Imunitný systém - imunita

19.6.2012 , Lucia Hlavatá

imunitni-system-imunita.jpg - kopie
imunitni-system-imunita.jpg - kopie
Imunita / imunitný systém patrí k základným mechanizmom organizmu. Imunitný systém rozpoznáva škodlivé od neškodného a chráni organizmus pred škodlivinami vonkajšieho i vnútorného pôvodu. Imunitný systém sa rozdeľuje na nešpecifický a špecifický. Môže dochádzať k poruchám imunity a následným ťažkým ochoreniam.

Imunita / imunitný systém

Imunitný systém patrí k základným mechanizmom organizmu, ktoré udržujú stav vnútorného prostredia v rovnováhe. Jeho funkciou je rozpoznávanie škodlivého od neškodného a tým chráni organizmus pred škodlivinami vonkajšieho i vnútorného pôvodu. Tiež dokáže rozpoznať vlastné tkanivá a udržuje voči nim toleranciu. Imunitný systém je tvorený bunkami, ktoré sa nachádzajú v krvi a miazge (lymfe) alebo v niektorých tkanivách a orgánoch. Tieto orgány delíme na primárne - v ktorých bunky imunitného systému vznikajú a dozrievajú (kostná dreň a týmus) a sekundárne, v ktorých bunky prichádzajú do kontaktu s cudzorodými látkami (slezina, lymfatické uzliny). Imunita je vlastne schopnosť organizmu odolávať škodlivým vplyvom. Látky, ktoré imunitný systém rozpozná a reaguje na ne sa nazývajú antigény. Najčastejšie sú to látky z vonkajšieho prostredia, môžu však pochádzať aj z organizmu samotného. Všeobecne imunitu môžeme rozdeliť na nešpecifickú - vrodenú a špecifickú - získanú.

Imunita / imunitný systém - nešpecifický

Nešpecifická imunita predstavuje prirodzenú odolnosť organizmu voči pôvodcom infekcií a iným cudzorodým látkam. Je vývojovo staršia ako špecifická imunita. Jej výhodou je rýchly nástup imunitnej odpovede a nevýhodou, že si nedokáže vytvoriť pamäť a aj pri opakovanom strete s antigénom reaguje rovnako ako po prvýkrát. K nešpecifickej imunite zaraďujeme mechanické bariéry ako je neporušená koža a sliznice a prirodzená mikroflóra, ktorá bráni rozmnožovaniu škodlivých baktérií. Nešpecifickú imunitu ďalej reprezentujú dve zložky: komplement a fagocytóza. Komplement je súbor špecifických bielkovín, ktoré v prípade infekcie zvyšujú priepustnosť krvných ciev, priťahujú biele krvinky - leukocyty, tým pádom navodzujú zápal a podporujú fagocytózu. Fagocytóza je dej, pri ktorom sú pohlcované a usmrcované cudzorodé častice, prevažne baktérie. Bunky schopné fagocytózy patria k bielym krvinkám a nazývajú sa makrofágy.

Imunita / imunitný systém - špecifický

Špecifická imunita je vývojovo oveľa mladšia než imunita nešpecifickáJej výhodou však je, že po strete s antigénom sa vytvára imunitná pamäť a pri opakovanom strete reaguje oveľa rýchlejšie a intenzívnejšie. Toto je tiež podkladom pre očkovanie. Hlavnými zložkami špecifickej imunity sú biele krvinky - lymfocytyTie delíme na dve skupiny. T-lymfocyty vykonávajú bunkovú ochranu a B-lymfocyty protilátkovú obranu. Cytotoxické T-lymfocyty dokážu priamo zničiť bunky, ktoré nesú antigén a jedná sa väčšinou o vírusom alebo nádorom napadnuté bunky. Naproti tomu pomocné T-lymfocyty rozpoznajú antigén a aktivujú B-lymfocyty k produkcii protilátok. B-lymfocyty sa po styku s antigénom premieňajú na plazmatické bunky a produkujú protilátky bielkovinovej povahyktorým hovoríme imunoglobulínyProtilátky naviažu antigén a zneškodnia ho. Ak sa organizmus stretne s tým istým antigénom po druhýkrátvytvárajú sa protilátky rýchlejšie a vo väčšom množstve.

Imunita / imunitný systém - porucha funkcie

Imunitný systém slúži na obranu voči pôvodcom ochorení a cudzím látkam, ktoré sa do tela dostali zvonku. Z toho vyplýva aj schopnosť rozoznať a odstrániť chorobne zmenené telu vlastné bunky. Pri prehnaných reakciách organizmu na antigény môže dôjsť až k vzniku alergií. Ak sa imunitný systém obráti voči svojim vlastným bunkám, ktoré nie je schopný rozpoznať a poškodzuje ich, dochádza k tzv. autoimunitným ochoreniam. Ak však imunitný systém nie je schopný rozpoznať chorobne zmenené bunky, môže to viesť až k vývoju zhubných nádorov. Niekedy imunitný systém nemusí byť dostatočne vyvinutý vtedy hovoríme o syndrómoch nedostatočnej imunity. U postihnutých to vedie k zvýšenej náchylnosti k infekciám.


 

 
 
Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email