Connov syndróm

18.3.2012 , Ondřej Volný

connuv-syndrom.jpg - kopie
connuv-syndrom.jpg - kopie
Predpona hyper- označuje stav, kedy je tvorba hormónu vysoká, pre telo v daný okamžik nepotrebná. Koncovka -aldosterónizmus označuje hormón, ktorého syntéza je narušená. Práve hyperaldosterónizmus predstavuje Connov syndróm. Čo presne ho spôsobuje? Aký je mechanizmus pôsobenia hormónov nadobličiek v našom organizme?

Connov syndróm

V odbornej literatúre je Connov syndróm označovaný ako primárny hyperaldosterónizmus. To znamená, že porucha hormonálnej produkcie je priamo v orgáne, ktorý daný hormón tvorí, v tomto prípade v nadobličkách. Predpona hyper- označuje stav, kedy je tvorba hormónu vysoká, pre telo v daný okamžik nepotrebná. Koncovka –aldosterónizmus označuje hormón, ktorého syntéza je narušená. Nadoblička je párový orgán ležiaci v tesnej blízkosti obličky, má trojuholníkovitý tvar a veľkosť asi 5 x 1,5 x 0,5 cm. Pre anatomickú predstavu leží nadoblička blízko chrbtice, v úrovni 11. rebra. Skladá sa z dvoch funkčne odlišných častí a to z kôry a drene. Kôra aj dreň produkujú dôležité hormóny. Nadobličky sú životne dôležitým orgánom zapojeným v zložitom systéme hormonálneho riadenia nášho tela. Hormóny si môžete predstaviť ako listy, ktorými medzi sebou komunikujú vzdialené orgány. Tieto „listy" sú posielané k orgánom krvou. Týmto dômyselným systémom má naše telo zaručené, pokiaľ všetko funguje tak ako má, že sa „list" , teda hormón dostane na správnu adresu a informuje toho správneho adresáta. Každý orgán má svoju presnú adresu a odlišnú poštovú schránku, do ktorej zapadnú iba listy „správnej" veľkosti a tvaru. Tým je zaručené, že je list doručený „do správnych rúk", myslené k tomu správnemu orgánu. Pri poruche tejto hormonálnej komunikácie dochádza k rôznym ochoreniam, jedným z nich je práve vyššie menovaný Connov syndróm.

Connov syndróm a aldosterón

Connov syndróm je spôsobený nadbytkom aldosterónu. Aldosterón je produkovaný v kôre nadobličky, ktorého produkcia je riadená obličkami. Obličky pri poklese prietoku krvi svojimi cievami pošlú k nadobličkám „žiadosť" o zvýšenie produkcie aldosterónu. Aldosterón patrí medzi minerálokortikoidy (predpona minerálo- ovplyvňujúce hospodárenie s minerálmi, predovšetkým so sodíkom a draslíkom) a má vplyv na krvný tlak, prekrvenie obličiek a tým na tvorbu moču a hospodárenie tela s vodou (zadržuje v tele vodu a udržuje dostatočný objem vody v tele) a vyššie uvedenými minerálmi. Z jeho nadbytku je potom spôsobený Connov syndróm.

Najčastejšie otázky pri Connovom syndróme

Čo je príčinou hyperaldosterónizmu, Connovho syndrómu?

Príčinou je obvykle nezhubný nádor tzv. adenóm v kôre nadobličky, ktorý sa vymkne kontrole a produkuje aldosterón, ako sa mu páči. Inou príčinou môže byť zväčšenie kôry nadobličky alebo vzácne nádor zhubný.

Ako ovplyvňuje aldosterón naše telo?

Zvyšuje množstvo sodíku v tele, sodík na seba viaže vodu, tým dochádza ku zväčšeniu objemu vody v tele a tým sa výrazne zvyšuje krvný tlak a pri nadbytku sa objavujú opuchy. Zvyšuje tiež straty draslíku. Nedostatok draslíku spôsobuje únavu, malátnosť, slabosť a stratu fyzickej vytrvalosti. Nedostatok draslíku ovplyvňuje aj svalové bunky čreva a objavuje sa zápcha, objavia sa aj zmeny na EKG a v závažných prípadoch môže dôjsť aj k zástave srdca a smrti!!! Môžu sa objaviť tiež svalové kŕče. Naopak nadbytok spôsobí hromadenie sodíku v tele, zvýšenie krvného tlaku s rôznymi komplikáciami ako bolesti hlavy či krvácanie z nosu. Ďalej spôsobí zníženú hladinu draslíku, čo sa prejaví zápchou či svalovou slabosťou. Tieto príznaky zo zvýšenej produkcie aldosterónu môžeme súhrnne použiť pre diagnostiku Connovho syndrómu.

Diagnostika a liečba Connovho syndrómu

Pokiaľ trpíte vyššie uvedenými príznakmi, predovšetkým vysokým krvným tlakom, ktorý len ťažko reaguje na terapiu antihypertenzívami, opuchmi, stratou telesnej energie, zápchou a kŕčmi a/alebo sa u Vás v rodine Connov syndróm vyskytol a vy trpíte týmito príznakmi, neodkladne navštívte svojho lekára. Chorobu je možné diagnostikovať z odberov krvi a pomocou ultrazvuku alebo inými zobrazovacími metódami. Liečba je chirurgická – odstránenie nádoru a liečba komplikácií liekmi. Connov syndróm, pokiaľ nie je liečený, vedie ku smrti, preto nepodceňujte vyššie uvedené príznaky.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email