MUDr. Gabriela Timárová

  • neurológ
  • II. neurol. Kl. LF UK, FNsP ak. L.Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Andrea Bodenstorfer

neurológ
FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Stanislav Kopáčik

neurológ
NsP MV SR Fraňa Kráľa 14, 812 72 Bratislava

0 km

MUDr. Iveta Nikolová

neurológ
II. Neurologická kl. FNsP L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Marián Šaling

neurológ
FNsP akad. L. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny