Spermiogenéza

15.4.2012 , Michaela Knollová

spermatogeneze.jpg - kopie - kopie
spermatogeneze.jpg - kopie - kopie
Spermiogenéza je proces, pri ktorom vznikajú spermie v semenníku za súčasnej podpory špeciálnych buniek a za účasti hormónu testosterónu. Proces spermiogenézy vyžaduje určité teplotné podmienky, okolo 32 ° C, aby mohol správne fungovať. Preto môže prehrievanie semenníkov, napríklad častými teplými kúpeľmi viesť až k narušenej spermiogenéze a tým k neplodnosti.

Spermiogenéza

Spermie vznikajú zložitým procesom spermiogenézy zo zárodočných buniek. Zárodočné bunky sú uložené v stenách špeciálnych kanálikov. Tieto kanáliky si môžeme predstaviť ako veľmi dlhé stočené trubičky, ktoré dohromady tvoria semenník. Priestory medzi stočenými kanálikmi sú vyplnené ďalšími špecializovanými bunkami, ktoré majú za úlohu tvoriť testosterón, mužský pohlavný hormón, potrebný na vznik spermií. V stenách týchto kanálikov sa nenachádzajú len zárodočné bunky, z ktorých vznikajú spermie, ale aj podporné bunky, ktorých funkciou je starať sa o zárodočné bunky aj o vznikajúce spermie. Podporné bunky tiež produkujú látku, ktorá k sebe púta testosterón a tým zvyšuje jeho množstvo v semenníku, teda tam kde je najviac potrebný. Je ho tu až 200 krát viac oproti množstvu v krvi.

Mužský pohlavný systém

Mužský pohlavný systém sa skladá zo semenníkov, nadsemenníkov a vývodných ciest. V semenníkoch, ako bolo popísané v úvode, vznikajú spermie, ktoré sa skladujú v nadsemenníkoch. Počas vyvrcholenia, keď dochádza k ejakulácii, prechádzajú spermie vývodnými cestami, označovanými ako semenovody, až k semenným vačkom a prostate. Prostata a semenné vačky produkujú tekutinu, ktorá má zásaditý charakter, obsahuje minerály, vitamín C a fruktózu a všetky tieto látky slúžia k výžive spermií a ich ochrane. Z prostaty potom putujú spermie ďalej močovou trubicou z tela von.

Priebeh spermiogenézy

Spermiogenéza začína delením zárodočnej bunky. Je to veľmi dlhý a zložitý proces nazývaný meióza, počas ktorého sa zmenšuje množstvo genetickej informácie v bunke na polovicu. Len polovicu preto, lebo druhú polovicu svojej genetickej informácie získa dieťa od matky. V tejto fáze už bunka prešla niekoľkými deleniami a oproti pôvodnej zárodočnej bunke je veľmi malá. Potom prichádza na rad proces zrenia tejto malej bunky. Počas neho zmení definitívne bunka svoju veľkosť a tvar. Ešte sa zmenší a pretiahne, čím vytvorí hlavičku spermie. Potom bunka vytvorí ešte bičík, ktorý jej bude umožňovať pohyb. Nová pohlavná bunka je takto dokončená a nazývame ju spermia. Proces spermiogenézy trvá asi 74 dní. Hotové spermie sú skladované v semenníku a nadsemenníku. V dobe keď sú spermie skladované, sú ešte málo pohyblivé. Pohyblivosť spermií je dôležitým faktorom plodnosti muža. Ak sa spermia k vajíčku nedostane, nemôže ho oplodniť. Počas pobytu spermií v nadsemenníku sa ich pohyblivosť postupne zvyšuje a ich pohyb je odštartovaný v okamihu, keď sa dostanú do kyslého prostredia v pohlavnom ústrojenstve ženy. Všetky tieto procesy môžu prebiehať len za teploty, ktorá je nižšia ako je teplota tela. Ideálne okolo 32 ° C. Preto sú semenníky umiestnené v miešku, teda mimo telo, aby sa zbytočne neprehrievali. Je dokázané, že ak semenníky nezostúpia do mieška, alebo ak sú zahrievané, napríklad každodenným horúcim kúpeľom, znižuje sa schopnosť spermiogenézy, teda tvorby spermií.

Poruchy spermiogenézy

V dnešnej dobe nie sú výnimkou páry, ktoré majú problém s počatím. Jednou z príčin môže byť i neplodnosť muža, teda zle prebiehajúca, alebo vôbec neprebiehajúca spermiogenéza. Príčinou neplodnosti môžu byť aj rôzne choroby, hormonálne poruchy alebo napríklad aj iba príliš tesná či teplá spodná bielizeň. Ak máte pochybnosti o svojej plodnosti, je dobré navštíviť svojho lekára a nechať si urobiť vyšetrenie, tzv. spermiogram. Pri spermiograme muž odovzdá masturbáciou vzorku semena, ktoré sa potom pod mikroskopom vyšetrí. Pri spermiograme sa hodnotí kvalita, počet, rýchlosť a smer pohybu spermií a prítomnosť protilátok. Na základe výsledkov potom lekár určí možnosti ďalšieho postupu. Jednou z možností, ako liečiť poruchy plodnosti, je hormonálna liečba. Pri nej sú mužovi podávané vyššie dávky hormónov, ktoré pomáhajú zvyšovať hladinu testosterónu a tým pozitívne indukujú spermiogenézu. Je to však liečba dlhodobá, pri ktorej možno očakávať výsledky v horizonte 3 až 6 mesiacov.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email