Hypotermia

26.4.2012 , Michaela Knollová

hypotermie.jpg - kopie
hypotermie.jpg - kopie
Hypotermia je stav, pri ktorom je telo vystavené tepelným stratám. Hypotermia sa najskôr prejaví razantným prekrvením periférie a následkom toho pozorujeme studené ruky a nohy, ďalej sa objaví triaška. Ak nie je hypotermia ďalej riešená, môže stav vygradovať až k postupnému tlmeniu srdcovej činnosti a nakoniec smrti pacienta.

Hypotermia

Dostatočná telesná teplota je jeden z najdôležitejších parametrov potrebných na prežitie. Preto je naším telom neustále kontrolovaná a udržiavaná v relatívne úzkom rozmedzí okolo 37 ° C. Organizmus sa snaží udržiavať teplotu telesného jadra stabilnú nezávisle na okolitej teplote. K tomu využíva spojenie nervového a humorálneho systému. Telesná teplota je riadená časťou mozguktorá sa nazýva hypotalamusTen obsahuje čidlá merajúce teplotu krvi, ktorá tadiaľ preteká - teda teplotu telesného jadra. Ďalšie informácie o teplote tela prichádzajú do hypotalamu z periférnych oblastí - kože a slizníc. Informácie sú vyhodnocované a v dôsledku toho sa pôsobením niektorých hormónov mení intenzita metabolizmu. Čím je metabolizmu rýchlejšítým je tvorba tepla väčšia. Rovnako tak je teplota riadená prekrvením periférie a fyzickou činnosťou. Extrémne výkyvy teplôt sú pre nás nebezpečné, pretože náš organizmus pri nich nedokáže udržať bezpečnú teplotu telesného jadra. Hrozí šok z prehriatiači podchladenie - oba tieto stavy môžu viesť k smrti.

Hypotermia - prejavy

Ako reaguje telo na chlad? Pôsobenie chladu je pre naše telo stresovou záležitosťou. Dochádza k vzostupu srdcovej tepovej frekvencie, k razantnému zníženiu prekrvenia periférie - to sa prejaví studenými rukami a nohami. Dochádza k zvyšovaniu intenzity metabolizmu, čím sa telo snaží produkovať teplo. Objaví sa tiež svalový tras - ten supluje fyzickú aktivitu a zvyšuje produkciu tepla. Produkcia telesného tepla môže byť týmito mechanizmami zvýšená niekoľkonásobne v priebehu minút, alebo dokonca aj sekúnd. Ak ale žiadny z týchto mechanizmov nedokáže udržať teplotu telesného jadra vyššiu ako 35 ° C, vzniká stav označovaný ako hypotermia. Ak klesne teplota jadra pod 34 ° Czačnú sa objavovať rôzne stupne poruchy vedomia. Akonáhle klesne teplota pod 32 ° C dôjde k strate vedomia. Okrem toho sa tiež spomaľuje srdcová tepová frekvencia dochádza aj k poruchám srdcovej kontraktility. Ak klesá teplota ešte ďalej, stáva sa stav životu nebezpečným. V rozmedzí teplôt medzi 32 ° C a 27 ° C sa ešte viac utlmí tlkot srdca a dochádza k výraznému spomaleniu metabolizmu. To má za následok výrazný pokles produkcie tepla. Dochádza i k roztiahnutiu ciev v periférnych oblastiach tela - tie sa tým pádom prekrvia a straty tepla sa ešte zväčšia. Keď dôjde k poklesu teploty telesného jadra do rozmedzí 27 ° C až 24 ° C, zastavujú sa všetky snahy o udržanie dostatočnej telesnej teploty. Smrť zvyčajne nastane pri poklese teploty jadra na 24 ° C, kedy dôjde k zástave dýchania, alebo k zástave srdca či smrteľnému porušeniu srdcového rytmu.

Hypotermia - liečba

Predovšetkým by sme sa mali snažiť podchladeniu predchádzať. Prvá pomoc by mala zahŕňať premiestnenie poškodeného z chladného prostredia, zabaliť ho napr. do deky či tepelne izolujúcej fólie (tá je už súčasťou každej autolekárničky). Ak je porušené vedomie, privolať RZP (tel: 155). Lekárska pomoc zahŕňa zabezpečenie krvného obehu, podávanie predhriatych infúzií a ďalšie zahrievanie. To prebieha podľa závažnosti situácie - od balenia do špeciálnych prikrývok, cez prikladanie vakov s teplou vodou až po ventiláciu pľúc pacienta ohriatym vzduchom a výplach žalúdka teplým roztokom. obzvlášť závažných prípadoch i mimotelový obeh s ohrevom krvi.

Hypotermia - opatrnosť pri alkohole a kojencoch

Na podchladenie by sme mali dávať pozor najmä pri konzumácii alkoholu vo vonkajšom prostredí v zimných mesiacoch. Subjektívne máme pocit tepla. Ten je spôsobený alkoholom, ktorý rozťahuje cievy a vďaka tomu veľmi rýchlo strácame telesné teplo. Tiež by sme mali byť opatrní u kojencov, ktorí tiež ľahko a rýchlo prechladnú.

 
 
 

Diskuze:

AngeloLof: No matter how you do it, losing weight is an individual thing. Friends can help you but they can't lose the weight for you. You've got to take charge of your weight loss from the beginning if you want to get serious about losing weight. The following tips will help.

1. októbra 2017 13:07

Caseymonee: <a href=https://www.viagrapascherfr.com/>Show more...</a>

28. augusta 2017 18:01

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email