Mozog

16.4.2012 , Tereza Kratochvílová

mozek.jpg - kopie
mozek.jpg - kopie
Mozog je nenahraditeľný orgán, ktorý je uložený v lebečnej dutine, chránený mozgovými plenami a mozgovomiešnym mokom. Mozog je zložený okrem iného z buniek, ktoré dokážu prenášať elektrické impulzy, z neurónov. Mozog sa člení na niekoľko častí, kde každá časť má svoju špecifickú lokáciu a funkciu. Mozog dodnes skrýva veľa otázok, na ktoré veda ešte nedokáže odpovedať.

Mozog

Mozog je neuveriteľne zložitý orgán. Mozog riadi všetky pochody v našom tele. Je centrom nielen myslenia, ale vďaka nemu dýchame, pracuje nám srdce, jeme, spíme, chodíme, hovoríme, ale aj milujeme alebo plačeme. Mozog je taká obrovská centrála, kam prichádzajú všetky signály, ktoré nám dáva naše okolie, napríklad informácie o vôni a chuti jedla, o teple alebo zime v miestnosti, o tom, čo vidíme alebo počujeme, čo nás ohrozuje alebo chráni, kto sa nám páči alebo nepáči. Na základe týchto informácií dá mozog telu povel, aby reagovalo. Vďaka tomu zjeme jedlo, ktoré krásne vonia, roztrasieme sa, keď je nám zima, utečieme, ak nás niečo ohrozuje, priblížime sa, keď nás niekto priťahuje. Ľudský mozog má ešte veľa ďalších unikátnych funkcií, pamäť a učenie, myslenie, snenie. Mozog je nenahraditeľný, vďaka nemu sa z buniek, tkanív a orgánov stáva ľudská bytosť.

Mozog - jeho štruktúra a časti

Mozog sa skladá z mozgových buniek. Je ich niekoľko druhov. Hlavné bunky, ktoré zaisťujú nervovú činnosť, sa nazývajú neuróny. Neurón sa skladá z tela a z obrovského množstva výbežkov, ktoré sa spájajú s ostatnými neurónmi a tvoria hustú sieť. Nervová činnosť spočíva v tom, že neuróny vedú elektrické impulzy, pričom výbežky slúžia ako vodiče elektrického prúdu. Tieto impulzy vznikajú rôzne v tele ako reakcia na nejaký podnet zvonka. Sú pomocou neurónov vedené do mozgu, kde sú rôzne prepojované, zosilňované alebo tlmené, v mozgových centrách sú spracované a poslané späť do miest, kde je potreba, aby telo reagovalo.

Mozog je uložený v lebečnej dutine. Je chránený mozgovými plenami. Aby pri pohybe nenarážal do stien lebky, pláva v mozgovomiechovom moku. Vzadu je na mozog pripojená chrbticová miecha, ktorá spája mozog so zvyškom tela. Miecha funguje ako kábel, ktorý privádza signály z nervov do mozgu a potom ich z mozgu odvádza do časti tela, kde je potreba vyvolať pohyb. Vo vnútri mozgu sa nachádzajú dutiny, ktorým sa hovorí mozgové komory. Tvorí sa v nich mozgovomiešny mok.

Mozog sa skladá z niekoľkých štruktúr. Každá časť mozgu obsahuje nervové dráhy a nervové centrá. Každé nervové centrum riadi inú činnosť ľudského tela.

Mozog možno zjednodušene rozdeliť na mozgový kmeň, mozoček, medzimozog a koncový mozog.

Mozgový kmeň je časť mozgu, ktorá sa napája na miechu. Je prvým miestom, kam dorazia signály z tela. Niektoré signály sú spracované už tu a tieto vnemy si ani neuvedomíme. Iné signály sú prepojené a poslané do vyšších centier. V tomto mieste sú riadené základné životné funkcie, ako je dýchanie, činnosť srdca, prehĺtanie, sanie, vracanie a ďalšie činnosti, ktoré neovládame vlastnou vôľou.

Mozoček nám umožňuje udržiavať rovnováhu, sú tu centrá, ktoré zabezpečujú presnosť našich pohybov.

Medzimozog obsahuje veľmi dôležitú súčasť, ktorá sa nazýva hypothalamus. V tomto mieste sa riadi a zosúlaďuje činnosť vnútorných orgánov. Hypothalamus riadi orgány uvoľňujúce do tela hormóny, je zodpovedný za pochody pri rozmnožovaní, nastavuje teplotu tela. Koordinuje tiež základné funkcie, ako je činnosť srdca a dýchanie, pripravuje telo na stres.

Koncový mozog je u človeka veľmi rozvinutý. Je rozdelený na dve hemisféry, pravú a ľavú. Na povrchu je tvorený sivou hmotou a je zvrásnený do tzv závitov. Vo vnútri sa nachádza biela hmota. V hlbokých vrstvách koncového mozgu nájdeme limbický systém, ktorý je zodpovedný za naše emócie, sexuálne správanie, ale aj pamäť. Ďalej sa tu nachádzajú bazálne gangliá, ktoré hrajú úlohu pri procesoch učenia a pri pohybe. Veľmi vyvinutá je mozgová kôra, kde nájdeme centrá najvyššej mozgovej činnosti. Delí sa na centrá asociačné, ktoré informácie získavajú, a centra motorické, ktoré vysielajú signály. V mozgovej kôre nájdeme oblasti zodpovedné za myslenie, presné jemné pohyby, za našu reč, osobnosť, správanie, fantáziu, pamäť. Sú tu centrá, ktoré rozpoznávajú význam slov i hudby, centrá, ktoré nám umožňujú premeniť signály z oka na to, čo vidíme.

Mozog - stále neprebádaná oblasť

Mozog je jedna z najzložitejších a najzáhadnejších oblastí ľudského bádania. Hoci je neustále preskúmavaný, mnohé otázky zostávajú stále nezodpovedané. Je až nemožné uveriť, že obyčajný zhluk buniek dokáže fungovať tak organizovane a presne. Každý by si mal uvedomiť, že jeho mozog je to najväčšie bohatstvo, ktoré má. Mal by si ho chrániť a nemal by si ho ničiť zlými návykmi.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email