IVF - in vitro fertilizácia

15.4.2012 , Michaela Knollová

ivf-in-vitro-fertilizace.jpg - kopie
ivf-in-vitro-fertilizace.jpg - kopie
In vitro fertilizácia, IVF, je jedna z metód asistovanej reprodukcie. In vitro fertilizácia je oplodnenie vajíčka spermiou mimo tela pacientky. Používa sa pri nepriechodnosti oboch vajcovodov alebo pri rizikách spojených s dedičnými ochoreniami, výnimkou potom nie je ani darcovstvo vajíčka darkyňou. Pri IVF sú odobrané mužovi spermie a pacientke alebo darkyni vajíčka a nechajú sa oplodniť. Do maternice pacientky je potom vložené už oplodnené vajíčko. IVF je pomerne účinná metóda, nesie so sebou však určité riziká, predovšetkým vplyvom hormonálnej stimulácie pacientok.

IVF - in vitro fertilizácia

Ak sa páru nedarí počatie počas dvoch rokov pri pravidelnom nechránenom pohlavnom styku, je vhodné poradiť sa s odborníkom o metódach asistovanej reprodukcie. Jednou z nich je aj tzv. IVF, in vitro fertilizácia, čiže oplodnenie v skúmavke. Táto metóda je založená na oplodnení vajíčka ženy, alebo darkyne, spermiami partnera, alebo darcu, mimo telo ženy. Je potrebné získať zdravé vajíčka a vzorku spermií. Na získanie vajíčok sa využíva tzv. hyperovulácia. Pri nej žena od začiatku ovulačného cyklu užíva pohlavné hormóny. Tie spôsobia, že vo vaječníku nedozrieva iba jedno vajíčko, ale dozreje ich hneď niekoľko. Rast a dozrievanie vajíčok sa kontroluje ultrazvukovým vyšetrením. Keď dozrejú, je vykonaný odber. Odber vajíčok, alebo oocytov, je zákrok, ktorý sa vykonáva v celkovej anestézii, trvá 15 - 20 min a vykonáva sa ambulantne. Po zákroku ešte žena odpočíva zhruba dve hodiny na lôžku a potom, pokiaľ je všetko v poriadku, môže odísť domov. Po odbere sa vajíčka nechajú v laboratórnych podmienkach oplodniť spermiami muža, po dobu troch dní sa kultivujú a potom sa vpravia späť do maternice ženy.

Oplodnenie

Pre počatie potomka je potrebné splynutie spermie a vajíčka. Ideálne raz za mesiac vo vaječníkoch ženy dozrieva jedno vajíčko. Keď vajíčko dozreje, dôjde k tzv. ovulácii, pri ktorej sa vajíčko uvoľní do vajcovodu. Tam vajíčko zostane asi 24 hodín, aby mohlo byť oplodnené. K tomu sú potrebné spermie muža. Spermie sa tvoria v semenníkoch, kde majú ideálnu teplotu a prostredie pre svoj rast. Pri pohlavnom styku dochádza k ejakulácii, teda výronu semena, do pošvy ženy, odkiaľ spermie cestujú nahor cez maternicu do vajcovodu. Po oplodnení vajíčka spermiou nastáva zložitý proces vývoja. Oplodnené vajíčko putuje z vajcovodu do maternice, ktorá je hormonálne pripravená na jeho zachytenie, rast a vývoj. Pokiaľ nie je vajíčko zachytené v maternici, vylúči sa spoločne s krvou pri menštruácii. Pokiaľ sa v nejakom kroku oplodnenia stane chyba, dochádza k poruchám plodnosti.

Priebeh IVF

Pri IVF alebo in vitro fertilizácii je žena najskôr stimulovaná pohlavnými hormónmi, aby došlo k tzv. hyperovulácii, pri ktorej vo vaječníku dozreje viac vajíčok naraz. Do pošvy ženy je najskôr zavedená ultrazvuková sonda, ktorá umožňuje lekárom vidieť vaječníky a vajíčka. Potom je vykonaný vpich ihlou cez pošvovú stenu a zrelé vajíčka sú ňou nasaté. Vajíčka sú takto odobraté priamo pacientke, alebo darkyni. Ďalej je k uskutočneniu IVF potrebné získať mužské pohlavné bunky, spermie, masturbáciou. Tu sa ponúkajú dve možnosti: použitie spermií od partnera, alebo od darcu.

Priebeh IVF v laboratóriu

Po odbere sú spermie podrobené rôznym vyšetreniam. Vykonáva sa spermiogram a testy na infekčné choroby, ako sú HIV, alebo žltačka typu B a C. Spermiogram je laboratórne vyšetrenie mužskej plodnosti, pri ktorom sa pod mikroskopom vyšetruje kvalita a počet spermií. Jedná sa o neinvazívne a nebolestivé vyšetrenie, teda nie je nutné sa ho obávať. Odobrané spermie a vajíčka sa spolu umiestnia do reakčnej nádobky v inkubátoroch so správnou teplotou. V ideálnom prípade dôjde k prirodzenému oplodneniu vajíčok a teda ku vzniku embryí. Pokiaľ však spermie nedokážu preniknúť ochranným obalom vajíčka, existuje možnosť ako spermii pomôcť. Jedná sa o metódu ICSI alebo intracytoplazmatickú injekciu spermií. Touto metódou je pod mikroskopom špeciálnou ihlou do vajíčka vstrieknutá vybraná kvalitná spermia a vajíčko sa oplodní. Oplodnené vajíčka alebo embryá sú testované na rôzne genetické vady a sú vybrané len tie zdravé.

Záverečná fáza IVF

Žena sa na príjem embrya musí tiež špeciálne pripraviť. Príprava prebieha tak, že jej je podávaný ďalší hormón, progesterón. Tieto hormóny spôsobujú zmeny maternicovej sliznice a zlepšujú podmienky pre prijatie zárodku. Implantácia, čiže vloženie embrya do maternice, sa vykonáva dlhou ihlou v čase tzv. implantačného okienka. To je obdobie medzi 2. a 6. dňom podávania progesterónu. Uchytenie embrya sa kontroluje ultrazvukom a sledovaním hladín hormónov. Neimplantujú sa všetky embryá. Na počte sa vždy žena dohodne s lekárom. Dnes sa uprednostňuje implantovanie menšieho počtu embryí. Ak totiž dôjde k uchyteniu všetkých embryí, je nutné niektoré z nich odstrániť. Ich ponechanie v maternici aj ich odstránenie z maternice je pre vybrané embryo rizikové. Zvyšné embryá je možné uchovať zmrazením

Riziká IVF

Rovnako ako iné metódy, aj IVF alebo in vitro fertilizácia má svoje riziká. Tie najväčšie sú počas podpory hyperovulácie. U ženy sa totiž môže prejaviť ovariálny hyperstimulačný syndróm. Je to v podstate reakcia tela ženy na vysoké dávky hormónov. Preto je žena po celú dobu procesu intenzívne sledovaná. Častý je pocit tlaku v podbrušku alebo nízky tlak. Ak túto liečbu podstupujete a máte nejaké ťažkosti, je nutné informovať o nich svojho lekára.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email