Tetanus

26.4.2012 , Kateřina Januzsová

tetanus.jpg - kopie
tetanus.jpg - kopie
Tetanus je choroba, ktorá je spôsobená baktériou Clostridium tetani. Táto baktéria produkuje jed tetanotoxín, ktorý pôsobí na nervy a spôsobuje svalové kŕče typické pre tetanus. Najčastejšie je možné u tetanu pozorovať kŕče žuvacích a mimických svalov, ďalej kŕče svalov chrbta, ktoré podmieňujú lukovité prehnutie tela. Ak tetanus postihne dýchacie svaly, môže byť smrteľný.

Tetanus

Tetanus je ochorenie, ktoré spôsobuje baktéria z rodu Clostridium, konkrétne je to Clostridium tetani. (Klostridium tetani) Česky sa okrem názvu tetanus používa tiež názov strnutie šije. Podobne ako jej príbuzná baktéria Clostridium botulinum neúčinkuje priamoale pomocou toxínu - jedu, ktorý produkuje. Je ním tetanotoxín.

Tetanus - vznik a prejavy

Clostridium tetani, ako aj iné Clostridia je baktériou, ktorá sa bežne vyskytuje v črevách cicavcov, najmä koní. S ich trusom sa vylučuje do prostredia, kde je schopná obdobne ako iné Clostridia vytvoriť spóry. Spóru môžeme chápať ako ochrannú schránku danej baktérie, ktorá jej pomáha pretrvať v prostredí, než sa dostane opäť do nejakého organizmu. V prípade Clostridium tetani má spóra veľmi charakteristický tvar pripomínajúci v mikroskope paličku na bubon a umožňuje týmto baktériám prežiť v prostredí aj niekoľko storočí. Všetky Clostridia vrátane C. tetani sú baktériami tzv. anaeróbnymi. To znamená, že sú schopné žiť len v mieste, kde sa nenachádza kyslík. Do tela človeka sa v naprostej väčšine prípadov dostávajú cez ranu. Rana to musí byť aspoň trochu hlboká - na povrchu tela, kde je dobrý prístup kyslíka, by Clostridia neprežila. Veľkou výhodou je, keď je tkanivo v okolí rany pomliaždené, zle prekrvené, vytvárajú sa tým ideálne podmienky pre množenie Clostridií. Z toho vyplýva, že z hľadiska Clostridií je ideálnym poranením hlboká rana vidlami špinavými od trusu. Clostridium tetani ako taká, ako už bolo uvedené, nie je príliš schopná dostávať sa cez tkanivo niekam do krvi a spôsobiť ochorenie. Produkuje však tetanotoxín. Tetanotoxín je jed, ktorý sa v poranenom tkanive dostáva do nervových zakončení a stredom nervového vlákna sa šíri smerom k mozgu a mieche. Jeho hlavným účinkom je zamedzenie tomu, aby nervy mohli uvoľňovať látky brzdiace prenos informácií na iných nervoch. Je to dôležitý systém, ktorý zamedzuje príliš rýchlemu dráždeniu, príliš veľkému prenosu informácií. Vďaka tomu, že je zamedzené uvoľnenie týchto brzdiacich látok, sú k svalom privádzané ďalšie a ďalšie vzruchy spôsobujúce ich sťahy. A preto je tetanus charakteristický výskytom kŕčov svalstva, často bolestivých. Na tvári sú v kŕči žuvacie svaly, vďaka čomu chorý nie je schopný otvoriť ústa ani násilím, teda nie je schopný piť, či prijímať potravu, hovoriť. Tomuto príznaku sa hovorí trizmus. Pridáva sa aj kŕč mimických svalov - tzv. risus sardonicus (latinsky risus smiech; grécky sardazo horko sa smiať), ktorý môže pripomínať smiech, aj keď ide o kŕč a často veľmi bolestivý. Ďalším typickým príznakom je kŕč chrbtového svalstva, vďaka čomu sa chorý prehne lukovito dozadu (tzv. opisthotonus). Ak dôjde ku kŕči dýchacieho svalstva, chorý rýchlo umiera. Bohužiaľ pri zachovanom vedomí, ktoré toxínom nie je ovplyvnené. K týmto príznakom sa pridávajú zlomeniny spôsobené neprirodzene veľkou silou svalového sťahu, poškodenie svalov, z ktorých sa vyplavujú látky poškodzujúce obličky, následkom veľkých kŕčov môže dôjsť k zástave srdca. To, ako závažné sú príznaky, závisí od množstva toxínu produkovaného danou baktériou.

K liečbe sa podávajú ľudské protilátky proti tetanotoxínu, ktoré ho vyviažu a ten nie je preto schopný napádať nervové bunky. Zároveň je potrebné veľmi dôkladne vyčistiť ranu, odstrániť mŕtve tkanivo a odstrániť cudzie telesá.

Tetanus - rizikové faktory

Rizikové  rany, predovšetkým hlbšie, ktoré nie sú riadne očistené chirurgom, preto s každou takouto ranou, najmä znečistenou či spôsobenou našliapnutím, spadnutím na niečo v krajine, je potrebné navštíviť chirurga pre odborné vyčistenie. Proti tetanu sa očkujú povinne všetky deti a tie sú pravidelne přeočkovávané  do ukončenia pravidelnej školskej dochádzky. Potom je potrebné každých 10-15 rokov sa nechať preočkovaťRizikové je teda nenechať sa preočkovať proti tetanu podľa daných odporúčaní.

Ak máte Vy, alebo niekto vo Vašom okolí ranu, ktorá by mohla byť riziková, navštívte prosím najbližšie chirurgické pracovisko a požiadajte o jej vyčistenie. Daný lekár tiež zhodnotí riziko vzhľadom k stavu Vášho očkovania a prípadne podá injekciu s očkovacou látkou, aby predišiel vzniku tetanu.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email