Nádor pankreasu

14.4.2012 , Jiří Dyntr

rakovina-slinivky.jpg - kopie
rakovina-slinivky.jpg - kopie
Nádory pankreasu patria medzi sedem najčastejších typov nádorov. Medzi nádory pankreasu patrí aj tzv. duktálny adenokarcinóm, u ktorého je prognóza pre pacientov veľmi nepriaznivá, päťročného dožitia sa dočká len okolo 16% pacientov. Medzi hlavné príznaky nádorov pankreasu patrí nechutenstvo, bolesti brucha, únava, žltačka alebo neočakávaný záchvat akútnej pankreatitídy.

Nádor pankreasu

Pankreas, inak známy ako podžalúdková žľaza, je orgánom dutiny brušnej medzi žalúdkom a chrbticou a plní celú radu funkcií. Jeho exokrinná časť je zodpovedná za tvorbu pankreatických enzýmov, ktoré sú nevyhnutné na štiepenie určitých zložiek potravy. Endokrinná časť pankreasu tvorí hormóny inzulín a glukagón a s ich pomocou reguluje metabolizmus cukrov v tele. Tak ako iné orgány môže byť aj pankreas zasiahnutý nádorovým bujnením. Nezhubné nádory pankreasu sú vzácne. Karcinóm pankreasu predstavuje jeden z najzhubnejších nádorov vôbec, čo je dané predovšetkým tým, že je diagnostikovaný neskoro z dôvodu prítomnosti nešpecifických príznakov.

Nádor

Nádor predstavuje skupinu vzájomne súvisiacich procesov, ktoré vedú k zmene fyziologického správania bunky. Pre nádorové bunky je typické, že sa nekontrolovateľne množia, úplne nezávisle na hostiteľskom organizme. Nádory môžu byť všeobecne zhubné a nezhubné. Pre nezhubné nádory je typický pomalý rast, neprerastá do okolitých tkanív a nezakladá metastázy, teda vzdialené rakovinové ložiská. Naopak zhubné nádory vo väčšine prípadov rastú rýchlo, prerastajú a ničia okolité tkanivo a zakladajú metastázy rôzne po tele.

Nádor pankreasu a jeho jednotlivé typy

Nádory postihujúce pankreas môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín podľa tkaniva, z ktorého pochádzajú a niektorých ďalších charakteristík. Benígne nádory pankreasu sa vyskytujú vzácne. Karcinóm pankreasu predstavuje zhubný nádor, ktorý má veľmi zlú prognózu. Pri výskytu nádoru podžalúdkovej žľazy sa až z 90% jedná o karcinóm.

Nezhubné nádory pankreasu

Benígne nádory pankreasu sa vyskytujú vzácne. Môžeme sa stretnúť s tzv. cystickými nádormi, ktoré sú charakteristické tvorbou dutín vyplnených tekutinou rôznej konzistencie, teda cýst. Bývajú nezhubné, ale môžu svojou veľkosťou utlačovať žlčové cesty a spôsobiť žltačku. Sú však známe aj zhubné cystické pankreatické nádory. Ďalším typom nezhubného nádoru pankreasu sú lipómy, teda nádory vychádzajúce z tukového tkaniva. Vzácne sa môžeme stretnúť aj s nezhubnými nádormi, ktoré produkujú hormóny, napríklad inzulínom, či gastrínom.

Zhubný nádor pankreasu

Zhubný nádor pankreasu nazývame karcinóm. Jedná sa o jeden z nádorov s najhoršou prognózou. Najčastejším typom karcinómu pankreasu je tzv. duktálny adenokarcinóm, ktorý postihuje výstelku pankreatických vývodných ciest. Nimi je za normálnych okolností transportovaná pankreatická tráviaca šťava do tenkého čreva, kde sa podieľa na štiepení zložiek potravy. Tieto nádory sú zhubné a veľmi nebezpečné, často vedú k smrti pacienta aj pri úplnom chirurgickom odstránení a nasadení chemoterapie. Rastú veľmi agresívne a môžu dokonca prerastať aj do steny okolitých orgánov a veľkých ciev a spôsobovať tak mnohé ďalšie ťažkosti. Zakladajú metastázy predovšetkým v pečeni. Postihnuté sú aj priľahlé lymfatické uzliny, či pobrušnica.

