Doc. MUDr. Ján Podoba

  • internista
  • SPAM Limbová 12, 833 03 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Adriana Ďurišová

internista
Poliklinika Tehelná 26, 832 40 Bratislava

0 km

MUDr. Zuzana Kobzová

internista
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Viliam Mojto

internista
FNsP L. Dérera - III. interná kl. Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Michaela Poláková

internista
FNsP akad. L. Dérera Limbová 5, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny