Epilepsia

23.4.2012 , Zdeňka Gregorová

epilepsie.jpg - kopie
epilepsie.jpg - kopie
Epilepsia, ľudovo padúcnica, je ochorenie mozgu, ktoré je charakteristické opakovanými náhlymi a vôľou neovplyvniteľnými záchvatmi. Epileptické záchvaty môžu mať rôznu podobu, od takmer nepoznateľných drobných záchvatov až po záchvaty s niekoľkominútovými výpadkami vedomia. V liečbe epilepsie sa užívajú lieky, tzv. antiepileptiká, v prípadoch, kde táto liečba nepomáha sa volí chirurgické riešenie. Ľudia trpiaci epilepsiou môžu väčšinou žiť takmer plnohodnotný život, musia sa len vyvarovať niektorým rizikovým situáciám, pri ktorých by vzniknutý záchvat mohol vyvolať aj smrť.

Epilepsia

Epilepsia ľudovo padúcnica je ochorenie mozgu, ktoré je charakteristické opakovanými náhlymi a vôľou neovplyvniteľnými záchvatmi. Tieto záchvaty môžu vyzerať veľmi rôznorodo. Príčinu záchvatov nájdeme v mozgu, respektíve v mozgových bunkách, takzvaných neurónoch. Mozog sa skladá z miliárd mozgových buniek. Tieto bunky sú schopné prijímať a spracovávať obrovské množstvo informácií, pretože je svet okolo nás informáciami doslova preplnený. Zároveň sú tieto bunky schopné spoznať, ktorá informácia je dôležitá alebo naopak, ktorou sa nemusia ďalej zaoberať. Ak naša výsledná reakcia na určitú situáciu v našom okolí má byť správna, je potrebné, aby tieto bunky medzi sebou dokonale komunikovali a odovzdávali si informácie bezchybne. Keď dôjde k chybe prenosu alebo sa niektoré bunky doslova zbláznia a začnú si robiť čo chcú, vznikne epileptický záchvat. Komunikáciu medzi bunkami si môžeme predstaviť ako elektrické vedenie, ktorým je prenášaný elektrický prúd. Tento prúd bol niekde vyrobený a bude niekam dodaný, teda informácia z nášho okolia bola prijatá zvonku a je dovedená do svojho centra, kde ju spracujú a vytvoria odpoveď. Ak po ceste vedenie skratuje, elektrický prúd už sa do centra nedostane av mieste skratu môže dôjsť aj k požiaru a zničeniu okolia. Nervová bunka postihnutá epileptickým záchvatom začne presne takto skratovať.

Epileptický záchvat a jeho prejavy

A ako sa prejavuje epileptický záchvat navonok? Existujú rôzne formy epileptických záchvatov, ktoré môžeme rozdeliť na záchvaty so stratou vedomia a bez straty vedomia. Záchvaty so stratou vedomia sa prejavujú veľmi rôznorodo, záleží na oblasti mozgu, v ktorej záchvat vznikol. Častým prejavom záchvatu je porucha správania a konania, chorý môže pôsobiť, že sa zasekol a nevníma, prestane vykonávať terajšiu činnosť a uprene sa pozerá na jeden bod. Potom si nepamätá, čo sa stalo. Sú prítomné poruchy citu, chorý môže popisovať mravčenie, brnenie, necitlivosť v prstoch, v tvári. Ďalším typickým prejavom sú kŕče, buď v podobe zášklbov svalstva alebo pocitu napnutia svalstva a nemožnosti ohnutia končatiny. U niektorých typov epilepsií bývajú prítomné aj halucinácie alebo snové stavy. Niektorí chorí zblednú alebo naopak sčervenejú v tvári, rozšíria sa im zrenice. Výnimočne môžu pacienti začať vykonávať v priebehu epileptického záchvatu naučené pohyby, napríklad žuť ako pri príjme potravy. Najhorším prejavom choroby je vystupňovaný záchvat so stratou vedomia, pádom na zem a kŕčmi celého tela, niekedy aj pomočením, ktoré ukazuje na hlbokú stratu vedomia. Chorému v takom stave nikdy nestrkáme nič do úst a snažíme sa ho ochrániť pred poranením tým, že ho obložíme mäkkými pokrývkami a pridržujeme tak, aby sme zabránili poraneniu o ostré predmety alebo pádu, ak sme s ním boli ešte pred začiatkom záchvatu. Ak sa záchvat objavil prvýkrát, voláme rýchlu lekársku pomoc. Epileptici s opakovanými záchvatmi nemusia okamžite vyhľadať lekára, ak záchvat trval len pár minút.