Príznaky nádoru pankreasu

Zhubné aj nezhubné nádory pankreasu sa prejavujú veľmi podobne. Zákernosť predovšetkým zhubného nádoru spočíva v tom, že v jeho začiatku nevyvoláva žiadne výrazné ťažkosti. To je príčina jeho neskorej diagnostiky. Spočiatku sú príznaky nenápadné a nespôsobujú pacientovi žiadne ťažkosti. Postupne sa môže objavovať únava, nechuť k jedlu, neurčité tlakové bolesti brucha, pocit na zvracanie alebo aj zvracanie nedlho po jedle. Pri útlaku žlčových ciest vzniká často žltačka. Pri poškodení väčšej časti tkaniva pankreasu môže vzniknúť aj cukrovka alebo sa objavujú prejavy akútnej pankreatitídy, teda akútneho zápalu pankreasu. Tu je varovným príznakom je výskyt akútneho zápalu pankreasu bez nadmerného prísunu alkoholu a iných rizikových faktorov. Podozrenie na nádor pankreasu vzniká tiež pri novo objavenej cukrovke po 60. roku. Ak by totiž jej zdrojom bolo iné ochorenie, prejavila by sa v oveľa nižšom veku.

Rizikové faktory zhubného nádoru pankreasu

Podľa rôznych štúdií boli stanovené faktory, ktoré vedú k väčšej pravdepodobnosti výskytu karcinómu pankreasu, teda zhubného nádoru podžalúdkovej žľazy. Jedná sa predovšetkým o vek nad 60 rokov, fajčenie, kde bolo preukázané, že u fajčiarov sa zhubný nádor pankreasu vyskytuje 2x až 3x častejšie než u nefajčiarov. Ďalšími rizikovými faktormi je cukrovka, mužské pohlavie, chronický zápal pankreasu a v neposlednej rade dedičná predispozícia. V prípade, že niekto z najbližších príbuzných prekonal karcinóm pankreasu, zvyšuje sa toto riziko u daného jedinca až 3x. Rovnako bolo zistené, že prítomnosť karcinómu hrubého čreva a karcinóm vaječníkov u príbuzných tiež zvyšuje riziko vzniku karcinómu pankreasu.

Diagnostika nádorov pankreasu

Diagnostika nádorov pankreasu vyplýva z dôkladnej anamnézy, laboratórnych a zobrazovacích metód. Z tých sa indikuje predovšetkým ultrasonografia a CT brucha, niekedy pristupujeme aj k tzv. ERCP, teda endoskopickej retrográdnej cholangiopankreatikografii. Jedná sa o vyšetrenie, pri ktorom sa zavádza ústami sonda až do oblasti dvanástnika, kde nachádzame vývod spoločných žlčových a pankreatických ciest. Sonda sa potom nasmeruje do tohto vývodu, kam sa aplikuje kontrastná látka a na monitore získavame prehľadný obraz o stave a priechodnosti vývodov. Je nevyhnutné tiež odobrať tkanivo na histologické vyšetrenie, teda vykonať biopsiu.

Liečba nádorov pankreasu

Liečba nezhubných nádorov býva najčastejšie chirurgická, kedy je celý nádor odstránený z tela. V prípade karcinómu sa rozhodujeme na základe štádia a typu nádoru a môžeme voliť liečbu chirurgickú, chemoterapiu, či rádioterapiu. Vo väčšine prípadov volíme kombináciu týchto modalít. Pokiaľ sa jedná o pokročilý karcinóm, potom volíme liečbu paliatívnu, ktorá nevedie k vyliečeniu pacienta, ale iba k zlepšeniu kvality jeho života.

Chirurgická liečba zhubného nádoru pankreasu

Chirurgická liečba spočíva v odstránení postihnutej časti pankreasu, alebo celého orgánu. O rozsahu výkonu sa rozhodujeme podľa veľkosti nádoru a jeho umiestnenia. V prípade, že nie je možné nádor úplne odstrániť a súčasne však bráni odtoku žlče, pristupuje sa k výkonu, ktorý nazývame bypass, teda premostenie. Tým sa obnoví odtok žlče aj tráviacich štiav a odstráni sa prítomná žltačka.

