Príčiny únavového syndrómu

23.4.2012 , Jiří Dyntr

priciny-unavoveho-syndromu.jpg - kopie
priciny-unavoveho-syndromu.jpg - kopie
Príčiny únavového syndrómu nie sú zatiaľ úplne objasnené a vedci na ne mávajú často rozporuplné názory. Niektorí z nich sa domnievajú, že príčinou je len psychiatrická diagnóza a všetky telesné komplikácie sú iba dôsledkom. Vedecké výskumy, zaoberajúce sa príčinami únavového syndrómu, potvrdili, že sa častejšie vyskytuje u ľudí s náročnejším povolaním a osobnými a vzťahovými problémami.

Príčiny únavového syndrómu

Chronický únavový syndróm (ChÚS) je v poslednej dobe veľmi často spomínané ochorenie, ktorého hlavným prejavom je dlhotrvajúca úporná únava spojená s niektorými ďalšími prejavmi. V niektorých zdrojoch sa vyskytuje názor, že sa toto ochorenie objavilo až v posledných niekoľkých rokoch vplyvom príliš rýchleho životného štýlu. Z historických záznamov je však dobre viditeľné, že s chronickou (dlhodobou) únavou zápasili aj naši predkovia.

Príčiny únavového syndrómu - možné teórie

Jednoznačnú príčinu ChÚS sa doposiaľ nepodarilo presne objasniť a objavujú sa rôzne teórie a úvahy, ktoré sú často veľmi rozdielne. Niektorí vedci a lekári zastávajú názor, že sa jedná skôr o psychiatrickú chorobu, ktorá súvisí s pacientovým pocitom menejcennosti. Skutočne sa ukazuje, že chmúrna nálada a zlý psychický stav sa vyskytujú u veľkej časti pacientov, okrem nich sú však veľmi nápadné tiež čisto telesné komplikácie. Bolo tiež zistené, že hladina mozgových hormónov a rôznych látok, dôležitých pre správnu funkciu imunitného systému, je u pacientov s ChÚS výrazne odlišná ako u zdravých jedincov. Stále však nie je jasné, či tieto zmeny sú príčinou alebo následkom pozorovaných zmien psychiky a telesného stavu. Lekári si preto často nevedia rady a posielajú pacienta k najrôznejším odborníkom, a ten potom zvyčajne prejde mnohými rôznymi nemocničnými oddeleniami. Navyše boli vypozorované niektoré faktory, ktoré môžu toto ochorenie vyvolať alebo zhoršiť. Častejšie sa ChÚS vyskytuje u citlivých pacientov, z faktorov vonkajšieho prostredia sa potom uplatňuje hlavne stres, styk s dráždivými chemickými látkami, prísadami do jedla alebo dlhodobo podávané antibiotiká. Veľký vplyv má na človeka aj jeho prostredie, a to jednak pôsobenie najrôznejších toxických látok v ovzduší, alebo aj nepríjemný pocit z nevetraných alebo iným spôsobom ťažko pôsobiacich priestorov.

Príčiny únavového syndrómu - výskum

Pri výskumoch ChÚS bolo zistené, že sa táto porucha oveľa častejšie vyskytuje u ľudí s náročným povolaním, ktorí majú navyše problémy v osobnom živote, a ich životné tempo im neumožňuje dostatočne odpočívať. Ak sa takí ľudia dostanú do rúk lekára a nie sú dostatočne podrobne zistené všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť k vzniku ochorenia, môžu byť považovaní za simulantov. Tzv. útek do choroby je totiž veľmi častým obranným mechanizmom, ktorým sa naše telo bráni nadmernému psychickému tlaku a v prípade nepriaznivých životných situácií je pre človeka jednoduchšie postaviť sa do role chorého, ako riešiť skutočné problémy. V tomto procese hrá významnú úlohu ľudský imunitný systém, ktorého normálnou funkciou je obrana tela pred rozličnými škodlivými faktormi z vonkajšieho prostredia. U ľudí vystavených trvalému stresu je funkcia imunitného systému oslabená, a organizmus je tak náchylnejší k vzniku niektorých ochorení. Tým možno tiež vysvetliť oveľa častejší výskyt alergických reakcií u pacientov s ChÚS.

Príčiny únavového syndrómu - život plný vyčerpania

Hoci chronický únavový syndróm môže vyzerať na prvý pohľad ako banálna záležitosť, pre pacientov predstavuje často veľký problém, ktorý ovplyvňuje ich každodenné činnosti. Každý z nás určite niekedy zažil pocit únavy a úplného vyčerpania, pre človeka trpiaceho únavovým syndrómom je však tento stav trvalou súčasťou jeho života a správne nastavená liečba mu môže veľmi často priniesť obrovskú úľavu.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email