Demencia

16.4.2012 , Zdeňka Gregorová

demence.jpg - kopie - kopie
demence.jpg - kopie - kopie
Demencia je ochorenie mozgu charakteristické poruchou vnímania, myslenia a poznávania. Vyskytuje sa predovšetkým u starších ľudí, ale môže sa vyskytnúť aj po infarkte mozgu, úraze mozgu alebo mozgovej infekcii. Demencia sa môže objaviť ako jeden z príznakov niektorých ochorení, napr. Huntingtonovej choroby alebo Alzheimerovej choroby. Liečba demencie je závislá na jej príčine, všeobecne ale hrá úlohu prevencia, životný štýl a vyhýbanie sa rizikovým faktorom.

Demencia

Demencia je ochorenie mozgu zahŕňajúce veľké množstvo príčin, ktoré ju spôsobujú. Mozog je najdôležitejší orgán ľudského tela, pretože má na starosti riadenie a správnu funkciu všetkých ostatných orgánov. Mozog sa skladá z jednotlivých buniek. Tieto nervové bunky sú dvojakého typu: neuróny a glie. Neuróny sú bunky vodivé, ktoré majú za úlohu prijímať, prenášať a odovzdávať informácie z vonkajšieho i vnútorného prostredia organizmu. Glie sú bunky podporné, ich hlavnou úlohou je zabezpečiť dostatočnú oporu a výživu neurónom. Ak dôjde k poškodeniu a strate neurónov, hojí sa vzniknuté prázdne miesto v mozgu jazvou, tvorenou gliami. Mozog je orgán veľmi zložitý a pre jeho správnu funkciu je potrebné, aby jednotlivé zložky, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti, dokonale spolupracovali. Mozog musí byť neustále zásobený krvou bohatou na kyslík a živiny. Takmer 25% energie, ktorú spotrebuje naše telo, skonzumuje sám mozog. Činnosť mozgu je zaistená perfektnou komunikáciou medzi jednotlivými mozgovými centrami. Táto komunikácia sa uskutočňuje pomocou elektrických signálov a chemických látok, tzv. mediátorov. Porucha vedenia a spracovania signálov, ako aj nedostatok mediátorov spôsobujú poruchy činnosti mozgu. Tie sa potom môžu rôznorodo prejavovať navonok, napr. stratou citu, hybnosti končatín, poruchou pamäti a stratou vedomia a mnohými ďalšími.

Demencia a ako ju rozpoznať?

Ako teda začínajúce ochorenie demenciou spoznámeDemencia je choroba mozguktorá sa prejavuje poruchou vnímania a mysleniarespektíve poznávania. Naopak pri demencii nedochádza k poruchám vedomia. Rozvoj ochorenia vzrastá s vekomnajviac chorých nájdeme vo vekovej kategórii nad 65 rokov. V tomto veku trpí demenciou neuveriteľných 5 - 20osôb. U chorého si najprv všímame porúch pamätichorý si nepamätá denné udalosti. Nenachádza veci, môže byť aj zmätený. Psychické činnosti, ktoré pre neho skôr neboli žiadny problém, mu začínajú robiť ťažkosti. S rozvojom choroby sa objavuje porucha rečipacient má problémy s vyjadrovanímnespomína si na slová, niekedy prestane hovoriť úplne. S postupujúcim ochorením prestáva chorý rozumieť hovorenej reči i písanému textu. Predošlá zručnosť sa stráca, predmety mu vypadávajú z rúkprestáva byť schopný písať. Často je chorý dezorientovanýnie je schopný čokoľvek plánovať a býva nesústredenýObjavuje sa zvýšená únavnosť nevýkonnosťVšetky tieto prejavy vedú k strate kontaktu s okolím, prerušeniu sociálnych i pracovných väzieb. Bohužiaľ aj okolie prestane svojho dedka aj babičku vnímať ako plnohodnotného človeka. Chorý s demenciou vyžaduje zvýšenú pozornosť svojich blízkych, pretože sa o seba už nedokáže postarať.

Demencia a jej príčiny

Demencia je ochorenie získané, to znamená, že vznikne až v priebehu života pri poškodení mozgu. Veľmi dôležité je vedieť, že demencia nie je prirodzeným priebehom starnutia, a preto by sa mala zistiť príčina vzniku a zaistiť liečba. Medzi najčastejšie príčiny demencie patria cievne ochorenia, spojené s uzáverom tepny (mozgový infarkt) alebo krvácaním, ktoré sú často sprevádzané opuchom mozgu. Ďalej je to nedostatok vitamínov, hlavne skupiny B. V Číne a iných krajinách, kde nie je súčasťou bežnej stravy pečivo, v ktorom je obsiahnutý vitamín B1, je výskyt demencie vyvolanej nedostatkom tohto vitamínu veľmi častý. Naopak v Českej republike dochádza k nedostatočnému príjmu vitamínu B1 u alkoholikov. Ďalej medzi príčiny zaraďujeme otravy, nadmerné pitie alkoholu, zápaly mozgu, nádory mozgu, úrazy mozgu, metabolické poruchy a niektoré ochorenia spojené s demenciou: Alzheimerova choroba, Pickova choroba alebo Huntingtonova choroba.

Demencia a jej liečba

Liečba demencie závisí na príčine vzniku. Pokiaľ sa jedná o poškodenie mozgu alebo nedostatok niektorého vitamínu či o otravu toxickou látkou, riešime najprv to pôvodné ochorenie. Demencia sa upraví sama s odstránením príčiny. Lekár tiež často pátra po výskyte demencie v rodine, pretože niektoré typy demencie sú dedičné. Podľa predložených príčin demencie ľahko zistíme, že niektorým formám sa dá veľmi dobre predchádzať. Predovšetkým ide o demencie z cievnych príčin. Tu platia rovnaké zásady starostlivosti o telo ako pri prevencii infaktru myokardu alebo vysokého krvného tlaku. Dôležitá je pravidelná plnohodnotná strava, bohatá na vitamíny, vlákninu a vhodné tuky, naopak je snaha obmedzovať živočíšne tuky, solené, smažené a pečené jedlá. Pre zdravé mozgové cievy je dôležitý aj pravidelný pohyb, aspoň 30 min. trikrát týždenne. Obe tieto opatrenia vám pomôžu znížiť váhu a vyvarovať sa obezity. Vhodné je obmedziť príjem alkoholu a prestať s fajčením. Tieto "jedy" výrazne ovplyvňujú stav organizmu a vyvarovanie sa im zníži riziko vzniku nádorového ochorenia, srdcových ochorení a mnohých ďalších závažných ochorení. Dbajte tiež o používanie ochranných pomôcok ako prevenciu úrazov, chráňte nielen svoje deti, ale aj seba. Častými darcami orgánov nie sú motorkári , ale práve cyklisti alebo lyžiari, ktorí nepoužívajú helmu. Ak budete pravidelne psychicky cvičiť, učiť sa novým veciam, študovať jazyky a rozvíjať svoje sociálne väzby, bude váš mozog stále pozitívne stimulovaný. Dobre trénovaný mozog je pripravený na všetky negatívne vplyvy, ktoré ho môžu v budúcnosti stretnúť.

 
 
 

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email