Chemoterapia pri zhubnom nádore pankreasu

Chemoterapia predstavuje systémovú liečbu nádoru pankreasu a spočíva v aplikácii špeciálnych liekov, ktoré ničia nádorové bunky. Bohužiaľ ide o liečbu agresívnu, ktorá napadá aj zdravé bunky ľudského tela, čo súvisí s nežiaducimi účinkami. Chemoterapiu aplikujeme buď pred chirurgickým výkonom, kedy sa očakáva zmenšenie nádoru a jeho následné jednoduchšie odstránenie a nazývame to neoadjuvantnou chemoterapiou. Pokiaľ chemoterapiu aplikujeme po chirurgickom výkone, hovoríme o adjuvantnej chemoterapii a jej cieľom je zabránenie vzniku metastáz.

Rádioterapia pri zhubnom nádore pankreasu

Rádioterapia je miestna liečba zhubného nádoru pankreasu a spočíva v ožarovaní nádorového ložiska. Používa sa v kombinácii s predchádzajúcimi metódami. Rádioterapiu používame častejšie po chirurgickom zákroku s cieľom zničenia nádorových buniek, ktoré môžu v oblasti pôvodného nádoru pretrvávať. Ožarovanie sa využíva aj v prípade nevyliečiteľných nádorov pankreasu na zmiernenie bolesti.

Nežiaduce účinky liečby zhubného nádoru pankreasu

Liečba zhubného nádoru pankreasu býva vo väčšine prípadov agresívna a to so sebou nesie tiež výskyt mnoho nežiaducich účinkov. V prípade chirurgickej liečby to je predovšetkým vplyv na zažívanie. Pacient musí byť na diéte a dostáva lieky proti bolesti, hnačke a neskôr aj pankreatické enzýmy, ktoré sa už v tele v dôsledku odobratia orgánu netvoria. Nežiaduce účinky chemoterapie závisia na type aplikovanej látky. Najčastejšie sa stretávame s únavou, častými infekciami, sklonom ku krvácaniu, čo je dané útlmom kostnej drene vplyvom chemoterapeutík. Ďalej je časté vypadávanie vlasov, nechutenstvo, zvracanie, nevoľnosť či zápaly v dutine ústnej. Rádioterapia spôsobuje spravidla únavu, začervenanie a vysušovanie kože v mieste prechodu lúčov.

Záverom...

Nezhubné nádory pankreasu sa vyskytujú vzácne. Karcinóm pankreasu však patrí medzi 7 najčastejších nádorových bujnení v Slovenskej republike a je považovaný za jeden z najzhubnejších nádorov. Vzhľadom k tomu, že spočiatku sa prejavuje nešpecifickými príznakmi, je potrebné na neho včas myslieť a pri podozrení sa čo najskôr dostaviť k lekárovi.

Diskuze:

