MUDr. Ján Šúr

  • chirurg
  • Polikliniky chirur.amb. Horná 60, 974 01 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Ján Šúr

chirurg
Horná 60, 97517 Banská Bystrica

0.31 km

MUDr. Ľubica Fašková

chirurg
NsP F. D. Roosevelta Nám.Ľ.Svobodu 1, 974 00 Banská Bystrica

0.31 km

MUDr. Vladimír Majerík

chirurg
NsP FDR - chirurg.klinika Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0.31 km

MUDr. Ladislav Šinkovič

chirurg
Chrurg. klinika NsP FDR Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny