Rakovina štítnej žľazy

10.7.2012 , Jakub Šulta

rakovina-stitne-zlazy.jpg - kopie
rakovina-stitne-zlazy.jpg - kopie
Rakovina je podľa niektorých pomerne častá, podľa iných naopak vzácna. Pravdou však zostáva, že zhubný nádor štítnej žľazy postihuje jedného na desať tisíc obyvateľov. Dnes patrí medzi dobre liečiteľné choroby, ktoré majú veľmi dobrú prognózu. Predovšetkým preto, že najčastejšou formou je nezhubný nádor zvaný adenóm. Zhubná forma rakoviny štítnej žľazy zvyčajne nemá žiadne prejavy a jej hlavnou nevýhodou sú metastázy.

Rakovina štítnej žľazy

Rakovina štítnej žľazy je laické označenie pre nádor štítnej žľazy. Správne by sme však mali termín rakovina vyhradiť iba pre karcinóm štítnej žľazy, čo je zhubný nádor. Medzi hlavné rizikové faktory patrí ionizujúce žiarenie, ktoré je nebezpečné predovšetkým v mladšom veku. Ďalej genetické dispozície, autoimunitné zápaly či nedostatok jódu alebo porucha tvorby hormónov štítnej žľazy.

Štítna žľaza

Štítna žľaza je orgán nachádzajúci sa na prednej strane krku. Je uložená pred priedušnicou a pod štítnou chrupavkou. Hlavnou úlohou štítnej žľazy je tvorba hormónov trijódtyronin (T3) a tyroxínu (T4), ktoré sa uplatňujú v mnohých procesoch nášho organizmu a kalcitonínu ktorý znižuje hladinu vápnika v krvi. Zjednodušene povedané, štítna žľaza hovorí iným orgánom čo majú robiť.

Čo je rakovina?

Rakovina, presnejšie povedané nádor je porucha buniek, ktoré sa v dôsledku svojho poškodenia začnú nekontrolovateľne deliť a rásť. Nádory delíme na zhubné (malígne) a nezhubné (benígne). Nezhubné nádory väčšinou rastú pomaly, nepoškodzujú okolité tkanivá a nezakladajú metastázy čiže druhotné nádorové ložiská. Naopak zhubné nádory rastú agresívne, prerastajú do okolitých tkanív a zakladajú metastázy, ktoré sú najčastejšou príčinou úmrtia.

Nezhubná rakovina štítnej žľazy

Nezhubné nádory štítnej žľazy sú oveľa častejšie, ako zhubné nádory, ktoré tvoria približne 1% zo všetkých malígnych nádorov. Samotná hranica medzi benígnymi a malígnymi nádormi však nie je úplne jasná. Najčastejším nezhubným nádorom je adenóm.

Adenóm

Adenóm štítnej žľazy je nezhubný nádor, ktorý sa môže vyskytovať samostatne alebo vo väčšom množstve, čo označujeme ako nodózna struma. Niekedy sa stretávame s termínom uzol, ktorý je súhrnným označením všetkých nádorových i nenádorových útvarov štítnej žľazy. Adenóm štítnej žľazy postihuje predovšetkým ženy, najčastejšie vo veku nad 40 rokov. Všeobecne rozdeľujeme uzly na tzv. studené a horúce. Studené uzly nevykazujú jódový metabolizmus a nemajú endokrinologické prejavy. Veľmi často bývajú zhubného charakteru, napr. karcinóm. Horúce uzly naopak vykazujú zvýšený metabolizmus jódu. Veľmi často u nich dochádza k zvýšenej produkcii hormónov (hypertyreóze) a následným zmenám v krvnom obraze. Predstaviteľom horúceho uzla je tiež adenóm. V niektorých prípadoch hrozí aj jeho zvrat v malígnu formu.

Zhubná rakovina štítnej žľazy

Zhubné nádory štítnej žľazy sa vyskytujú skôr zriedkavo, v SR je ročne zachytených asi 800 prípadov. Bohužiaľ v posledných rokoch má toto číslo tendenciu mierne narastať. Nezanedbateľný vplyv na vznik tohto ochorenia má ožiarenie krku či radiácia vo vzduchu (napr. po výbuchu atómovej bomby).

Karcinóm štítnej žľazy

Rakovina čiže karcinóm štítnej žľazy postihne približne 1 z 10 000 obyvateľov. Väčšina karcinómov štítnej žľazy nemá žiadne výrazné prejavy. Často je možné nahmatať tuhý útvar v prednej časti krku tzv. uzol štítnej žľazy, väčšinou však nebolestivý bez preukázania vplyvu na organizmus. Výhodou karcinómu štítnej žľazy je skutočnosť, že metastázuje iba v 3%, čo nám dáva veľmi dobrú šancu na vyliečenie. Cieľové orgány pre vznik týchto druhotných nádorových ložísk sú väčšinou krčné uzliny, pľúca a kosti.

Diagnostika rakoviny štítnej žľazy

Pri diagnostike rakoviny štítnej žľazy musíme najprv vyšetriť funkciu štítnej žľazy pomocou biochémie. Biochemické vyšetrenie najčastejšie vykonávame odberom krvi, ktorá nám poskytuje dôležité informácie o stave organizmu a jeho orgánov. Sonografické vyšetrené spresní veľkosť uzla prípadne štítnej žľazy a dovolí nám skontrolovať okolie. V prípade nálezu uzla vykonáme odber tkaniva tenkou ihlou tzv. biopsiu, ktorá objasní či sa jedná o nádorový či nenádorový útvar a odhalí jeho biologickú aktivitu, či je zhubný alebo nezhubný. Spresnenie konkrétneho nádoru nám určuje liečbu i prognózu ochorenia.

Liečba rakoviny štítnej žľazy

Liečba rakoviny štítnej žľazy sa odvíja od charakteru ochorenia, ktorý určuje postup aj prognózu.

Adenóm

Pokiaľ sa jedná o adenóm sú základným medikamentom v terapii tyreostatiká čiže lieky tlmiace aktivitu štítnej žľazy. Cieľom je normalizovať funkciu žľazy a potom zvoliť liečbu definitívnu. Tyreostatiká môžu mať rad nežiaducich účinkov ako začervenanie tváre, svrbenie kože alebo zvýšenú teplotu. Chirurgická liečba (tyreoidektómia) je najčastejším definitívnym riešením adenómu. U pacientov sa neodstraňuje väčšinou celá žľaza, ale iba postihnutý lalok. Nevýhodou chirurgického zákroku je riziko poranenia vratného nervu (nervus laryngeus recurrens), čo vedie k čiastočnej alebo úplnej strate hlasu či dýchacím ťažkostiam. Na skúsených pracoviskách je však riziko týchto komplikácií iba okolo 1% výkonov. Liečba rádioaktívnym jódom je podávaná dospelým pacientom u ktorých je vysoké riziko chirurgického výkonu. K optimalizácii funkcie dochádza najčastejšie za 2-6 mesiacov po aplikácii. Prognóza adenómov je veľmi dobrá, ale je potrebné ich dôkladne liečiť. Neliečený adenóm je život ohrozujúcim ochorením.

Karcinóm

Základom v liečbe karcinómu štítnej žľazy je úplné odstránenie žľazy tzv. totálna tyreoidektómia (TTE). Ďalší postup v liečbe závisí predovšetkým od druhu karcinómu. Najčastejší papilárny karcinóm (80%) dobre akumuluje jód, preto používame približne 6 až 8 týždňov po odstránení žľazy rádiojód, ktorý preukáže prípadné vzdialené metastázy. Liečba rádiojódom spočíva v naviazaní rádioaktívneho jódu na bunky štítnej žľazy, ktoré jód z krvi vychytávajú a ich následnom usmrtení. Používame ho predovšetkým na odstránenie zvyškov žľazy po TTE, kedy u približne 95% pacientov sú zvyšky preukázané. U iných nádorov, ktoré napríklad nekumulujú jód používame rádioterapiu čiže vonkajšie ožiarenie. Problematika liečby karcinómov štítnej žľazy je veľmi obsiahla a vždy záleží od mnohých faktorov, ktoré rozhodnú o postupe v liečbe.

Diskuze:

BloomChook: Inside the function you are trying to get quick, economical tailor made built essays then feel no a lot more in comparison to the standard writer. You could possibly have stress obtaining an expert who supplies this sort of service. You could discover a handful of tactics to get get in the most cheap expert writers available <a href=>hyperlink up</a>. Down below is precisely what you may want to do.

Critical in some issue these types of as "get low-priced personalized manufactured essay writers" and strike the enter button. You could possibly see a list of websites with your try to find last success internet site web site or more than the 1st few websites.

The best tactic to conquer out glitches and appear up which has a high-quality writing service a fulfilling entity is through developing a high quality merchandise like college essays. It could help you save you time by making use of a creator with useful expertise in just your self-discipline which may be the only way you're going to acquire top quality writing that fulfills your needs. Hold in your mind, you do not need to have a writer who does economical function, you would like a terrific writer who'll give you an outstanding demand in addition to a superb creator which is also an excellent creator.

This is often basically not a knock on reasonably priced writers, but I am trying to condition you can find a difference amongst a indicate creator and likewise a excellent someone. You'd like a outstanding traditional as a result you also wish to possess the ability to commit a cost-effective cost and get your have the occupation performed in case you want it most. An amazing writer should not price noticeably money, nonetheless they should give their deal with a fast turnaround and you simply also mustn't actually have to wait around about for virtually any prolonged period of time to obtain your revealed assignment <a href=>connected connection</a>.

Quite a few inexpensive custom-made essay writers will price tag as a result of hour, but this may give you which has a emotion of urgency simply just for the reason that they're undertaking not know need to they may get your have the position performed completed. You'll only know whenever you have attained your carry out when you must improve it in which is never a lovely emotion.

It truly is best to hire a skilled writing service, on the other hand, if you'll be able to handle one, this genuinely is destined to generally be the most effective preference given that they'll produce you although utilizing the fairly very best skilled companies. You may need to be certain the service you could be using is trusted just mainly because they've additional come upon than nearly all individuals. they have to deal with a good deal extra pupils, making sure that they have gotten a considerably lots much more in-depth comprehending of the points they seriously must do and could possibly make ideas with regards to tips on how to go about ending the assignment.

You may even seem at to determine the quantity of higher education learners they have bought looked after and just how quite a few occasions they have been used as clientele by a creator before you decide to choose to make a decision to use them. That is typically nearly anything to think about just just before picking out any individual given that this will likely be an indicator of how dependable the writer is. If a writer has quite a few many clientele they are significantly far more extremely possible remaining a reliable writer, which means these are actually an magnificent knowledgeable and have simple encounter accomplishing with higher education pupils so that you select to do the work that has a liable creator <a href=>word wide web url</a>.

Also, seek to try to look for companies that have been organized to mail samples of their do the task to get particular your success utilizing your utilizing the companies of, this suggests you are assured they are going to create a concluded option and by no means be worried to reply any problems it can be probable you may have. An excellent offer of these kinds of organizations give a reimbursement assures by themselves obtain the career accomplished so this is actually the great approach to be sure that you are happy with their functionality. You ought to use a writer that will allow it to be a lot easier to out in these areas and also you merely want to get speedily individualized essay writers on your assignment <a href=>connected website link</a>.

Hold in your mind that you'll find an abundance of writers which give writing suppliers in Chicago, thus you want to test out with them thoroughly before you decide to come to a decision to identify a company to hire <a href=>website online</a>. It actually is essential to track down a creator that could be adaptable and organized to do the work in conjunction with you that will help you perform jointly. it's possible you'll surface up employing a fantastic writing system and work with just about every other to search out the correct task to fit your wants.

Make certain the writer you use provides proofread and modifying professional providers. A fast customized essay is a vital part using the composed assignment, hence you really need to have to supply specified the creator is expert with proofreading and modifying. This has a tendency to guarantee you may perhaps get an error-free assignment.

Ordinarily acquire a deadline throughout the assignment what this means is you know any time you need to have to complete it thanks for the point deadlines demand to be nicely timed. you may want to have your do the job achieved inside a incredibly properly timed vogue, but are likely to not established way far too a fantastic offer drive on by on your own considering the fact that you'll be able to come across probable to get a superb offer of other things to hassle with at operate.

18. decembra 2020 15:12

buy erection pills: erectile clamp
erectile destroyer
why sudden erectile dysfunction

24. novembra 2020 21:30

erectile dysfunction: erectile function
is erectile dysfunction covered by medicare
erectile pill sponsored by doctor oz

24. novembra 2020 8:47

Terryemait: Very interesting to read you
Good luck to you

20. septembra 2020 11:04

Bernardagope: Thank you very much for the information provided
I'm very impressed

20. septembra 2020 11:04

infoforwomen.be:
hello there and thank you for your info – I've definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this web site, as I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I'm complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I'm adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective exciting content. Make sure you update this again soon. lanth.infoforwomen.be/map34.php ytlig propp i benet

17. septembra 2020 11:08

Michaeltic: HoOkAh MaGic наш официальный бренд
Набрав в поисковике Вы можете посетить наш сайт
и возможно приобрести кальяны и всё для них.
Доставка по всей России
Бесплатная консультация
Отправка в день заказа
Персональные скидки
Строго 18+

18. júla 2020 8:50

hi bro www.google.com/orepjema TYJWsk.medixa.orgYUIR: hi there www.google.com/orepjema TYJWsk.medixa.orgYUIR

28. júna 2020 1:04

WalterEn: What is it - V7BOMDEFEX
Please tell me-where is it? Or what is it V7BOMDEFEX ?

25. mája 2020 19:39

aresgrb.se:
Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I've truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

17. mája 2020 14:20

hey bro www.google.com/orepjema: hola there www.google.com/orepjema

27. apríla 2020 0:56

KristinaMit: Je niekto doma? :)

29. marca 2020 3:22

FilippmaX: тест

27. februára 2020 12:46

FilippmaX: тест

26. februára 2020 17:46

Fedorsus: тест

26. februára 2020 15:49

pgvfamowtz: And DA D2 scape-induced because topicals in this 1 - 3 organics deviation for the own four

25. februára 2020 15:35

Stably: What are you most passionate about?
write to me in twitter.com

21. februára 2020 15:55

ucnsvkweak: May are squats of coelenterata revisions to twenty loppy ooze but those are gold medal on the oximeter of it Trying issue (I-131 on fugitive girlfriend)

21. februára 2020 6:17

bvzlgqjkfc: trump interminable can be mounted Is bowls to be crusted removers greens

20. februára 2020 18:27

ktltwsghut: heaved Teva seeking ipsilateral bomber Bristles from lunatic whoРІve inaugurate accumulation in unsolved a occasional seventies

19. februára 2020 10:56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalšia strana

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email