Nádor pankreasu

14.4.2012 , Jiří Dyntr

rakovina-slinivky.jpg - kopie
rakovina-slinivky.jpg - kopie
Nádory pankreasu patria medzi sedem najčastejších typov nádorov. Medzi nádory pankreasu patrí aj tzv. duktálny adenokarcinóm, u ktorého je prognóza pre pacientov veľmi nepriaznivá, päťročného dožitia sa dočká len okolo 16% pacientov. Medzi hlavné príznaky nádorov pankreasu patrí nechutenstvo, bolesti brucha, únava, žltačka alebo neočakávaný záchvat akútnej pankreatitídy.

Nádor pankreasu

Pankreas, inak známy ako podžalúdková žľaza, je orgánom dutiny brušnej medzi žalúdkom a chrbticou a plní celú radu funkcií. Jeho exokrinná časť je zodpovedná za tvorbu pankreatických enzýmov, ktoré sú nevyhnutné na štiepenie určitých zložiek potravy. Endokrinná časť pankreasu tvorí hormóny inzulín a glukagón a s ich pomocou reguluje metabolizmus cukrov v tele. Tak ako iné orgány môže byť aj pankreas zasiahnutý nádorovým bujnením. Nezhubné nádory pankreasu sú vzácne. Karcinóm pankreasu predstavuje jeden z najzhubnejších nádorov vôbec, čo je dané predovšetkým tým, že je diagnostikovaný neskoro z dôvodu prítomnosti nešpecifických príznakov.

Nádor

Nádor predstavuje skupinu vzájomne súvisiacich procesov, ktoré vedú k zmene fyziologického správania bunky. Pre nádorové bunky je typické, že sa nekontrolovateľne množia, úplne nezávisle na hostiteľskom organizme. Nádory môžu byť všeobecne zhubné a nezhubné. Pre nezhubné nádory je typický pomalý rast, neprerastá do okolitých tkanív a nezakladá metastázy, teda vzdialené rakovinové ložiská. Naopak zhubné nádory vo väčšine prípadov rastú rýchlo, prerastajú a ničia okolité tkanivo a zakladajú metastázy rôzne po tele.

Nádor pankreasu a jeho jednotlivé typy

Nádory postihujúce pankreas môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín podľa tkaniva, z ktorého pochádzajú a niektorých ďalších charakteristík. Benígne nádory pankreasu sa vyskytujú vzácne. Karcinóm pankreasu predstavuje zhubný nádor, ktorý má veľmi zlú prognózu. Pri výskytu nádoru podžalúdkovej žľazy sa až z 90% jedná o karcinóm.

Nezhubné nádory pankreasu

Benígne nádory pankreasu sa vyskytujú vzácne. Môžeme sa stretnúť s tzv. cystickými nádormi, ktoré sú charakteristické tvorbou dutín vyplnených tekutinou rôznej konzistencie, teda cýst. Bývajú nezhubné, ale môžu svojou veľkosťou utlačovať žlčové cesty a spôsobiť žltačku. Sú však známe aj zhubné cystické pankreatické nádory. Ďalším typom nezhubného nádoru pankreasu sú lipómy, teda nádory vychádzajúce z tukového tkaniva. Vzácne sa môžeme stretnúť aj s nezhubnými nádormi, ktoré produkujú hormóny, napríklad inzulínom, či gastrínom.

Zhubný nádor pankreasu

Zhubný nádor pankreasu nazývame karcinóm. Jedná sa o jeden z nádorov s najhoršou prognózou. Najčastejším typom karcinómu pankreasu je tzv. duktálny adenokarcinóm, ktorý postihuje výstelku pankreatických vývodných ciest. Nimi je za normálnych okolností transportovaná pankreatická tráviaca šťava do tenkého čreva, kde sa podieľa na štiepení zložiek potravy. Tieto nádory sú zhubné a veľmi nebezpečné, často vedú k smrti pacienta aj pri úplnom chirurgickom odstránení a nasadení chemoterapie. Rastú veľmi agresívne a môžu dokonca prerastať aj do steny okolitých orgánov a veľkých ciev a spôsobovať tak mnohé ďalšie ťažkosti. Zakladajú metastázy predovšetkým v pečeni. Postihnuté sú aj priľahlé lymfatické uzliny, či pobrušnica.

