(153Sm) EDTMP INJ.

sol inj 1x2900 MBq exp:h

 • Názov účinnej látky::
 • Cesta:
  intravenózne použitie
 • Typ balenia:
  liekovka sklenená
 • Stav registrácie:
  D - Registrácia bez obmedzenia platnosti
 • Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
  Ústav jaderného výzkumu a.s.
 • Krajina držiteľa:
  Česká republika