Srdce

19.3.2012 , Zuzana Boučková

2-srdce.jpg - kopie
2-srdce.jpg - kopie
Srdce patrí medzi najdôležitejšie orgány ľudského tela. Neustále pumpuje do tepien krv a zabezpečuje tak transport živín a kyslíka tkanivám a následne z nich odvádza splodiny metabolizmu. Srdce rozdeľujeme na dve polovice - pravé a ľavé srdce. Každú polovicu srdca ďalej delíme na predsieň a komoru. Choroby srdca a ciev sú dnes príčinou viac ako 50% všetkých úmrtí obyvateľov vyspelého sveta.

Srdce

Srdce patrí medzi životne dôležité orgány ľudského tela. Funguje ako krvná pumpa, čo znamená, že poháňa krv, aby sa dostala ku všetkým tkanivám a orgánom ľudského tela a potom sa opäť vrátila späť k srdcu. Práve krv totiž zásobuje naše orgány kyslíkom a dôležitými živinami a naopak z nich odvádza látky odpadové. Srdce sa stiahne približne 72 krát za minútu, a preto je tvorené predovšetkým svalstvom umožňujúcim tieto sťahy.

Srdce a jeho oddiely

Srdce je uložené za hrudnou kosťou, z 2/3 viac vľavo. U každého človeka je inak veľké, dosahuje približne veľkosti mužskej päste a váži v priemere 350-400g. Funkčne sa rozdeľuje na 2 časti, tzv. pravé a ľavé srdce. Každá z častí je tvorená predsieňou a komorou, ktoré sú od seba oddelené chlopňami, ktoré sa v priebehu srdcovej akcie otvárajú a zatvárajú. Do pravého srdca priteká neokysličená krv z tela cez hornú a dolnú dutú žilu a je ďalej vedená pľúcnicou do malého krvného, teda pľúcneho obehu, kde sa okysličuje. Potom preteká štyrmi pľúcnymi žilami z pľúc do ľavého srdca a z neho aortou do veľkého telového obehu. Cievy vedúce krv do srdca nazývame žilami, naopak cievy vedúce krv zo srdca von nazývame tepnami.

Srdcové akcie

Srdcové akcie predstavujú samotnú prácu srdca. Skladajú sa z dvoch častí, nazývaných systola a diastola. Pri systole sa srdcová svalovina sťahuje, čím dochádza k vypudeniu nahromadenej krvi a pri diastole je svalovina naopak uvoľnená, aby mohla ďalšia krv natiecť dnu do srdca. Tieto sťahy a uvoľnenie si srdce ovláda samo. Má totiž vlastný aparát vytvárajúci elektrické vzruchy, ktoré svalovinu aktivujú. Tie sa šíria špeciálnymi zväzkami nazývanými prevodný systém srdca. Tým sa výrazne líši od iných orgánov, ktoré k svojej činnosti potrebujú povely z mozgu. V prípade srdca dokáže mozog ovplyvňovať iba frekvenciu vzniku týchto vzruchov a silu sťahu svaloviny. V mnohých životných situáciách je totiž potrebné zvýšiť rýchlosť prečerpávania krvi, napríklad pri fyzickej námahe, pretože sa v tkanivách spotrebováva viac kyslíka aj živín.

Zásobenie srdca kyslíkom

Srdce samo tiež spotrebuje značné množstvo kyslíka a živín a z krvi pretekajúcej predsieňami a komorami sa mu ich veľa nedostáva, preto je ešte zvonku zásobované takzvanými vencovitými tepnami. Ak teda nejakým spôsobom dôjde k významnému obmedzeniu prietoku týmito tepnami, hrozí poškodenie buniek srdcovej svaloviny, čo môže vyústiť až v infarkt, kedy tieto bunky umierajú a srdce je nenávratne poškodené.

Najčastejšie ochorenia srdca

Srdce je životne dôležitým orgánom, bez ktorého nemožno žiť. Preto je dobré sa o neho starať, pretože aj tento orgán býva veľmi často postihnutý rôznymi ochoreniami, z ktorých niektoré môžu viesť aj k smrti. Medzi najčastejšie ochorenia srdca patrí infarkt myokardu, angina pectoris, kardiomyopatia a srdcové arytmie.

Infarkt myokardu

Infarkt myokardu znamená odumretie, väčšinou časti srdca, z dôvodu uzatvorenia prívodu krvi. Pri infarkte sa cievy, ktoré do tkaniva privádzajú krv, uzavrú, bunky potom trpia nedostatkom kyslíka a živín a po nejakej dobe odumierajú. Uzavretie býva spôsobené aterosklerózou, trombózou alebo embóliou.

Infarkt myokardu sa prejavuje množstvom príznakov. Medzi tie najdôležitejšie patrí krutá zvieravá bolesť na hrudníku a v oblasti srdca, ktorej intenzita sa nemení ani v závislosti na polohe. Často pacient pociťuje vyžarovanie tejto bolesti do ľavej hornej končatiny, krku, ľavej polovice čeľuste či do lopatky. Pacient býva navyše bledý, úzkostlivý, dýchavičný a oblieva ho studený pot.

