Liečba únavového syndrómu

23.4.2012 , Jiří Dyntr

lecba-unavoveho-syndromu.jpg - kopie
lecba-unavoveho-syndromu.jpg - kopie
Liečba chronického únavového syndrómu je komplexný proces vyžadujúci prácu s pacientovou psychickou i fyzickou stránkou. Komplikáciou liečby únavového syndrómu býva v časti prípadov rozpoznanie choroby až po niekoľkých rokoch od prepuknutia. Pacienti s diagnózou chronického únavového syndrómu vyžadujú včasnú diagnostiku, individuálny prístup s príslušnými liekmi a hlavne ochotu liečeného zmeniť svoj doterajší životný štýl.

Liečba chronického únavového syndrómu

Chronický únavový syndróm (ChÚS) je pomerne nepríjemné ochorenie, ktoré je charakteristické trvalú únavnosťou a stratou energie i psychickej pohody. Môže sa vyskytovať u oboch pohlaví, a to v akomkoľvek veku a nezáleží ani na povolaní alebo sociálnom postavení. Výrazne ohrození vznikom tejto poruchy sú ľudia žijúci v neustálom strese ako v rodinnom prostredí, tak v zamestnaní, ktorí nie sú schopní si nájsť čas sami pre seba a nevedia dostatočne odpočívať.

Liečba chronického únavového syndrómu - diagnostika

Liečba chronického únavového syndrómu nie je jednoduchá a je veľmi dôležité, aby prebiehala dlhodobo. Aby bola čo najviac úspešná, musí byť ochorenie rozpoznané čo najskôr (najlepšie v priebehu prvých piatich rokov) a liečebný režim sa musí začať v čo najkratšom čase. Aj pri splnení všetkých týchto podmienok sa však úplné vyliečenie podarí u cca 5 -10% liečených pacientov a u ostatných väčšinou pretrváva v rôznej intenzite až do konca života. Ak na sebe pacient začne pozorovať známky začínajúceho ochorenia, obvykle navštívi svojho praktického lekára. Tu však väčšinou nastáva závažný problém, pretože výsledky rôznych vyšetrení nezodpovedajú intenzite prejavov, ktoré pacient popisuje, a lekár pacientovi nedôveruje. Pretože pacient stále udáva najrôznejšie problémy, je následne odoslaný na špecializované pracovisko na odborné vyšetrenie, prípadne priamo do fakultnej nemocnice, kde majú lekári s únavovým syndrómom najväčšie skúsenosti. Tu je potom vo väčšine prípadov stanovená konečná diagnóza a je zahájená liečba.

Liečba chronického únavového syndrómu - metódy liečby

V súčasnej dobe bohužiaľ neexistuje jediná účinná metóda, ktorá by bola schopná vyliečiť všetkých pacientov a žiadny používaný liek nepôsobí cielene proti príčine únavového syndrómu. Čiastočne je to dané tým, že presná príčina nebola doposiaľ odhalená a veľký význam má aj to, že každý ľudský organizmus reaguje na rôzne liečebné metódy inak. V praxi je preto najdôležitejšie zamerať sa na ovplyvnenie jednotlivých nežiaducich príznakov ochorenia, ktoré najviac ovplyvňujú pacientov každodenný život. Navyše sa využívajú liečebné postupy vedúce k celkovému posilneniu organizmu, a to nielen telesnej stránky, ale aj psychiky pacientov. Veľmi dôležitou súčasťou liečby je zmena doterajšieho životného štýlu a dodržiavanie stanoveného liečebného režimu, ktorý zahŕňa predovšetkým vyhýbanie sa stresovým situáciám a správne odhadovanie svojich schopností vysporiadať sa s najrôznejšími životnými situáciami. Okrem toho môžu byť podávané aj rozličné lieky, napr. lieky proti zápalom a alergickým reakciám alebo antibiotiká. Pacientom, ktorí majú problémy so spaním, sa odporúča užívať prípravky proti nespavosti alebo iné upokojujúce lieky, v obzvlášť závažných prípadoch sú niekedy predpisované slabšie antidepresíva. U nich však hrozí riziko predávkovania, a je preto nutné ich podávať iba krátkodobo a upravovať ich dávkovanie podľa aktuálneho pacientovho stavu. U všetkých liečiv platí, že pacientom s ChÚS sa podávajú v nižších dávkach než je obvyklé, pretože sú k ich účinku viac citliví než ostatní jedinci, a navyše sa tak zabráni prípadným nežiaducim účinkom.

Liečba chronického únavového syndrómu - zmena životného štýlu

Všeobecne sa dá povedaťže liečba chronického únavového syndrómu je nesmierne zložitá a dlhodobá záležitosť. Pacienti si musia hneď na začiatku uvedomiť, že aby sa ich stav začal viditeľne zlepšovaťnepostačí len obyčajné prehĺtanie niekoľkých tabletiek denne, ale je bezpodmienečne nutné, aby došlo k radikálnej zmene ich životného štýlu. Viac ako u iných ochorení tu totiž platí, že pevná vôľa a dokonalá spolupráca chorého je najdôležitejšou súčasťou liečebného procesu.  

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email