Leukémia u detí

8.4.2012 , Ondřej Volný

leukemie-u-deti.jpg - kopie
leukemie-u-deti.jpg - kopie
Leukémia je nádorové ochorenie charakterizované masívnou tvorbou nefunkčných krviniek na úkor zdravej krvotvorby. Leukémie u detí sú o to závažnejšie, že väčšinou prebiehajú veľmi rýchlo a nebezpečne. Liečba detských leukémií je u nás našťastie sústredená do špecializovaných centier, ktoré majú fantastické výsledky.

Leukémie u detí

Nádory detského veku vrátane leukémií majú svoje špecifiká, kedy na prvom mieste stojí fakt, že nositeľom tohto ochorenia je dieťa. To vrhá väčší psychologický nápor ako na samotných rodičov, tak na ošetrujúceho lekára. Leukémie predstavujú zhubné nádorové ochorenia krvi, kedy je postihnutá krvotvorba. To znamená, že nádor postihuje krvné bunky a to červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky. Tieto krvné bunky sa síce v kostnej dreni tvoria, ale sú úplne nefunkčné, a preto vyvolávajú špecifické príznaky pre toto ochorenie. Nádory sa u detí v mnohom líšia a rozdielna je preto aj ich liečba. Nádory v detskom veku sú vysoko malígne, teda zhubné, veľmi rýchlo rastú, ale v porovnaní s nádormi dospelých výborne odpovedajú na liečbu. História detskej onkológie sa píše krátko, až od 60. rokov 20. storočia.

Vznik leukémie u detí

Príčinou vzniku leukémií u detí sú zmeny v počte, či štruktúre chromozómov v nádorovej krvinke. K prvým zmenám môže dôjsť za vnútromaternicového života, ktoré však sami o sebe k vzniku ochorenia nestačia. Najčastejšie na tieto prvé zmeny nasadajú vírusové, či bakteriálne ochorenia, ktoré môžu zmeny v chromozómoch prehĺbiť.

Delenie leukémie u detí

Leukémie bohužiaľ patria na 1. miesto pomyselného rebríčka nádorových ochorení, ktoré sa u detí vyskytujú. Leukémie u detí, tak ako u dospelých, môžeme deliť podľa klinického priebehu na akútne a chronické a podľa typu postihnutej bunky na myeloidné a lymfocytové. Zo štatistík vyplýva, že až 95% všetkých leukémií u detí tvoria leukémie akútne. Najčastejším typom leukémie u detí je akútna lymfoblastická leukémia. Ročne je v SR diagnostikovaných a liečených asi 60 až 70 detí vo veku 2 až 5 rokov. Druhou najčastejšou je potom akútna myeloidná leukémia. Tieto formy leukémie prebiehajú rýchlo, teda akútne, často z plného zdravia počas niekoľkých dní až týždňov. Chronické leukémie sú v detskej populácii vzácne.

Rizikové faktory leukémie u detí

Rizikové faktory pre vznik leukémie u detí sú známe už dlhšiu dobu, a preto je vhodné sa im vyhýbať. Medzi rizikové faktory patrí opakované ožarovanie röntgenom v tehotenstve a niektoré chemikálie, ako sú cytostatiká, pesticídy, teda jedy na hubenie hmyzu, benzol a organické rozpúšťadlá.

Prejavy leukémií u detí

Prejavy leukémií u detí sú veľmi podobné prejavom u dospelých. Typická je únava, váhový úbytok, intenzívne nočné potenie, aj keď dieťa nemá infekciu a pokles výkonnosti. Ďalšími prejavmi sú bledosť kože a slizníc, krvácavé prejavy, nechutenstvo, teplota, intenzívne bolesti kĺbov a kostí. Ďalej sa objavujú bolesti brucha z dôvodu zväčšenia pečene a sleziny. Typické je aj zväčšenie lymfatických uzlín, ktoré sú hmatateľné v podpazušných jamkách, v slabinách a na krku. U chlapcov často dochádza k bolestivému zväčšeniu semenníkov, často len jedného. Infekcie prebiehajú veľmi závažne a takmer nereagujú na liečbu antibiotikami.

Terapia leukémie u detí

Na prvom mieste terapie leukémie u detí sú intenzívne chemoterapeutické režimy, teda kombinácia viacerých účinných cytostatík a podpornej liečby. Cytostatiká sú liečivá, ktoré blokujú množenie a rast nádorových buniek. Zároveň však ničia aj bunky zdravých tkanív čo je podkladom pre početné nežiaduce účinky. tieto lieky sa kombinujú najčastejšie s kortikoidmi. Táto liečba trvá zvyčajne dva roky. Vzhľadom na riziko napadnutia mozgu nádorovými krvnými bunkami, pristupuje sa k aplikácii chemoterapeutík priamo do mozgovomiechového moku a pacient sa zasiela k ožiareniu hlavy. Pokiaľ nie je liečba účinná pristupuje sa transplantáciu kostnej drene od vhodného darcu.

Následky terapie leukémie u detí

Vzhľadom na závažnosť ochorenia a intenzívnej, často agresívnej, liečbe sa môžu skôr či neskôr objaviť následky liečby. Jedná sa predovšetkým o spomalenie rastu už počas liečby. Tento deficit však dieťa po ukončení liečby opäť doženie. V dôsledku užívania kortikoidov, ale predovšetkým nehybnosti pacienta, sa častejšie vyskytuje u týchto detí tiež obezita. Preto sa u týchto detí odporúča rekreačný šport. Ďalej sa môžeme stretnúť s častejšími zlomeninami či s žilnými trombózami vzniknutých v dôsledku dlhodobého zavedenia centrálneho venózneho katétra. Chlapci bývajú tiež často postihnutí sterilitou. U dievčat sa odporúča počas liečby podávať hormonálne prípravky.

Prognóza leukémie u detí

Až 90% prípadov možno úspešne vyliečiť pomocou intenzívnej liečby. Agresívna terapia poškodzuje nielen choré, ale aj zdravé bunky. Preto je nutné detského pacienta po zvyšok života starostlivo sledovať. Je nutné dochádzať na pravidelné kontroly zdravotného stavu a stavu aktivity zdravej kostnej drene.

Záverom...

Nádory v detskom veku sú síce vzácne, ale aj napriek úspechom modernej medicíny sa radia na 2. miesto v príčinách úmrtia detí vo vyspelých krajinách, hneď za úrazmi. Deti s akútnou leukémiou, pokiaľ nie sú liečené, prežívajú len niekoľko mesiacov. Je dôležité nepodceňovať zmeny zdravotného stavu vášho dieťaťa. Zásadný je rýchla diagnóza, teda včasná návšteva lekára a jednoduchý odber krvi, z ktorého je možné leukémiu diagnostikovať. Liečba je individuálna a prebieha na špecializovaných pracoviskách detskej onkológie.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email