  • Infarkt myokardu má pre pacientov, ktorí ho prekonajú, celý rad nepríjemných následkov, pričom v tých najvážnejších alebo neskoro liečených prípadoch, môže byť infarkt bezprostrednou príčinou smrti. Medzi ďalšie následky infarktu patria poruchy srdcového rytmu, odborne arytmie, zápal srdcového obalu, teda perikarditída, zlyhanie ľavej komory a nedostatočná dodávka krvi do tela. Možným následkom je prasknutie steny srdcového svalu, teda vznik tzv. srdcovej tamponády.
  • Základom liečby infarktu myokardu však stále zostáva zdravý životný štýl. Úpravou jedálnička a dostatkom pohybu preukážeme veľkú službu svojmu srdcu a celému telu. Liečba infarktu myokardu sa však nezaobíde bez farmakoterapie, teda užívania liekov. Je nutné podávať lieky z niekoľkých skupín. Sú to lieky znižujúce krvný tlak, najčastejšie ACE-inhibítory alebo sartany. Ďalej sa užívajú lieky na zníženie srdcovej frekvencie, tzv. beta-blokátory. Nevyhnutné je užívanie kyseliny acetylsalicylovej na zníženie zrážanlivosti krvi a tiež tzv. statínov, ktoré znižujú hladinu cholesterolu v krvi.

Angina pectoris

Angina pectoris je ochorenie, ktoré sa prejavuje ako zvieravá kŕčovitá bolesť na hrudníku. Je spôsobená nedostatočným prívodom okysličenej krvi bunkám srdca, ktorá však nestačila vyvolať infarkt myokardu. Bolesť sa môže šíriť do krku, do ramien alebo do čeľuste. Podľa priebehu sa rozlišuje stabilná angina pectoris, nestabilná angina pectoris a zvláštne formy anginy pectoris.

  • Stabilná angina pectoris alebo tiež námahová angina pectoris sa objavuje pravidelne pri určitej námahe, kedy sa zvyšuje pracovné nasadenie srdca, a tak rastú aj jeho nároky na prísun okysličenej krvi. Aterosklerózou zúžené tepny nemajú schopnosť priviesť k srdcu zodpovedajúce množstvo okysličenej krvi, a to vedie k záchvatu anginy pectoris. Základom jej liečby je farmakoterapia. Pacientom sa podávajú nitráty, ktoré zabezpečia rozšírenie ciev, napríklad nitroglycerín. Ďalej sú to tzv. beta blokátory často v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou, ktorými sa dosiahne zníženie srdcovej frekvencie a zníženie zrážanlivosti krvi.
  • Nestabilná angina pectoris je veľmi nebezpečná a bezprostredne ohrozuje človeka na živote. Prejavuje sa záchvatmi bolesti, ktoré nie sú viazané na námahu. Dôvodom zníženého prívodu okysličenej krvi sú nestabilné krvné zrazeniny, ktoré spontánne praskajú a uzatvárajú cievu, aj keď nie v takom rozsahu ako pri infarkte. Nestabilná angina pectoris však priamo predchádza vznik infarktu, a preto sa hovorí o tzv. preinfarktovom stave. Liečba nestabilnej anginy pectoris sa zásadne líši od predchádzajúceho typu tým, že je nutné pacienta hospitalizovať. Pacientovi sú žilou podávané tzv. antikoagulanciá, teda lieky na zníženie zrážanlivosti krvi. Najčastejšie sa jedná o verejne známy heparín. Ostatná liečba je rovnaká ako u stabilnej anginy pectoris. Rovnako sa teda užíva kyselina acetylsalicylová, nitráty možno podať intravenózne a u všetkých nestabilných angín pectoris je potrebné vykonať koronografiu.

Kardiomyopatia

Kardiomyopatia predstavuje skupinu ochorení srdca, ktoré vyústia v poruchu jeho funkcie. Kardiomyopatia môže dlho prebiehať bez toho, aby o sebe dala akýmkoľvek spôsobom vedieť. Niekedy trápi dlhodobo, inokedy sa prejaví akútne a je príčinou náhlej smrti do tej doby zdravých mladých ľudí. Kardiomyopatie môžu vzniknúť následkom rôznych infekcií postihujúcich srdcový sval, vád prítomných na srdcových chlopniach alebo následkom ischemickej srdcovej choroby. Kardiomyopatia sa vyskytuje aj u ľudí s častou konzumáciou alkoholu. Sklon ku kardiomyopatii môže byť aj dedičný. Často však zostáva príčina neznáma.

