Darovanie plazmy

7.4.2012 , Kamila Burdová

darovani-plasmy.jpg - kopie
darovani-plasmy.jpg - kopie
Krvná plazma je životne dôležitá tekutina, ktorá sa ľuďom v niektorých kritických situáciách bohužiaľ nedostáva. Darovanie krvnej plazmy slúži na jej získanie z krvi darcu. Darovanie krvnej plazmy prebieha tak, že sa darcovi odoberie krv, a tá sa buď neskôr spracuje, alebo sa od nej rovno odseparuje plazma a krvinky sa vrátia späť do obehu darcu.

Darovanie krvnej plazmy

Krvná plazma je žltý roztok vody a v nej rozpustených látok a predstavuje tekutú zložku krvi bez krvných buniek. Darovaná krvná plazma sa podáva pacientom pri vážnych poruchách krvného zrážania, pri poruchách imunity alebo pri nezvládateľných opuchoch. V Slovenskej republike je možné darovať krvnú plazmu bezplatne alebo za úplatu. Transfúzne stanice uprednostňujú darcov, ktorí chodia na odbery pravidelne a bezplatne. Je to preto, že títo ľudia a ich vzorky sú častejšie vyšetrované, hrozí im menej komplikácií a ich krvná plazma je menej riziková pre príjemcov.

Krvná plazma

Krvná plazma je tekutou zložkou krvi. Hlavnými zložkami krvnej plazmy sú elektrolyty a krvné bielkoviny. Okrem nich obsahuje krvná plazma tiež odpadové produkty, hormóny, vitamíny, cukry, aminokyseliny alebo protilátky. Krvná plazma sa podieľa na transporte látok v tele, na udržovaní stáleho vnútorného prostredia, na imunitných dejoch a krvnom zrážaní. Nedá sa umelo vyrobiť! Preto sa odoberá od dobrovoľných darcov.

Podmienky odberu krvnej plazmy

Darovanie krvnej plazmy je možné iba u ľudí spôsobilých na odber. O spôsobilosti jedinca darovať krvnú plazmu rozhoduje lekár. Krvná plazma sa odoberá v transfúznych staniciach a odberových centrách. Pred odberom je darca vyšetrený lekárom, vyplní podrobný dotazník o svojom zdravotnom stave a vo vzorke jeho krvi je vyšetrený krvný obraz a prítomnosť vírusu hepatitídy B a C, HIV vírusu a syfilis. Existujú neprekročiteľné kritéria, ktoré zaisťujú, aby bola plazma nezávadná pre príjemcu a odber nepredstavoval žiadne riziko pre darcu. Darca musí byť plnoletý, horná veková hranica je 65 rokov a musí mať minimálne 50 kg. Ďalším kritériom je hladina bielkovín v plazme nad 60 g/l. Darca musí mať platné zdravotné poistenie a trvalú adresu, kde je zastihnuteľný. Nesmie trpieť závažnými chorobami a užívať pravidelne lieky. Darca nemôže byť v kontakte s infekčnými chorobami ako je žltačka alebo AIDS a nesmie sa správať rizikovo zo strany infekcie. Ďalšou podmienkou je darovania krvnej plazmy je, že darca nepodstúpil v nedávnej dobe žiadne operácie ani transplantácie, necestoval do tropických krajín, nebol v kontakte s kliešťom, neužíval antibiotiká ani nebol očkovaný. Dočasne sa vyradzujú z registra darcovia, ktorí majú po kozmetických zákrokoch ako je tetovanie alebo zavádzanie piercingu. Kritérií je mnoho a sú často veľmi prísne, ale opodstatnené.

Odber krvnej plazmy

Krvná plazma sa získava buď odberom plnej krvi, alebo odberom pomocou prístroja, tzv. separátoru, ktorý oddelí plazmu od krvných buniek, teda červených krviniek, bielych krviniek a krvných doštičiek. Krvinky sa vrátia do tela darcu. Samotná krvná plazma sa doplňuje rýchlejšie než plná krv s krvinkami, a preto je možné ju darovať častejšie, väčšinou raz za 14 dní. Maximálny počet odberov krvnej plazmy je však stanovený na 30krát do roka. Do odberov pomocou separátoru sa zaraďujú darcovia po aspoň jednom odbere plnej krvi, ktorý prebehol bez komplikácií.

Práva darcov krvnej plazmy

Darovanie krvnej plazmy je dobrovoľným činom, o ktorom rozhoduje každý jedinec individuálne podľa svojich možností. Darca krvnej plazmy a krvi všeobecne má právo od odberu kedykoľvek ustúpiť. Má právo na súkromný rozhovor s lekárom o zdravotnom stave a vykonávaných vyšetreniach. Môže sa pýtať na informácie, ktoré súvisia s odberom a využitím krvných prípravkov. Má právo na vysvetlenie metódy odberu a má právo poznať riziká, ktoré s ním súvisia. Má právo na informácie o tom ako bude krv a jej zložky použitá. Platí tiež ochrana osobných údajov. Darcovia krvi a krvnej plazmy sú vysoko spoločensky oceňovaní za svoju pomoc. Táto činnosť je motivovaná aj zo strany zdravotných poisťovní a štátu. Najpodstatnejším dôvodom k darovaniu krvnej plazmy je však fakt, že darovaním plazmy zachránite ľudský život.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email