MUDr. Ľubica Budajová

  • prakt. lekár pre dosp.
  • NZZ Hurbanova 6, 974 01 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0.1 km

MUDr. Elena Bálintová

prakt. lekár pre dosp.
NsP FDR nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.1 km

MUDr. Karol Dókuš

prakt. lekár pre dosp.
NsP F. D. Roosevelta nám. gen. Svobodu 1, 978 17 Banská Bystrica

0.1 km

MUDr. Zuzana Mesárošová

prakt. lekár pre dosp.
NsP F. D. R. - foniatrické odd. Nám. L. Svobodu 1, 974 00 Banská Bystrica

0.1 km

MUDr. Mária Murajdová

prakt. lekár pre dosp.
Okresná vojenská správa Štefánikovo nábr. 7, 974 35 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny