Obrana proti meningitídam

16.4.2012 , Miriam Malá

obrana-proti-meningitidam-ockovani.jpg - kopie
obrana-proti-meningitidam-ockovani.jpg - kopie
Obrana proti meningitídam v zmysle očkovania je dnes na trhu v dvoch formách. Prvá vakcína, ktorá predstavuje staršiu obranu proti meningitídam, je určená pre osoby staršie ako 2 roky. Modernejšiu obranu proti meningitídam predstavuje druhý typ, ktorý je už pre malé deti vo veku 2-3 mesiacov. Obrana proti meningitídam v podobe očkovania je najlepšia možná prevencia, ktorú dnešná medicína ponúka.

Obrana proti meningitídam - očkovanie

Zápalom mozgových blán, meningitídou, sú najviac ohrozené deti predškolského veku, dospievajúca mládež a mladí dospelí. U nich má choroba najvážnejší priebeh. Ochorieť však môže každý. Proti určitým pôvodcom zápalu mozgových blán je účinnou ochranou očkovanie (odborne vakcinácia), ktoré je považované za vôbec najväčší úspech medicíny 20. storočia.

Obrana proti meningitídam - typy vakcín

V Českej republike platí v súčasnosti vyhláška z 1. 1. 2007 o očkovaní proti infekčným chorobám, ktorá stanovuje, že súčasťou očkovacej látky proti šiestim závažným pôvodcom infekcií, tzv. hexavakcíny, hexavalentnej očkovacej látky, je tiež zložka očkovacej látky pripravovaná z obalových polysacharidov (makromolekulárnych zlúčenín cukrov) proti pôvodcovi meningitídy Hameophilus influenzae b, ktorý postihuje najmä dojčatá a batoľatá. Proti niektorým ďalším vyvolávateľom ochorenia sa dá nechať zaočkovať tiež. Očkovacie látky existujú aj proti pôvodcovi meningitídy starších detí a mladých dospelých, meningokokom - Neisseria meningitidis, dospelých a starých ľudí - Streptococcus pneumoniae.

Proti meningokokom sú vyvinuté polysacharidové vakcíny, ktoré chránia len voči skupinám A, C, Y a W135, ktoré celosvetovo prevažujú. Popri spomenutých skupinách sa vyskytujú meningokoky skupiny B, proti ktorým uvedené očkovacie látky nechránia a vlastná vakcína celosvetovo účinná zatiaľ neexistuje. V Českej republike sú v súčasnej dobe k dispozícii dva typy očkovacích látok. Prvý typ je ona polysacharidová vakcína, ktorá býva spoľahlivejšia u starších detí a dospievajúcich či dospelých osôb. Naopak u malých detí vyvoláva ochranu len ojedinelú alebo žiadnu. Preto je určená len pre osoby staršie ako 2 roky. Druhý typ vakcín je modernejší. Polysacharid je naviazaný na určitej cudzorodej bielkovine, ktorá napomáha navodiť obrannú odpoveď. Touto bielkovinou je najčastejšie bakteriálny toxín (tetanový alebo záškrtový), ktorý bol upravený tak, aby stratil toxické vlastnosti, ale stále dokáže vyvolať obrannú odpoveď organizmu. Takým očkovacím látkam sa hovorí vakcíny konjugované. Tento typ poskytuje ochranu už u malých detí vo veku od 2 - 3 mesiacov, ktorých imunitný systém lepšie rozpoznáva cudzorodé alebo škodlivé bielkoviny ako polysacharidy. Vyvoláva teda silnejšiu imunitnú odpoveď ako pôvodná tradičná vakcína. Vakcíny proti meningokokovým nákazám vyvolaných séroskupinou B nie sú doteraz k dispozícii, lebo ich polysacharid obsahuje zložku (polyneuraminovú kyselinu), ktorú ľudský systém obranyschopnosti nie je schopný rozlíšiť ako cudzorodú látku.

Obrana proti meningitídam - dôležitosť očkovania

Aj keď sa závažné meningokokové ochorenia objavujú v českej populácii len ojedinele, napriek tomu ich smrtnosť (podiel zomrelých zo skupiny nakazených jedincov) dosahuje až 20%. Vďaka očkovaniu im možno predísť. Na možnosti a výhody jeho použitia sa podrobne informujte u svojho lekára.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email