Markglurl: https://avtobus-tur.com/forum/user/649/ Русская рулетка часы, русская рулетка для андроид 2 1 Играть в казино вавада.Бонус бездеп 999 + 200% 200FS на первый депозит. http://fart100.drugspedia.net/index.php?p=25 Игровой автомат crazy monkey на телефон http://ask-anapa.ru/forum/user/1782/ Играть игры онлайн без регистрации рулетка на интерес, играть игры онлайн рулетка Вы можете выводить необходимые суммы тогда, когда вам это удобно, не оплачивая комиссии.В течение 5 дней с момента регистрации новый игрок при пополнении баланса от 800 рублей может получить бесплатные вращения. https://stylist-profi.ru/forum/user/18035/ Игровой автомат Season sisters на деньги без регистрации бонус на депозит Несмотря на то, что клуб основан совсем недавно, он заслуживает нашего внимания и обладает собственными преимуществами перед остальными.Вывести средства будет также просто, но для безопасности средств клубу необходимо внимательно проверить личные данные получателя, чтобы приз попал именно в руки победителя. https://alfazon.ru/forum/user/171765/ Твк форум игровые автоматы, игровые автоматы пирамиды и карты скачать На этот случай созданы специальные ресурсы – зеркала, которые с легкостью решат эту проблему.Официальная мобильная версия отличается от полной измененной версткой. https://vk.com/topic-905076_40381188 Игры слоты Fairy Queen казино онлайн бонус на депозит Казино Франк — лучшее онлайн-заведение современности.Особенно это будет полезно новым игрокам, которые ещё плохо разбираются в современных слотах, которые пришли на смену игровым автоматам. http://smart-clinica.ru/forum/user/979/ Скачать слот p o d youth of the nation, скачать слот кекс Одним из главных критериев, по которому игровой автомат можно назвать лучшим, это высокий процент выплат.Страницы не загромождены лишней информацией, меню сайта расположено логично и компактно. http://www.konferencjacenytransferowe.pl/component/k2/itemlist/user/196761 Слот автомат American Roulette 3D Classic правила стратегия бонус на депозит В лотереях выигрывают самые удачливые.Видеослоты для демо игры. https://vk.com/topic-904891_40649029 Игровой деньги Mermaid's Pearl интернет казино бонус на депозит Переходите по ссылке и получайте 50 фриспинов без обязательного пополнения.Вводите реальную информацию, потому что она потом будет проверена в ходе идентификации. https://vk.com/topic-908974_40678030 Игры слоты Fruits and Royals казино онлайн бонус на депозит Во-вторых, в онлайн казино нет шумной толпы из других игроков, что отвлекают от игрового процесса.Рекомендую всем этот сайт! https://www.riadagestan.ru/forum/user/7293/ Казино онлайн это, казино онлайн вход Book of Ra Книга Ра.Поиск казино или игровых автоматов не ограничивается возможностью игры на реальные деньги. https://vk.com/topic-174369734_40687902 Рокс казино официальный сайт 44, рокс казино играть онлайн Демо-игра интересна и профессионалам, ведь помогает им подготовиться к турнирам и познакомиться с новинками на сайте.Первые отклики о нем положительны и свидетельствуют о честности портала. https://kulada04.obr04.ru/forum/user/5991/ Игры вулкан престиж, игры вулкан 24 на деньги на рубли Не пожалейте этого времени, чтобы всегда иметь доступ к сайту Вулкана.Тем не менее некоторым везет, и крупные выигрыши здесь не являются редкостью. http://iec61850ru.ru/forum/user/8463/ Автомат гараж онлайн бесплатно, автомат гараж 2 Они дают возможность выиграть отличные призы в онлайн казино Азартмания.Вывод денег из интернет казино. http://artsellbuy.com/forum/user/26160/ Заработать в онлайн рулетка, заработать в интернете рулетка Прежде, чем выбрать казино для игры на реальные деньги, пользователю стоит изучить перечень.Первое, что вам полагается после регистрации на сайте Вулкан Неон – бездепозитный бонус в подарок размером 777 рублей. https://shadyhollowpack82.com/community/profile/roulette10037004/ Игровые рулетки играть, игровые рулетки на деньги Любители карточных игр оценят блэкджек.Лицензионные слоты и быстрый вывод без верификации дают уверенность при игре на реальные деньги.

28. mája 2020 6:40

tvtkuTot: rush limbaugh viagra does viagra effect blood pressure <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">viagra without doctor prescription </a> viagra for senior men video woman runs from her husband with viagra

viagra as joke viagra pills lowest price <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra dosage </a> women on viagra slut goverment viagra fundong for servoce

http://100freechip.com/no-deposit-casinos/comment-page-1/?unapproved=575356&moderation-hash=3ea30cf20f92fb5853671b44ba1ced66#comment-575356
http://100freechip.com/no-deposit-casinos/comment-page-1/?unapproved=560953&moderation-hash=5803d434e55bd52a79f8b8cf68df431e#comment-560953
https://www.exceldigitech.com/%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2/?unapproved=4799&moderation-hash=969a1fde478f8a68f3f39802c2825890#comment-4799
https://kansascitydirectprimarycare.com/behind-the-scenes-preparing-for-covid/?unapproved=14&moderation-hash=4d3eb8c1b0ab8d3a08a9a879dcc3b535#comment-14
http://www.zemtv.com/privacy-policy/comment-policy/?unapproved=12051&moderation-hash=ad0bd22fc62e945b6957e33c6aa5953c#comment-12051

25. marca 2020 10:39

xxibiTot: buy viagra viagra online <a href="http://termit3.ru #">viagra generic </a> cheap viagra viagra online ufiouas0209sss

generic viagra viagra pills <a href=http://mp3vine.ru>viagra buy </a> viagra generic viagra pills

18. marca 2020 12:57

ThomasLusty: Substance Abuse Psychologist Substance Abuse Organizations <a href="http://www.starting-a-drug-rehab-center.drugrehabssr.com" title="starting a drug rehab center">starting a drug rehab center</a> Suboxone Rehab Drug And Alcohol Rehab
http://www.drug-rehab-chattanooga-tn.drugrehabssr.com

24. februára 2020 12:30

PhillipHiz:
With thanks! Plenty of content!
<a href="https://trustedwebpharmacy.com/">canadian online pharmacy</a> <a href="https://buymodafinilntx.com/">Provigil On Cnn</a> <a href="https://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/">canadianpharmacy</a> <a href="https://viagradjango.com/">generic viagra india 100mg</a> <a href="https://viaonlinebuyntx.com/">viagra without doctor</a>

