Keratokonus

27.4.2012 , Tereza Kratochvílová

keratokonus.jpg - kopie
keratokonus.jpg - kopie
Keratokonus je ochorenie rohovky, ktoré vzniká z nejasných príčin. Keratokonus môže viesť k výrazným zmenám na rohovke a spôsobiť slepotu. Liečba keratokonu závisí na stupni vývoja ochorenia. Ľahšie formy keratokonu sa dajú riešiť kontaktnými šošovkami, ale u ťažších foriem už je nutný chirurgický postup.

Keratokonus

Oko je guľovitý orgán vyplnený rôsolovitou tekutinou. Aby si udržalo svoju pevnosť, je jeho povrch tvorený pomerne pevným obalom. Pevný obal oka sa skladá z nepriehľadnej časti, ktorá sa nazýva bielko a z priehľadnej časti, ktorá sa nazýva rohovka. Rohovku nájdeme na prednej časti oka, je to  časť, ktorá do oka vpúšťa svetelné lúče. Má kruhový tvar, je guľovito vyklenutá a je zložená z niekoľkých vrstiev buniek. Je veľmi dôležitou súčasťou optického systému oka. Na jej povrchu dochádza k veľmi výraznému lomu lúčov. Každá nepravidelnosť na rohovke sa preto veľmi citeľne prejaví na výslednej ostrosti videného obrazu. Jednou z najzávažnejších očných vád spôsobených nerovnosťami na rohovke je keratokonus.

Keratokonus a jeho príčiny

Keratokonus je stenčenie a kužeľovité vyklenutie rohovky. Tým, že sa časť guľovitého povrchu vyklenie, dochádza k narušeniu správneho lomu lúčov a výsledný obraz, ktorý vidíme, je rozostrenýV počiatočnej fáze sa keratokonus prejavuje ako krátkozrakosťneskôr sa pridávajú prejavy astigmatizmu. Keratokonus sa väčšinoou prejaví prvýkrát na jednom oku,  potom na druhom. Začína sa rozvíjať v priebehu puberty a počas ôsmich až desiatich rokov sa veľmi zhorší. Ak sa keratokonus objaví v neskoršom vekubývajú obe oči postihnuté rovnakou mierou. Príčina vzniku keratokonu nie je ešte úplne objasnená. Istú úlohu zohráva dedičnosťrizikovým faktorom môže byť aj časté šúchanie okaprenášanie kontaktných šošoviek. Je preukázaný aj vzťah medzi zlou výživou a vznikom keratokonuKeratokonus sa rozvíja aj v súvislosti s hormonálnymi zmenami či užitím niektorých medikamentovBýva tiež pridruženou chorobou u iných chorôbnapr. Downov syndróm, atopický ekzémastmaalergie.

Keratokonus a jeho liečba

Počiatočné štádiá keratokonu možno dobre korigovať okuliarmi, keď už okuliare nestačia, je možné použiť mäkké kontaktné šošovky, ktoré veľmi mierne vyrovnávajú povrch rohovky. V ďalšom štádiu je riešením nosenie tvrdých kontaktných šošoviek, ktoré svojím tlakom na rohovku rovnajú jej povrch účinnejšie než kontaktné šošovky mäkké. Okuliare ani šošovky ale nezabraňujú ďalšiemu rozvoju ochorenia. Ak sa stav naďalej zhoršuje, používa sa liečebná metóda Collagen Corneal Cross Linking (skratka CXL).Pri tejto metóde sa rohovka napustí riboflavínom (vitamín B2) a ožiari sa UV žiarením. Vďaka tomu sa v rohovke obnovia chemické väzby a rohovka sa spevní. Ak sa stav stále zhoršuje, môže sa vykonať ďalší chirurgický zákrok, kedy je priamo do rohovky implantovaný krúžok, po ktorom dôjde k oplošteniu rohovky. Táto liečba je známa ako Intrastromal Corneal Ring Segments. Pokiaľ dôjde k opätovnému zhoršeniu stavu, prichádza konečné riešenie, ktoré sa nazýva keratoplastika. Jedná sa o transplantáciu rohovky, kedy je buď transplantovaná celá rohovka, alebo len niektoré vrstvy.

Keratokonus a jeho prevencia

Keratokonus je veľmi vážne očné ochorenie, ktoré môže viesť až k oslepnutiuPrevenciou je zdravý životný štýl a pestrá strava. K zhoršovaniu zdravotného stavu veľmi prispieva zanedbávanie prvých príznakov. Ak zaznamenáte zhoršené videnie hoci len na jednom oku, nezanedbávajte tento stav a bezodkladne navštivne očného lekára.


 

 
 


Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email