Operácie očí

27.4.2012 , Daniela Bártková

operace-oci.jpg - kopie
operace-oci.jpg - kopie
Operácie očí môžu byť vykonávané z mnohých dôvodov. Najčastejšie vykonávané operácie očí sú zamerané na korekciu refrakčných vád. Tieto operácie očí upravujú rohovku a šošovku tak, aby mali pravidelné zakrivenie a správnu optickú mohutnosť. Operácie očí môžu byť vykonávané rôznymi metódami a najväčší rozmach v odbore nastal v 80. rokoch 20. storočia s nástupom lasera.

Operácie očí

Operácie očí môžu byť vykonávané z mnohých dôvodov. Tu sa zameriame na takzvanú refrakčnú chirurgiu, čo je samostatný odbor očného lekárstva zaoberajúci sa korekciou refrakčných chýb. Aby bol obraz, ktorý vidíme ostrý, musí mať rohovka aj šošovka pravidelné zakrivenie a ich optická mohutnosť musí byť v súlade s dĺžkou oka. Práve nepomer medzi dĺžkou oka a lomivosťou štruktúr oka je najčastejšou príčinou refrakčných čiže dioptrických vád. Najobvyklejšie sa môžeme stretnúť s krátkozrakosťou a ďalekozrakosťou. Za prvú operáciu tohto typu, ktorá bola vykonaná už v roku 1840môžeme považovať odstránenie šošovky z oka. Naozajstný rozmach v tomto odbore nastal ale v 80. rokoch 20. storočia s nástupom lasera.

Operácie očí - princípy metód

LASIK (Laser in situ keratomielusis) patrí v súčasnosti medzi najpoužívanejšie laserové metódy. Je predovšetkým používaná pre riešenie krátkozrakosti a nízkej až strednej ďalekozrakosti. Princípom metódy je mikrochirurgické zrezanie tenkej lamely rohovky (130-150 mikrometrov hrubej). Potom je excimerovým laserom postupne v malých krokoch odparené hlbšie rohovkové tkanivo pod zrezanou vrstvičkou. Po tomto opracovaní je lamela priklopená späť na svoje miesto na oku. Lamelu nie je potreba prišívať ani kryť kontaktnou šošovkou. Hojenie rany je veľmi rýchle v rádoch hodín. Po jednom mesiaci od zákroku sa dá hovoriť o stabilite.
Fotorefrakčná keratotómia je klasická laserová metóda, pri ktorej je žiarenie lasera aplikované na povrch rohovky po predchádzajúcom mechanickom odstránení povrchovej vrstvy buniek. Touto metódou sa väčšinou upravuje nevyhovujúce zakrivenie rohovky. Po vykonaní zákroku musí byť rohovka krytá kontaktnou šošovkou, pretože bola odstránená jej ochranná vrstva. Tá však po niekoľkých dňoch rýchlo regeneruje. Hojenie oka býva v prvých dňoch po operácii bolestivé a videnie neostré. Celková stabilizácia po zákroku môže trvať až 3 mesiace.
Operácie šedého zákalu patria taktiež medzi refrakčné zákroky. Pacientovi je pred zákrokom lokálne umŕtvená rohovka a po malom 2-3 mm dlhom reze je zahájený vstup do oka. Metódou nazývanou ultrazvuková fakoemulzifikácia je zakalená šošovka zredukovaná a odsatá tak, aby zostalo len jej púzdro. Do neho potom lekár vloží novú umelú šošovku, ktorá pacientovi umožní znovu vidieť. Po operácii sa dodržiava kľudový režim s aplikáciou kvapiek do operovaného oka.
Odstránenie dioptrickej vady výmenou šošovky. Tento zákrok je vykonávaný často ľuďom po 45 roku veku, kedy pôvodná ľudská šošovka stráca pružnosť a u pacientov dochádza k poruchám akomodácie. To znamená, že nie sú schopní zaostrovať na blízke predmety. Táto metóda je vykonaná tak, že pôvodná šošovka je vyoperovaná von z oka a je nahradená šošovkou umelou. Operácia je vykonávaná podobne ako operácia šedého zákalu.

Operácie očí - komplikácie

Ako pri každom chirurgickom zákroku, môžu aj tu nastať komplikácie. Ak je ale vykonané dôkladné predoperačné vyšetrenie a potom pacient dodržiava pooperačný režim, je riziko minimálne. Môže dôjsť k predĺženému hojeniu rohovky, toto sa rieši aplikáciou umelých sĺz alebo dočasným nosením mäkkých kontaktných šošoviek, ďalej môžu byť oči prechodne citlivejšie.


Ak si myslíte, že by vám tento zákrok uľahčil a spríjemnil život, obráťte sa na svojho očného lekára. Ten po podrobnom očnom vyšetrení vyhodnotí, či ste vhodným kandidátom na tento zákrok, pretože bohužiaľ nie všetky vady je možné takto vyliečiť. Podmienkou je vek pacienta nad 18 rokov, celkovo dobrý zdravotný stav, pretože prítomnosť niektorých ochorení by mohla komplikovať hojenie. Dôležitým kritériom je aj stabilita vady, teda že sa už minimálne 2 roky nezhoršuje.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email