Doc. MUDr. Libuša Ceizelová

  • hematológ
  • Klinika laboratórnej medicíny Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Tatiana Badová

hematológ
FNsP akad. L.Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Elena Hostýnová

hematológ
DFNsP Limbova 1, 83340 Bratislava

0 km

MUDr. Ľubica Peterajová

hematológ
FNsP akas. Dérera, OHT Bezručova 5, 813 26 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Silvanová

hematológ
SÚSCCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Ordinačné hodiny