Hypofýza a hypotalamus

14.4.2012 , Zuzana Boučková

hypotalamus-a-hypofyza.jpg - kopie
hypotalamus-a-hypofyza.jpg - kopie
Hypofýza a hypotalamus hrajú nezastupiteľnú úlohu v organizme a závisí na nich činnosť ďalších orgánov. Hypofýza a hypotalamus sú súčasťou mozgu a patria svojou funkciou do endokrinného systému. Produkujú hormóny, ktoré sú krvou posielané do celého tela a riadia veľa fyziologických procesov.

Hypofýza a hypotalamus

Hypofýza a hypothalamus tvoria veľmi dôležitú súčasť endokrinného systému ľudského tela. Tento systém zahŕňa všetky orgány (tzv. žľazy s vnútornou sekréciou), ale aj jednotlivo roztrúsené bunky, ktoré produkujú rôzne hormóny (chemických poslov), ktorými sú ovplyvňované významné funkcie cieľových tkanív. K tým sa títo poslovia dostávajú krvou. Hypofýza i hypotalamus sú umiestnené v mozgu a hormóny, ktoré produkujú, riadia uvoľňovanie hormónov z ďalších endokrinných žliaz (napr. štítna žľaza, nadobličky). Z termínu hypotalamo-hypofyzárna os teda vyplýva, že hormóny hypotalamu sú funkčne nadradené hormónom hypofýzy, ktoré potom priamo ovplyvňujú ďalšie žľazy.

Hypotalamus

Hypotalamus sa nachádza v spodnej časti mozgu, zhruba medzi spánkami. Delí sa na prednú, strednú a zadnú časť. Funkcie tohto orgánu sú skutočne rozličné, okrem kontroly uvoľňovania chemických poslov je centrom pre termoreguláciu, centrom pre hlad, príjem potravy a smäd, centrom pre riadenie funkcií vegetatívneho nervstva, sexuálnych funkcií atď. Hormóny hypotalamu sú produkované v jeho prednej a strednej časti. V prednej to sú oxytocín (ktorého význam je zásadný u žien pre pôrod a dojčenie) a vazopresín (alebo antidiuretický hormón, ktorý znižuje tvorbu moču v obličkách). Tie sa ďalej presúvajú pomocou nervových vlákien do hypofýzy, kde sa skladujú. V strednej časti sa potom produkujú tzv. liberíny - uvoľňujúce faktory, podporujúce vylučovanie hormónov hypofýzy, a statíny - faktory inhibičné, ktoré naopak vylučovanie týchto hormónov znižujú. K hypofýze sa dostávajú krvou, cez hypotalamo-hypofyzárnu krvnú sieť. Medzi liberíny patrí: tyreoliberín (TRH), gonadoliberín (GnRH), kortikoliberín a somatotropín stimulujúci hormón (GHRH) a medzi statíny: prolaktín inhibujúci hormón (PIH), dopamín a somatostatín (GHIH).

Hypofýza

Hypofýza čiže podmozgová žľaza sa nachádza pod hypotalamom, je uložená v takzvanom tureckom sedle, čo je priehlbina na klinovej kosti. Priemerná hypofýza človeka meria okolo 1 cm a váži asi 0,5 g. Aj napriek svojej malej veľkosti má však zásadnú funkciu v riadení ostatných žliaz s vnútornou sekréciou, pre ktorú je nazývaná dirigentom endokrinného systému. Rozdeľuje sa na dva laloky - prednú adenohypofýzu a zadnú neurohypofýzu. Práve v adenohypofýze sú produkované hormóny hypofýzy, ktoré sú regulované cez krvný obeh faktormi hypotalamu. Sú to - somatotropín (GH, rastový hormón), prolaktín (PRL, zásadný v období dojčenia u žien), adrenokortikotropný hormón (ACTH, ovplyvňujúci funkciu nadobličiek), thyreotropín (TSH, súvisiaci s funkciou štítnej žľazy), gonadotropíny (luteinizačný a folikuly stimulujúci hormón, ovplyvňujúce činnosť pohlavných žliaz) a endorfíny. V neurohypofýze k vlastnej produkcii hormónov nedochádza. Tento lalok je však prepojený s hypotalamom pomocou stopky, ktorou vedú nervové vlákna, pomocou ktorých sa z hypotalamu do neurohypofýzy dostávajú oxytocín a vazopresín. Tieto hormóny sa tu skladujú a v prípade potreby sú práve odtiaľto vypúšťané do veľkého krvného obehu.

Hypofýza a hypotalamus a ich úlohy v organizme

Ako hypofýza, tak aj hypotalamus majú bezpochyby zásadnú a nezastupiteľnú úlohu v udržiavaní správneho chodu ľudského organizmu vzhľadom na skutočnosť, že na nich závisí činnosť toľkých ďalších orgánov. Ich funkcia môže byť nepriaznivo ovplyvnená napríklad úrazmi alebo nádorovým procesom.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email