Príznaky nádoru pankreasu

Zhubné aj nezhubné nádory pankreasu sa prejavujú veľmi podobne. Zákernosť predovšetkým zhubného nádoru spočíva v tom, že v jeho začiatku nevyvoláva žiadne výrazné ťažkosti. To je príčina jeho neskorej diagnostiky. Spočiatku sú príznaky nenápadné a nespôsobujú pacientovi žiadne ťažkosti. Postupne sa môže objavovať únava, nechuť k jedlu, neurčité tlakové bolesti brucha, pocit na zvracanie alebo aj zvracanie nedlho po jedle. Pri útlaku žlčových ciest vzniká často žltačka. Pri poškodení väčšej časti tkaniva pankreasu môže vzniknúť aj cukrovka alebo sa objavujú prejavy akútnej pankreatitídy, teda akútneho zápalu pankreasu. Tu je varovným príznakom je výskyt akútneho zápalu pankreasu bez nadmerného prísunu alkoholu a iných rizikových faktorov. Podozrenie na nádor pankreasu vzniká tiež pri novo objavenej cukrovke po 60. roku. Ak by totiž jej zdrojom bolo iné ochorenie, prejavila by sa v oveľa nižšom veku.

Rizikové faktory zhubného nádoru pankreasu

Podľa rôznych štúdií boli stanovené faktory, ktoré vedú k väčšej pravdepodobnosti výskytu karcinómu pankreasu, teda zhubného nádoru podžalúdkovej žľazy. Jedná sa predovšetkým o vek nad 60 rokov, fajčenie, kde bolo preukázané, že u fajčiarov sa zhubný nádor pankreasu vyskytuje 2x až 3x častejšie než u nefajčiarov. Ďalšími rizikovými faktormi je cukrovka, mužské pohlavie, chronický zápal pankreasu a v neposlednej rade dedičná predispozícia. V prípade, že niekto z najbližších príbuzných prekonal karcinóm pankreasu, zvyšuje sa toto riziko u daného jedinca až 3x. Rovnako bolo zistené, že prítomnosť karcinómu hrubého čreva a karcinóm vaječníkov u príbuzných tiež zvyšuje riziko vzniku karcinómu pankreasu.

Diagnostika nádorov pankreasu

Diagnostika nádorov pankreasu vyplýva z dôkladnej anamnézy, laboratórnych a zobrazovacích metód. Z tých sa indikuje predovšetkým ultrasonografia a CT brucha, niekedy pristupujeme aj k tzv. ERCP, teda endoskopickej retrográdnej cholangiopankreatikografii. Jedná sa o vyšetrenie, pri ktorom sa zavádza ústami sonda až do oblasti dvanástnika, kde nachádzame vývod spoločných žlčových a pankreatických ciest. Sonda sa potom nasmeruje do tohto vývodu, kam sa aplikuje kontrastná látka a na monitore získavame prehľadný obraz o stave a priechodnosti vývodov. Je nevyhnutné tiež odobrať tkanivo na histologické vyšetrenie, teda vykonať biopsiu.

Liečba nádorov pankreasu

Liečba nezhubných nádorov býva najčastejšie chirurgická, kedy je celý nádor odstránený z tela. V prípade karcinómu sa rozhodujeme na základe štádia a typu nádoru a môžeme voliť liečbu chirurgickú, chemoterapiu, či rádioterapiu. Vo väčšine prípadov volíme kombináciu týchto modalít. Pokiaľ sa jedná o pokročilý karcinóm, potom volíme liečbu paliatívnu, ktorá nevedie k vyliečeniu pacienta, ale iba k zlepšeniu kvality jeho života.

