MUDr. Adam Hochel

  • chirurg
  • DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Alan Dostál

chirurg
FNsP akad. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Juraj Kirňák

chirurg
DFNsP Limbová 1, 83340 Bratislava

0 km

MUDr. Lucia Mikulášová

chirurg
Klinika detskej chirurgie LFUK Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Ľubomír Sýkora

chirurg
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny