Nefropatia

18.3.2012 , Vladislava Králová

nefropatie.jpg - kopie
nefropatie.jpg - kopie
Nefropatie čiže poruchy obličiek sú v zásade akékoľvek ochorenia obličiek, ktoré nie sú spôsobené zápalom. Najčastejšie nefropatie sú dve a to u ľudí trpiacich cukrovkou, teda diabetická nefropatia a druhou nefropatiou je tzv IgA nefropatia. Medzi ďalšie, avšak už menej časté, patrí napríklad analgetická alebo epidemiologická nefropatia a mnoho ďalších.

Nefropatia

Obličky sú párový orgán, sú umiestnené v brušnej dutine pozdĺž chrbtice. Ich bohaté krvné zásobenie súvisí s hlavnou funkciou, teda s filtráciou krvi. Krv je filtráciou očistená od splodín metabolizmu, škodlivín a liekov. Tieto látky potom odchádzajú prostredníctvom moču von z organizmu. Nefropatia je ochorenie, ktoré predstavuje akúkoľvek chorobu obličiek, ktorá nie je spôsobená zápalom. Jedná sa teda o veľmi širokú skupinu. Najčastejším typom nefropatií je nefropatia diabetická a IgA nefropatia. Ďalej sa stretávame s nefropatiou analgetickou, balkánskou, epidemickou, hypokalemickou, membranóznou, odliatkovou a refluxnou.

Diabetická nefropatia

Diabetická nefropatia je jednou z mnohých komplikácií cukrovky, ktorá sa prejavuje až po dlhých rokoch. Diabetická nefropatia je v súčasnej dobe hlavnou príčinou chronického zlyhania obličiek nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelých štátoch sveta a výrazne znižuje kvalitu života pacientov s cukrovkou. Je spôsobená dlhodobo zvýšenou koncentráciou glukózy (krvný cukor) v krvi, čo vedie k zmene stavby v oblasti glomerulu. Glomerulus je klbko kapilár v obličke, ktorým prechádza krv a pod vysokým tlakom je filtrovaná a zbavovaná odpadových látok. Glukóza sa viaže na glomerulus a poškodzuje tak jeho funkciu a štruktúru. Medzi klinické príznaky diabetickej nefropatie patrí najprv v počiatočných fázach častejšie močenie, prítomnosť albumínu v moči. Neskôr je to prítomnosť bielkoviny v moči, vysoký krvný tlak a postupné zlyhávanie obličiek. Práve cukrovka je jednou z najčastejších príčin chronického zlyhania obličiek. Toto ochorenie nie je vyliečiteľné, ale možno spomaliť jeho progresiu. Úplne zásadná je čo najlepšia kontrola cukrovky za intenzívneho inzulínového režimu už od začiatku tohto ochorenia. Ďalej sa uplatňuje nízkoproteínová diéta. Infekcie močových ciest vznikajú u cukrovky ľahšie, musia byť dôsledne liečené nielen zápaly s príznakmi, ale aj náhodný nález baktérií v moči. V prevencii tohto ochorenia je teda zásadné udržať hodnotu koncentrácie glukózy a krvného tlaku pokiaľ možno v norme. Predchádzať zápalu močových ciest a dôsledne ho liečiť.

IgA nefropatia

IgA nefropatia je druhým najčastejším zástupcom nefropatií. Jedná sa o najčastejší zápal glomerulu, ktorý sa výrazne častejšie vyskytuje u mužov ako u žien. Najčastejšie vo veku 15 až 30 rokov. Príčina ochorenia nie je jasne známa, zrejme sa tu uplatňuje porucha v imunitnom systéme a niektoré genetické faktory. IgA je jedna z hlavných protilátok imunitného systému (produkovaná lymfocytmi) a bráni tak organizmus pred bakteriálnymi jedmi, mikroorganizmami a ďalšími potenciálnymi škodlivinami. Trvalá aktivácia lymfocytov potom vedie k zvýšenej tvorbe IgA. Takzvaná IgA nefropatia je spôsobená ukladaním imunoglobulínu A (IgA) do glomerulov s následným vznikom zápalu. Na rozdiel od zápalov vývodných močových ciest nie sú teda nefropatie spôsobené baktériami a nedajú sa preto liečiť antibiotikami. Ďalším rozdielom je to, že zápalová reakcia postihuje symetricky obe obličky.

Príznaky IgA nefropatie

Medzi klinické príznaky IgA nefropatie patrí krv v moči, ktorá je buď zistená len mikroskopicky alebo je viditeľná voľným okom. Mikroskopický nález krvi v moči je často náhodný nález pri preventívnej prehliadke. Viditeľná prítomnosť krvi v moči býva spravidla pri zápale. Najčastejšie sa jedná o zápal horných ciest močových a krv v moči býva s časovým odstupom 24-72 hodín. Ďalej býva v moči prítomná bielkovina. Ľudia s touto chorobou častejšie trpia vysokým tlakom. U väčšiny pacientov dochádza k pomalej, ale postupujúcej poruche funkcie obličiek, ktorá u 20-50% vedie k zlyhaniu obličiek, ktoré musia byť nahradené dialýzou alebo transplantáciou. Liečba ochorenia nie je známa. Priaznivý účinok má terapia glukokortikoidmi a cyklofosfamidom. V prevencii možno odporučiť asi len preventívne prehliadky moču.

Ostatné nefropatie

Ďalšie nefropatie sa nevyskytujú často. Analgetická nefropatia vzniká nadmerným užívaním liekov proti bolesti, myelómová potom pri myelóme vplyvom filtrácie ľahkých reťazcov protilátok, ktoré poškodia obličkové kanáliky. Pri nefropatii sa môžu uplatniť aj niektoré neobvyklé mikroorganizmy, dlhodobá znížená koncentrácia draslíka a ďalšie.

Diskuze:

Milka: Je to vysledok usg abdomenu, co to je?

11. mája 2019 13:42

Soňa: Syn má tuberóznu sklerózu. Soňa obličiek ukázalo drobné hyperechá na širokej báze, najväčší 5/ 6 cm. Obličky s pokrocilou nefropatiou. Vľavo význame zvýšenej echogenoty,jednoznačne podozrivé expanzie,bilat.mnohopočetné cysty.
Môžem vedieť čo to znamená?

23. januára 2019 9:50

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email