Chirurgická liečba zhubného nádoru pankreasu

Chirurgická liečba spočíva v odstránení postihnutej časti pankreasu, alebo celého orgánu. O rozsahu výkonu sa rozhodujeme podľa veľkosti nádoru a jeho umiestnenia. V prípade, že nie je možné nádor úplne odstrániť a súčasne však bráni odtoku žlče, pristupuje sa k výkonu, ktorý nazývame bypass, teda premostenie. Tým sa obnoví odtok žlče aj tráviacich štiav a odstráni sa prítomná žltačka.

Chemoterapia pri zhubnom nádore pankreasu

Chemoterapia predstavuje systémovú liečbu nádoru pankreasu a spočíva v aplikácii špeciálnych liekov, ktoré ničia nádorové bunky. Bohužiaľ ide o liečbu agresívnu, ktorá napadá aj zdravé bunky ľudského tela, čo súvisí s nežiaducimi účinkami. Chemoterapiu aplikujeme buď pred chirurgickým výkonom, kedy sa očakáva zmenšenie nádoru a jeho následné jednoduchšie odstránenie a nazývame to neoadjuvantnou chemoterapiou. Pokiaľ chemoterapiu aplikujeme po chirurgickom výkone, hovoríme o adjuvantnej chemoterapii a jej cieľom je zabránenie vzniku metastáz.

Rádioterapia pri zhubnom nádore pankreasu

Rádioterapia je miestna liečba zhubného nádoru pankreasu a spočíva v ožarovaní nádorového ložiska. Používa sa v kombinácii s predchádzajúcimi metódami. Rádioterapiu používame častejšie po chirurgickom zákroku s cieľom zničenia nádorových buniek, ktoré môžu v oblasti pôvodného nádoru pretrvávať. Ožarovanie sa využíva aj v prípade nevyliečiteľných nádorov pankreasu na zmiernenie bolesti.

Nežiaduce účinky liečby zhubného nádoru pankreasu

Liečba zhubného nádoru pankreasu býva vo väčšine prípadov agresívna a to so sebou nesie tiež výskyt mnoho nežiaducich účinkov. V prípade chirurgickej liečby to je predovšetkým vplyv na zažívanie. Pacient musí byť na diéte a dostáva lieky proti bolesti, hnačke a neskôr aj pankreatické enzýmy, ktoré sa už v tele v dôsledku odobratia orgánu netvoria. Nežiaduce účinky chemoterapie závisia na type aplikovanej látky. Najčastejšie sa stretávame s únavou, častými infekciami, sklonom ku krvácaniu, čo je dané útlmom kostnej drene vplyvom chemoterapeutík. Ďalej je časté vypadávanie vlasov, nechutenstvo, zvracanie, nevoľnosť či zápaly v dutine ústnej. Rádioterapia spôsobuje spravidla únavu, začervenanie a vysušovanie kože v mieste prechodu lúčov.

Záverom...

Nezhubné nádory pankreasu sa vyskytujú vzácne. Karcinóm pankreasu však patrí medzi 7 najčastejších nádorových bujnení v Slovenskej republike a je považovaný za jeden z najzhubnejších nádorov. Vzhľadom k tomu, že spočiatku sa prejavuje nešpecifickými príznakmi, je potrebné na neho včas myslieť a pri podozrení sa čo najskôr dostaviť k lekárovi.

Diskuze:

Barbara: Dobrý deň, mám 21rokov a vybrali mi nádor ktorý bol na pankreasi ak má niekto takú istú diagnózu prosím ozvite sa. Ďakujem

14. novembra 2014 16:41

Jana: Dobrý deň, chcem sa spýtať, či sa môže vyskytnúť rakovina pankreasu aj u mladých ľudí vo veku od 20 do 30? Ďakujem

28. júla 2014 11:33

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email