SARS

14.4.2012 , Jana Nersisjanová

sars.jpg - kopie
sars.jpg - kopie
SARS je vírusové ochorenie dýchacieho systému s rýchlym priebehom, vedúcim k dychovému zlyhaniu. Medzi hlavné príznaky SARS patrí horúčka, zimnica, malátnosť, hypoxémia. SARS má odlišný priebeh v rôznych vekových kategóriách, starší ľudia na neho dokonca umierajú. Liečba SARS je zatiaľ zacielená len na príznaky, veľkú úlohu však zohráva prevencia v podobe izolácie chorých a tým zabránení možnej epidémie.

SARS

SARS je anglická skratka odvodená od slov "severe acute respiratory syndrome", ktorá v preklade znamená ťažký akútny respiračný syndróm. Názov vystihuje obraz choroby. Je to vírusové ochorenie dýchacieho systému, s rýchlym priebehom, vedúcim k dychovému zlyhaniu. Prenáša sa kvapôčkami pri blízkom kontakte alebo predmetmi kontaminovanými fekáliami alebo sekrétmi z dýchacích ciest. Prvýkrát sa objavilo na prelome rokov 2002 - 2003 v Číne, odkiaľ sa ochorenie rozšírilo leteckou dopravou do Kanady, Austrálie a ďalších častí sveta. Bolo natoľko nákazlivé, že spôsobilo epidémiu, teda hromadný výskyt infekčného ochorenia v nejakej oblasti, ktorá zasiahne náhle veľký počet ľudí a dochádza k jej ďalšiemu šíreniu. Časté je jeho šírenie v uzavretých priestoroch a v zdravotníckych zariadeniach. V marci roku 2003 bol pôvodca SARS identifikovaný, zaradený medzi koronavírusy a označený ako SARS - CoV.

Koronavírusy

Podceňovaním ochorenia došlo k rozšíreniu vírusu (koronavírus) na niekoľko kontinentov, čo viedlo k nákaze tisícoviek ľudí. Podľa štatistických údajov približne 10% z nich chorobe podľahlo. Koronavírusy sú častými pôvodcami respiračných chorôb ako sú nádchy, bronchitídy (zápal priedušiek) alebo faryngitídy (zápal hltana) predovšetkým u starších detí a dospelých.

Pôvod SARS

Vírus SARS pred rokom 2002 nevyvolával ochorenia u ľudí. Predpokladá sa, že zdrojom infekcie bol zvierací vírus, ktorý sa prispôsobil na človeka a stal sa pre neho choroboplodným. Svedčí pre to skutočnosť, že prví chorí boli v kontakte so zvieratami alebo jedli exotickú čínsku stravu. Vírus bol totiž nájdený u zvierat predávaných na čínskych trhoch a SARS vírusu podobný vírus bol nájdený u himalájskych cibetiek, šeliem veľkosti mačky, ktorých mäso je v týchto krajinách považované za lahôdku a je bežne požívané. K infekcii ľudí došlo buď pri chove týchto zvierat alebo pri spracovaní ich mäsa či jeho konzumácii.

Príznaky SARS

Inkubačná doba, teda doba od vniknutia pôvodcu do organizmu do objavenia sa prvých príznakov, je 2 - 6 dní. V tejto dobe môže dôjsť k nákaze zdravých ľudí. Vírus sa po prieniku do organizmu začne rozmnožovať a je roznášaný po celom tele. Prvým príznakom nákazy je vždy horúčka, ďalšími príznakmi môžu byť kašeľ, bolesť v hrdle, malátnosť, zimnica, bolesti hlavy a svalov, vracanie, hnačka a závrat. Vírus postihuje pľúca atypickou pneumóniou. Je to zápal pľúc, ktorý má odlišné príznaky ako typický bakteriálny zápal pľúc. Dochádza k rozvoju dýchavičnosti, nedostatku kyslíka v krvi a dychovému zlyhaniu rýchlejšie ako je to u iných vírusových infekcií dýchacieho systému. Ochorenie môže samo ustúpiť. U časti pacientov je ale nutná hospitalizácia a prípadná umelá pľúcna ventilácia vďaka dychovému zlyhaniu. K zhoršeniu zdravotného stavu prispieva iné základné ochorenie ako je cukrovka alebo srdcové choroby a tiež vek nad 65 rokov. V týchto prípadoch je priebeh smrteľný. Naopak u detí mladších ako 12 rokov prebieha ochorenie mierne a má dobrú prognózu.

SARS jeho diagnostika, liečba a prevencia

Pre diagnostiku SARS je okrem prítomných príznakov príznačné röntgenologické vyšetrenie hrudníka a rozhodujúci je aj údaj o pobyte v postihnutej oblasti či kontakt s osobou postihnutou SARS. Tiež je potrebné odobrať krv na laboratórne vyšetrenie. V liečbe sa uplatňujú protivírusové lieky a kortikoidy, ktoré zlepšujú ťarchu príznakov. V roku 2004 bola vyvinutá vakcína. V tej dobe už SARS vymizol, takže jej účinnosť na širšie spektrum pacientov nebola prakticky vyskúšaná. Preventívnym opatrením je predovšetkým izolácia chorých a podozrivých osôb, pretože sa infekcia rýchlo šíri. Ľudia, ktorí boli v kontakte s chorými musia byť 10 dní v karanténe.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email