Očkovací kalendár

 PovinnéDoporučené
1. mesiac  
2. mesiac
3. mesiac
 • záškrt (diftéria)
 • dávivý / čierny kašeľ (pertussis)
 • ochorenie vyvolané pôvodcom Haemophilus influenzae b
 • detská obrna (poliomyelitída)
 • žltačka typu B (hepatitída B)
 • tetanus

 
4. mesiac
 • záškrt (diftéria)
 • dávivý / čierny kašeľ (pertussis)
 • ochorenie vyvolané pôvodcom Haemophilus influenzae b
 • detská obrna (poliomyelitída)
 • žltačka typu B (hepatitída B)
 • tetanus
 
5. mesiac
 • záškrt (diftéria)
 • dávivý / čierny kašeľ (pertussis)
 • ochorenie vyvolané pôvodcom Haemophilus influenzae b
 • detská obrna (poliomyelitída)
 • žltačka typu B (hepatitída B)
 • tetanus
 
6. mesiac    
7. mesiac    
8. mesiac    
9. mesiac    
10. mesiac    
11. mesiac
 • záškrt (diftéria)
 • dávivý / čierny kašeľ (pertussis)
 • ochorenie vyvolané pôvodcom Haemophilus influenzae b
 • detská obrna (poliomyelitída)
 • žltačka typu B (hepatitída B)
 • tetanus
 
12. mesiac    
 PovinnéDoporučené
od 1 roku
 • osýpky (morbilli)
 • rubeola (rubeola)
 • mumps (parotitída)

 
od 2 rokov    
od 3 rokov    
od 4 rokov    
od 5 rokov  
od 6 rokov    
od 7 rokov    
od 8 rokov    
od 9 rokov  
od 10 rokov  
od 11 rokov    
od 12 rokov  
 PovinnéDoporučené
od 13 rokov    
od 14 rokov  
od 15 rokov    
od 16 rokov    
od 17 rokov    
 PovinnéDoporučené
od 18 rokov