20. februára 2020 5:41

Keithmit:
Amazing information. Regards.
<a href="https://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/">trust pharmacy canada</a> <a href="https://safeonlinecanadian.com/">canadianpharmacyking.com</a> <a href="https://viagrapython.com/">viagra coffee</a> <a href="https://viagradjango.com/">viagra for sale uk</a> <a href="https://cbd-oil-trust.com/">cbd superbugs</a> <a href="https://buymodafinilntx.com/">Side Effects Of Nuvigil Vs Provigil</a> <a href="https://canadianpharmacyntv.com/">no 1 canadian pharcharmy online</a>

20. februára 2020 4:21

Tyroneescat:
Nicely expressed really. ! <a href="https://viagradjango.com/">viagra on steroids</a>

20. februára 2020 4:01

PhillipHiz:
Point nicely taken!. <a href="https://buymodafinilntx.com/">modafinil for sale</a>

20. februára 2020 4:01

PhillipHiz:
Valuable facts. Kudos! <a href="https://cbdproductstrust.com/">charlotte's web cbd oil reviews</a> <a href="https://ciaonlinebuyntx.com/">cialis pills</a>

20. februára 2020 3:35

ErnestFex:
Thank you. Excellent information! <a href="https://trustedwebpharmacy.com/">canadian pharmacy</a>

20. februára 2020 3:35

Larrytor:
Many thanks, Numerous posts.
<a href="https://canadianpharmacyntv.com/">canada pharmaceuticals online</a>

20. februára 2020 3:35

IsmaelTef:
Position very well used!. <a href="https://canadianpharmacyopen.com/">canada pharmacies online prescriptions</a> <a href="https://ciaonlinebuyntx.com/">buy cialis online</a>

20. februára 2020 3:22

PhillipHiz:
Well spoken genuinely. . <a href="https://viagrapython.com/">brother takes viagra</a> <a href="https://canadianonlinepharmacytrust.com/">pharmacy online</a> <a href="https://trustedwebpharmacy.com/">canadian pharmacy viagra brand</a> <a href="https://viagradocker.com/">viagra over counter</a> <a href="https://buymodafinilntx.com/">provigil lawsuit</a>

19. februára 2020 22:23

PhillipHiz:
Seriously plenty of helpful information! <a href="https://ciaonlinebuyntx.com/">Assunzione Di Cialis Scaduto</a> <a href="https://cbd-oil-trust.com/">cbd gummies</a> <a href="https://canadianpharmacyopen.com/">canadian pharmacy viagra brand</a> <a href="https://buymodafinilntx.com/">Law And Order Svu Episode Provigil</a> <a href="https://cbdproductstrust.com/">cbd heroin addiction</a>

19. februára 2020 21:07

Larrytor:
Excellent postings. Many thanks! <a href="https://trustedwebpharmacy.com/">canada pharmacy</a>

19. februára 2020 21:07

ErnestFex:
Reliable write ups. Thanks a lot! <a href="https://trustedwebpharmacy.com/">canadian pharmaceuticals online</a>

19. februára 2020 21:07

Keithmit:
Thank you, Quite a lot of info.

<a href="https://canadianpharmacyntv.com/">canada pharmacies online prescriptions</a> <a href="https://cbd-oil-trust.com/">hemp oil vs cbd oil</a> <a href="https://trustedwebpharmacy.com/">canadian pharmacies without an rx</a> <a href="https://canadianpharmaciescubarx.com/">canadian pharcharmy</a> <a href="https://cbdhempoiltrust.com/">is cbd oil legal in georgia</a>

19. februára 2020 21:01

PhillipHiz:
Perfectly spoken truly! . <a href="https://cbdhempoiltrust.com/">charlotte's web cbd oil</a>

19. februára 2020 20:57

Tyroneescat:
Factor very well utilized.. <a href="https://cbd-oil-trust.com/">cbd gummies</a>

19. februára 2020 20:57

PhillipHiz:
Useful facts. Cheers. <a href="https://cbdproductstrust.com/">cbd oil</a> <a href="https://canadianonlinepharmacytrust.com/">canadian pharmaceuticals online</a> <a href="https://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/">canada drugs</a>

19. februára 2020 15:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalšia strana

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email