Pásový opar - herpes zoster

8.4.2012 , Jiří Dyntr

pasovy-opar-herpes-zoster.jpg - kopie
pasovy-opar-herpes-zoster.jpg - kopie
Pásový opar je kožné infekčné ochorenie vyskytujúce sa hlavne v dospelosti. Medzi hlavné príznaky pásového oparu patria výsev drobných pľuzgierikov v oblasti hrudníka a tváre. Priebeh môže byť občas komplikovaný horúčkami a bolesťami hlavy. Pásový opar je potrebné čo najskôr diagnostikovať, aby mohla byť vzhľadom k vírusovému pôvodu ochorenia zahájená liečba antivirotikami.

Pásový opar alebo herpes zoster

Pásový opar (latinsky herpes zoster) je infekčné ochorenie, ktorého pôvodcom je vírus varicella-zoster zo skupiny herpetických vírusov. Podobne ako u ostatných zástupcov tejto skupiny, prebieha aj tu infekcia v dvoch fázach, pričom prvá z nich je typická pre detský vek a je známa pod názvom ovčie kiahne. Toto ochorenie sa počas života vyskytuje iba raz, na rozdiel od pásového oparu, ktorý predstavuje druhú fázu infekcie a môže sa ojedinele opakovať.

Príznaky pásového oparu

Príznaky pásového oparu (herpes zoster) sú bolestivé, drobné pľuzgieriky, ktoré sa objavia spravidla na koži. Po vyhojení kožných prejavov ovčích kiahní sa varicella-zoster vírus presúva do nervových uzlíkov pozdĺž chrbticovej miechy, kde dlhodobo prežíva. Keď nastanú priaznivé podmienky, vycestuje vírus pozdĺž nervových vlákien a dochádza k výsevu drobných pľuzgierikov v oblastiach, kadiaľ nerv pod kožou prechádza. Tento výsev je zvyčajne spojený so silnou bolesťou, ktorá môže pretrvávať až do vymiznutia kožných príznakov. Typickou lokalizáciou pásového oparu sú miesta priebehu medzirebrových nervov na hrudníku a ďalej niektoré časti tváre okolo prvej vetvy trojklanného nervu. Pretože pľuzgieriky vznikajú postupne, môžeme ich na malom úseku kože nájsť v rôznych štádiách vývoja. Infekcia pásovým oparom trvá 2 až 4 týždne, potom pľuzgieriky zasychajú a na ich povrchu sa vytvárajú chrasty, ktoré po sebe často zanechávajú drobné jazvy. Vzniku typických  kožných prejavov pásového oparu môžu predchádzať rôzne sprievodné príznaky, podľa ktorých niekedy lekári usudzujú skôr na akútny zápal slepého čreva alebo na žlčníkovú koliku. Typická je neurčitá silná bolesť na postihnutej strane tela, niekedy sprevádzaná horúčkou a bolesťami hlavy.

Prenos pásového oparu

Varicella zoster vírus patrí medzi najčastejšie ľudskej nákazy. V poslednej dobe má dokonca stúpajúcu tendenciu a predpokladá sa, že je infikovaných už viac ako 90% populácie bez rozdielu veku či pohlavia. K prenosu infekcie dochádza priamym kontaktom s infikovaným ložiskom alebo telesnými tekutinami ako sú sliny, ejakulát či pohlavný sekrét. Väčšie riziko nákazy vírusom je od pacientov s ovčími kiahňami. Riziko prenosu infekcie od pacienta s pásovým oparom je oveľa nižšie.

Prenos pásového oparu nie je možný, pretože samotný pásový opar nie je infekčné ochorenie. Postihnutý musí najprv prekonať ovčie kiahne, preto nie je potrebné obmedzovať kontakt s chorým s pásovým oparom. Existujú však 2 výnimky:

Osoby, ktoré doteraz neprekonali ovčie kiahne môžu byť prvýkrát infikované varicella zoster vírusom. Ako bolo popísané v úvode článku, pri prvom kontakte s vírusom vzplanú najprv ovčie kiahne, ktoré môžu v dospelosti spôsobiť nepríjemné komplikácie.
Tehotné ženy môžu kontaktom s chorým ohroziť plod. Vírus môže byť prenesený tzv. transplacentárnou cestou z matky na plod. Nebezpečnejšie je však ochorenie matky.

Liečba pásového oparu

Pre rozpoznanie pásového oparu a jeho odlíšenie od iných ochorení s podobnými prejavmi, je nutné priame preukázanie vírusu v odobratých vzorkách. Potom môže byť zahájená liečba, ktorá je v súčasnej dobe už na veľmi vysokej úrovni. Podávanie celkových protivírusových prípravkov (antivirotík) umožňuje podstatne skrátiť proces hojenia pásového oparu a tiež výrazne zmierniť bolesti a ďalšie nepríjemné komplikácie. Hlavným predpokladom účinnosti liečby pásového oparu je však jej včasné začatie a presné dodržiavanie všetkých liečebných opatrení. To je nesmierne dôležité, najmä ak sú prejavy ochorenia obzvlášť závažné, pacientov zdravotný stav je komplikovaný inou nebezpečnou chorobou alebo má pacient obmedzenú reaktivitu imunitného systému. Okrem antivirotík sa pacientom podávajú tiež protizápalové masti a lieky proti bolesti, ktoré napomáhajú zlepšeniu jeho zdravotného stavu a podporujú tiež jeho psychiku. Nevyhnutnou súčasťou liečebného režimu pásového oparu je tiež celkový telesný kľud, vyvarovanie sa stresovým situáciám a výraznejšej fyzickej aktivite.

Prevencia pásového oparu

Účinná prevencia proti pásovému oparu neexistuje. Na trhu je niekoľko očkovacích vakcín, ktoré majú pomerne vysokú úspešnosť, predovšetkým proti ťažkým priebehom ochorenia. Ich hlavným cieľom je minimalizovať možné následky choroby. Ako účinnú prevenciu pásového oparu môžeme označiť posilňovanie imunity, ktoré spočíva v obmedzovaní stresu, únavy, častejšom pobyte na čerstvom vzduchu a zdravej strave.

Pásový opar a obdobie jeho výskytu

Pásový opar sa môže vyskytnúť v každom veku, najčastejšie však u starších ľudí, u ktorých je navyše priebeh a bolestivosť oveľa závažnejšia. Pretože existuje účinná liečba, je v záujme pacienta, aby pri podozrení na pásový opar urýchlene navštívil svojho praktického lekára a nezdržiaval začatie liečebného režimu.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email