MUDr. Angela Alexyová

  • Anesteziológ
  • FN - AROIM Mickiewiczova 13, 81369 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Oľga Bandžáková

Anesteziológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Farkaš

Anesteziológ
NsP Sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, P.O.Box 51, 850 07 Bratislava

0 km

MUDr. Daniela Jergušová

Anesteziológ
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Vlastimil Michálek

Anesteziológ
Záchranná a dopr. zdravotnícka služba Pionierska 6, 833 41 Bratislava

Ordinačné hodiny