Myomatóza maternice

15.4.2012 , Jana Nersisjanová

myomatoza-delohy.jpg - kopie
myomatoza-delohy.jpg - kopie
Myomatóza maternice je nezhubné nádorové ochorenie vznikajúce z jednej zo svalových vrstiev maternice. Myomatóza, ktorá nemá žiadne prejavy nemusia byť liečená, pokiaľ však spôsobuje problémy, je väčšinou potrebný chirurgický zákrok v rôznom rozsahu. Môže byť odstránená celá maternica, ak už žena neplánuje rodinu, v opačnom prípade dochádza len k odstráneniu jednotlivých nádorov. Medzi hlavné príznaky myomatózy maternice patrí nepravidelné krvácanie, bolesť v podbrušku a únava. Preto ak spozorujete tieto príznaky, je vždy vhodná návšteva gynekológa a riadne vyšetrenie.

Myomatóza maternice

Myomatóza maternice je nezhubné nádorové ochorenie, ktoré často postihuje ženy nad 30 rokov. Jedná sa o výskyt nádorov v maternicovej svalovine. Ak sa v maternici nachádza iba jeden svalový nádor, nazýva sa myóm, ak však týchto myómov je viac, súhrnne sa označujú ako myomatóza maternice. U niektorých žien myomatóza maternice nemusí pôsobiť žiadne problémy a nemusí byť liečená, ak sa však problémy vyskytujú, je nutné chirurgicky zakročiť.

Maternica

Maternica je jedným z orgánov ženského pohlavného ústrojenstva. Jej funkcia nadobúda na význame najmä v tehotenstve, kedy sa v nej vyvíja plod. Je to dutý orgán tvorený krčkom, telom a hrdlom a dutina maternice je cez kanál hrdla spojená s pošvou. Stenu maternice tvoria 3 vrstvy. Zvnútra je to sliznice maternice, ktorá nalieha na druhú vrstvu, mohutnú svalovinu, tvorenú svalovými bunkami. Zvonka je svalovina maternice pokrytá poslednou vrstvou, väzivovým obalom. Maternicová svalovina sa latinsky nazýva myometrium a od toho je odvodený názov nádorového ochorenia postihujúceho túto vrstvu, myóm alebo tiež myomatóza.

Myóm

Ľudské telo je tvorené mnohými bunkami. Podľa potreby organizmu bunky rastú, delia sa a tvoria tak bunky nové. Staré a poškodené bunky na želanie organizmu umierajú a nahrádzajú ich novo vzniknuté bunky. Ak je však tento proces narušený, dochádza k nekontrolovateľnému tvoreniu nových buniek bez toho, aby ich organizmus potreboval a bunky staré a poškodené neumierajú, ako majú. Dochádza k hromadeniu buniek a vzniku novej hmoty čiže nádoru. V prípade svalových buniek tvoriacich maternicovú svalovinu, ktoré sa nekontrolovateľne tvoria a hromadia, vytvárajú svalový nádor čiže myóm. Maternicový myóm alebo tiež myomatóza maternice je nádor nezhubný, čiže nie je tak agresívny ako nádor zhubný a nemá potrebu napádať iné orgány a zakladať tam nové nádory čiže metastázy.

Vznik myomatózy maternice

Myomatóza maternice je najčastejšie nádorové ochorenie, ktoré sa vyskytuje až u 40% žien vo veku 30 - 50 rokov. Nádor môže byť len jeden, označuje sa ako myóm, ale často ich býva niekoľko a hovorí sa tomu myomatóza. Je to hormonálne závislý nádor, a to znamená, že na neho má vplyv pôsobenie prirodzených ženských hormónov v priebehu plodného obdobia ženy a v menopauze, kedy dôjde k ukončeniu pravidelného menštruačného krvácania kvôli zníženiu hladín ženských hormónov, samovoľne ustupuje. Presná príčina vzniku ale nie je známa, úlohu zohrávajú aj genetické vplyvy.

Príznaky myomatózy maternice

Myomatóza nie je sama o sebe nebezpečná, ale spôsobuje nositeľke ťažkosti, obzvlášť ak nadobúda väčšie rozmery. Najčastejším príznakom je silné a predĺžené menštruačné krvácanie, ktoré môže spôsobiť chudokrvnosť a s ňou súvisiacu únavnosť a slabosť. Ďalšími príznakmi myomatózy môžu byť bolestivý pohlavný styk, bolesti alebo pocit tlaku v podbrušku a časté močenie z útlaku močových ciest zväčšenou myomatóznou maternicou. Myomatóza maternice môže byť tiež príčinou ženskej neplodnosti. Ak je prítomná v tehotenstve, rast myómov sa vplyvom hormónov, ktoré sú v tehotenstve zvýšené, urýchľuje a môže komplikovať priebeh tehotenstva alebo byť príčinou komplikácií pri pôrode.

Ak trpíte silným alebo nepravidelným menštruačným krvácaním, slabosťou a únavou po námahe, bolesťami v podbrušku a ďalšími vyššie uvedenými príznakmi, je nutné navštíviť gynekológa čo najskôr.

Diagnostika myomatózy maternice

Pri diagnostike myomatózy maternice sa vykonáva štandardné gynekologické vyšetrenie a predovšetkým vyšetrenie ultrazvukové. Pri gynekologickom vyšetrení lekár kontroluje pošvu a maternicu spolu s pohmatom podbruška. Najdôležitejšie pre potvrdenie myomatózy maternice je ultrazvukové vyšetrenie. Ultrazvukom sa vyšetruje panvová dutina cez pošvu a brucho. Ultrazvuk dá lekárovi informácie o maternici, dutine maternice, o veľkostiach jednotlivých myómov a vykoná kontrolu aj ostatných orgánov v panve. Prípadne sa ultrazvuk dopĺňa hysteroskopiou čiže vyšetrením dutiny maternice špeciálnym štíhlym optickým prístrojom, ktorý sa zavedie pošvou do maternice.

Liečba myomatózy maternice

Ak myomatóza maternice nepôsobí ťažkosti, je možné sa zaobísť bez liečby a len chodiť na pravidelné gynekologické kontroly. U starších žien, ktoré majú výrazné problémy, sú na sklonku plodného obdobia, teda pred začiatkom menopauzy a teda neplánujú už tehotenstvo, sa celá maternica odstraňuje. Tento výkon sa označuje ako hysterektómia. Je to operačný výkon, vykonávaný v celkovej anestézii alebo celkovom znecitlivení za niekoľkodňovej hospitalizácie. Maternica môže byť odstránená brušnou cestou z rezu pri otvorenej operácii, ďalej laparoskopicky alebo pošvovou cestou. Laparoskopia je metóda, pri ktorej lekár vykoná niekoľko malých otvorov do brucha. Týmito otvormi sa potom pomocou optického prístroja a ďalších nástrojov vykoná odstránenie maternice, pričom celý zákrok lekár sleduje na monitore. Obvykle bývajú ponechané vajcovody a vaječníky, ktorých funkcia, ktorá je spojená s tvorbou hormónov, je pre ženu dôležitá. Ak je žena už v menopauze odstraňujú sa aj tieto orgány. Iný je postup u mladých žien, ktoré plánujú tehotenstvo. Tu je dôležité maternicu ponechať a teda odstrániť len samotné nádory, ktoré by bránili priebehu tehotenstva. Tie sa odstraňujú laparoskopicky alebo hysteroskopicky. Hysteroskopiou možno ako pozorovať optickým prístrojom maternicu zvnútra, tak i jej pomocou odstrániť jednotlivé myómy.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email