MUDr. Tibor Krajč

  • chirurg
  • NÚTaRCH - kl. hrudníkovej chirurgie Krajinská cesta 91, 825 56 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Richard Demovič

chirurg
Úrad pre dohľad nad zdravotnou star. Grösslingova 5, 812 62 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Jursová

chirurg
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Lucia Mihaleová

chirurg
NMO Cesta na červený most 1, 833 31 Bratislava

0 km

MUDr. Šimon Studený

chirurg
Klinika Detskej chirurgie Limbová 1, 833 69 Bratislava

Ordinačné hodiny