  • Príznaky kardiomyopatie závisia na jej druhu, teda či sa jedná o roztiahnutie alebo zhrubnutie myokardu. Hovoríme potom o dilatačnej, resp. hypertrofickej kardiomyopatii. Súhrnne môžeme povedať, že väčšinou srdce pomaly prestáva plniť svoju úlohu a nastáva zlyhanie srdca. To sa prejaví dýchavičnosťou, únavou, zníženou výkonnosťou, opuchmi dolných končatín, stratou vedomia alebo aj bolesťou na hrudníku. Hypertrofická kardiomyopatia, pri ktorej dochádza ku zhrubnutiu steny, môže byť bezpríznaková. Pretože súčasťou myokardu je elektrický systém zabezpečujúci činnosť srdca, nastane pri kardiomyopatii nezriedka porucha jeho funkcie a objavujú sa arytmie. V postihnutom srdci býva sklon k vytváraniu krvných zrazenín, ktoré môžu byť zo srdca vypudené a zakliesniť sa napríklad v mozgu, kde spôsobia mozgový infarkt. Následkom zlyhania srdca môže, aj okamžite, dôjsť k smrti.
  • Základom liečby dilatačnej kardiomyopatie je farmakoterapia. Užívajú sa lieky z rôznych skupín, jedná sa predovšetkým o lieky na znižovanie krvného tlaku alebo lieky na zníženie srdcovej frekvencie. Ak dochádza k hromadeniu krvi, nasadzujú sa aj diuretiká. Liečba hypertrofickej kardiomyopatie spočíva vo fyzickom pokoji pacienta a účinnej farmakoterapii. Pacienti užívajú diuretiká na zníženie vysokého tlaku a vylučovanie tekutín z tela. Ďalej je nutné užívať antiarytmiká a lieky na zníženie srdcovej frekvencie. U pacientov s hypertrofickou formou kardiomyopatie, u ktorých hrozí náhla smrť sa implantuje preventívne kardioverter-defibrilátor, čo je špeciálny prístroj stimulujúci srdce k sťahom. V najťažších prípadoch je pacient indikovaný na implantáciu umelého srdca a transplantáciu.

Srdcové arytmie

Arytmie predstavujú skupinu ochorení, kedy dochádza k poruche pravidelného srdcového rytmu. Jednou z najčastejších arytmií je fibrilácia predsiení. Pri fibrilácii predsiení je poškodená funkcia sínusového uzla a vzruchy sa nešíria koordinovane po srdci, ale vznikajú aj v iných bunkách v predsieni, a preto prebieha elektrická aktivácia predsiení chaoticky. Neusporiadané vzruchy teda krúžia dookola. Siene sa nesťahujú, iba sa chvejú.

  • Prejavy fibrilácie predsiení zahŕňajú nepravidelný a rôzne silný tep a búšenie srdca. Ďalej sa objavuje dýchavičnosť, únava, bolesti na hrudníku a nevoľnosť. Taktiež môže dôjsť k závratom alebo až k strate vedomia zo zlého prekrvenia mozgu. U niektorých pacientov prebieha fibrilácia predsiení bezpríznakovo a prejaví sa až svojimi komplikáciami. Pri fibrilácii predsiení sa v nich hromadí krv a vznikajú krvné zrazeniny, tie potom môžu embolizovať do mozgu alebo iných orgánov.
  • Liečba fibrilácie predsiení spočíva v zrušení tvorby náhodných impulzov, zosynchronizovaní srdcových buniek a navrátení funkcie hlavnému generátoru vzruchov, teda sínusovému uzlu. K tomu slúži elektrická kardioverzia. Pri nej sa aplikuje srdcu elektródou krátky elektrický výboj, ktorý zastaví šírenie vzruchov, zruší všetky ložiská, kde vzruchy vznikajú a srdcové bunky sa opäť podriaďujú pokynom sínusového uzla. Výkon sa realizuje v krátkodobej celkovej anestézii. Druhou možnosťou zrušenia fibrilácia je podanie liekov, tzv. antiarytmík.

Riziká ochorenia srdca

Správna činnosť srdca je pre život podstatná, v dnešnej dobe sa však srdcové ťažkosti objavujú stále častejšie. Môže za to predovšetkým narastajúci výskyt obezity, kedy jedálny lístok obsahuje vysoké množstvo tukov. Ďalej je veľmi významným rizikovým faktorom fajčenie a potom aj nedostatok telesného pohybu. Kombinácia týchto vplyvov potom spôsobuje vyšší výskyt aterosklerózy, teda kôrnatenie tepien, ktoré je hlavnou príčinou srdcových chorôb. V Slovenskej republike sú dokonca tieto choroby spolu s chorobami cievneho systému príčinou úmrtí vo viac ako 50%. Lekársky odbor zaoberajúci sa srdcom, jeho stavbou, funkciou a ochoreniami, sa nazýva kardiológia.

Diskuze:

Sandra: Wonderful job on this particular conetnt! I personally can't communicate how this created a big difference in my thoughts in this matter. You really wrote a winning article right here. I appreciate it.

27. februára 2016 13:01

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email