ERCP (Endoskopická retrográdna cholangio-pankreatografia)

14.4.2012 , Jiří Dyntr

ercp.jpg - kopie
ercp.jpg - kopie
ERCP čiže endoskopická retrográdna cholangio-pankreatografia je endoskopické vyšetrenie, pomocou ktorého je možné odoberať vzorky tkanív, zistiť priechodnosť vývodov pankreasu a žlčovodov, alebo sa len pozrieť do miest, kam sa kedysi dostali lekári iba pri operáciách. ERCP je teda pre pacienta oveľa šetrnejšie vyšetrenie a komplikácie spojené s operáciou, sú tu znížené na minimum.

ERCP (Endoskopická retrográdna cholangio-pankreatografia)

ERCP, alebo endoskopická retrográdna cholangio-pankreatografia, je vyšetrenie, pomocou ktorého je možné odhaliť ochorenie pečene, žlčníku a podžalúdkovej žľazy, teda pankreasu. Jedná sa o metódu kde sa kombinuje röntgenové žiarenie s endoskopom, teda rúrkovitým nástrojom obsahujúcim kameru, vďaka ktorému majú lekári vizuálny náhľad o stave vyššie uvedených orgánov a ďalších ich časti. Pečeň predstavuje najväčší orgán v tele s mnohými nezameniteľnými funkciami. Jednou z nich je aj tvorba žlče, ktorá sa skladuje vo vakovitom orgáne, žlčníku. Pri potrebe organizmu tráviť niektoré zložky potravy sa žlč uvoľňuje a žlčovody ju vedú až do dvanástnika, kde vyúsťuje spoločne s hlavným vývodom pankreasu. Všetky tieto oblasti je možné pomocou ERCP vyšetriť a zistiť tak najčastejšiu príčinu žltačky, či bolestí brucha v oblasti nadbruška.

Princíp ERCP

ERCP patrí medzi tzv. endoskopické vyšetrenia, pri ktorých je do rôznych dutých orgánov zavedená špeciálna hadica s vlastným osvetlením a kamerou, pomocou ktorej môžu lekári prezrieť aj také miesta, kam by sa kedysi dostali iba s pomocou skalpelu. Súčasťou vybavenia endoskopu je okrem svetla a kamery aj pracovný kanál, ktorým je možné do cieľového orgánu dopraviť napríklad rôzne druhy drobných klieští a ďalšieho vybavenia na odoberanie vzoriek tkaniva, tzv. biopsiu, alebo odsávačku na odstraňovanie tekutín. Tiež je možné niektoré orgány naplniť pomocou pracovného kanálu vzduchom a nafúknuť ich, čo lekárom poskytuje lepšie podmienky pre vyšetrenie.

Postup ERCP

Pri vyšetrení ERCP sa pacient uloží na ľavý bok a dostane lieky, ktoré znecitlivia zadnú časť hrdla a tiež lieky na upokojenie. Dôležité je pravidelné dýchanie, ktoré napomáha potlačiť pocit na zvracanie. V prípade ERCP sa pohyblivá hlavica endoskopu zavádza ústami do tráviacej trubice a cez pažerák a žalúdok sa dopraví až do tenkého čreva. V mieste, kam do prvej časti tenkého čreva, dvanástnika, vyúsťuje spoločný vývod z pankreasu a žlčových ciest, sa hadica endoskopu zastaví a pracovným kanálom sa do čreva dopraví tenká tyčinka. Tá sa zasunie do vývodu a vstrekne sa do nej špeciálne kontrastné farbivo, ktoré je dobre viditeľné na röntgene. S pomocou röntgenu potom lekári skúmajú priebeh oboch vývodov a môžu objaviť ich zúženie alebo iné poškodenie. Záznam röntgenového vyšetrenia sa nahráva a je možné z neho zhotoviť klasické röntgenové snímky. Celé vyšetrenie trvá 30 minút až hodinu, pokiaľ ale lekár navyše odstraňuje žlčníkové kamene, môže sa pretiahnuť až na dve hodiny.

Príprava pacienta na ERCP

Pred samotným vyšetrením je nutné aspoň 12 hodín nejesť, nefajčiť a nepiť alkoholické nápoje, aby v tráviacej trubici nezostali zvyšky jedla. Je tiež nutné, aby pacient nahlásil lekárovi, aké berie lieky, a či má nejaké alergie. Významná je predovšetkým alergia na jód, ktorý je obsiahnutý v kontrastnej látke. Z liekov sú dôležité predovšetkým tie, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi, teda heparín, warfarín, anopyrín, či aspirín, pretože existuje riziko krvácania. Potom je vyšetrovanému do krku aplikovaný znecitlivejúci sprej a lekár opatrne zavedie hadicu endoskopu. Počas celého vyšetrenia je pacient upozorňovaný na ďalšie kroky a sú pozorne sledované pacientove reakcie. Pre účinok znecitlivejúcej látky by pacienti nemali ihneď po vyšetrení riadiť auto. Preto je potrebné zaistiť si vopred odvoz z nemocnice.

Komplikácie ERCP

ERCP, tak ako každé vyšetrenie, so sebou nesie isté komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Možnými komplikáciami sú zápal pankreasu, infekcia, krvácanie, či pretrhnutie dvanástnika. Tieto komplikácie ERCP však nebývajú príliš časté. Nepríjemnou komplikáciou je rovnako nezistená, či nenahlásená alergia predovšetkým na jód. Ten je obsiahnutý v kontrastnej látke, ktorá je behom vyšetrenia vstrekovaná do vývodov. V dôsledku alergickej reakcie môže dôjsť až k anafylaktickému šoku, ktorý bezprostredne ohrozuje pacienta na živote. Komplikácie vznikajú tiež pri nedostatočnom vyprázdnení tráviacich ciest, pretože zasúvanie hadice vyvoláva zvracanie. Tak by mohlo dôjsť k vdýchnutiu zvratkov a uduseniu pacienta.

Prínos ERCP pre pacienta

ERCP je veľmi užitočná a účinná metóda, ktorá umožňuje diagnostikovať a mnohokrát aj vyriešiť problémy so žlčníkom, pečeňou a pankreasom. Pomocou tejto metódy je možné diagnostikovať aj nešpecifické bolesti brucha v oblasti nadbruška, alebo žltačku. Aj napriek tomu, že je pre pacienta mierne nepohodlná, môže mu ušetriť zložitú a iste oveľa nepríjemnejšiu chirurgickú operáciu, čo iste každý z nás vrelo privíta.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email