Epilepsia a jej príčiny a metódy liečby

Príčina epilepsie môže byť rôzna. U malých detí vzniká epileptický záchvat pri vysokých teplotách, úrazoch, infekčných ochoreniach mozgu alebo vývojových vadách, u dospelých býva príčinou užívanie drog a alkoholizmus alebo degeneratívne (z opotrebovania) ochorenia mozgu. Epileptický záchvat ešte nemusí znamenať rozvoj epilepsie do konca života, často sa objaví iba raz v živote. Preto je na lekárovi, aby dobre posúdil epileptický záchvat a určil, či sa jedná o epilepsiu alebo nie. Epilepsiu liečime najčastejšie pomocou špeciálnych liekov, tzv antiepileptík, podľa tiaže epilepsie sa tieto lieky kombinujú. Väčšinou reagujú pacienti na liečbu medikamentmi dobre a záchvaty sa takmer neobjavujú. U minimálneho množstva pacientov bohužiaľ lieky nezaberajú, preto sa pristupuje k chirurgickej liečbe, ktorá má za úlohu vyhľadať miesto vzniku epileptického záchvatu v mozgu a toto miesto izolovať od okolitého mozgového tkaniva. Tým sa aktivita pobláznených neurónov nemôže odovzdávať ďalej a epileptický záchvat nevznikne. Existuje ešte jedna špeciálna metóda liečby, kedy sa do zlého miesta v mozgu vloží malá elektróda, ktorá svojimi impulzymi prebije zlú aktivitu nervových buniek, a tak zabráni vzniku záchvatu.

Epilepsia a prevencia vzniku záchvatu

Pre pacienta s epilepsiou sú okrem pravidelného užívania liekov veľmi dôležité preventívne opatrenias ktorých dodržiavaním sa chorý vyvaruje vzniku záchvatu. Medzi tieto opatrenia patrí absolútny zákaz pitia alkoholuktorý záchvaty preukázateľne vyvoláva. Ďalej je to dodržiavanie pravidelného rytmu spánok-bdenie. Chorý nemá ponocovaťale zároveň ani dospávat cez víkendy alebo si ísť zdriemnuť popoludní. Práve v období zaspávania alebo prebúdzania vzniká najviac záchvatovpretože nervové bunky sú v tomto okamihu veľmi citlivé. Sami si spomeňte na to, keď zaspávate a zrazu vás prebudí šklbnutie v nohe alebo ruke. Pacienti s epilepsiou ďalej nesmú vykonávať určité povolaniaako práca vo výškach alebo nočné smeny. Nesmú ani viesť motorové vozidlá a mali by sa vyvarovať nebezpečným koníčkomako potápanie alebo horolezectvo, pretože prípadná strata vedomia by ich mohla ohroziť na živote. Ľudia, ktorí radi plávajú, nemusia so svojou záľubou úplne skončiťale je nanajvýš vhodné, aby s nimi vždy bola ďalšia osobaktorá im okamžite pomôže.

Epilepsia a plnohodnotný život

Samozrejme každá choroba je veľmi individuálna, záleží na frekvencii záchvatov a spolupráci pacienta. Ak chorý dobre spolupracuje s lekárom, užíva pravidelne lieky a dodržiava preventívne opatrenia, môže s určitými obmedzeniami žiť celkom plnohodnotný život.

 
 
 

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email