Choroby tepien a žíl

7.4.2012 , Danica Deretić

nemoci-tepen-a-zil.jpg - kopie
nemoci-tepen-a-zil.jpg - kopie
Choroby tepien a žíl postihujú väčšinu populácie západného sveta. Medzi choroby tepien a žíl patrí ateroskleróza, kŕčové žily, aneuryzmy ciev a ďalšie. Choroby tepien a žíl sú tak zodpovedné za viac ako polovicu všetkých úmrtí u nás.

Choroby tepien a žíl

Choroby tepien a žíl predstavujú veľmi časté ochorenia prevažne v oblastiach vyspelého sveta. Postihujú ako mužov, tak ženy a stretávame sa s nimi ako u starších, tak i mladších jedincov. Niektoré z nich sú podkladom k vzniku iných, oveľa závažnejších ochorení.

Funkcia tepien a žíl

Tepny a žily, súhrnne označované ako cievy, plnia v našom organizme nenahraditeľnú úlohu, a tou je transport krvi. Tepny a žily tvoria uzavretý systém trubíc, ktoré sa vetvia od väčších až po tie najmenšie. Tými najmenšími cievami v tele sú tzv. kapiláry, ktoré vznikajú ako koncové vetvy tepničiek a z ktorých prechádza kyslík a živiny do tkanív a buniek. Kapiláry sa potom napájajú na drobné žilky, ktoré sa spájajú v stále väčšej žily, ktoré vedú krv zbavenú kyslíka a živín do pravej polovice srdca. Odtiaľ sa potom neokysličená krv dostáva do pľúc. Je veľmi dôležité, aby krv tepnami aj žilami prúdila plynule a v dostatočnom množstve. Ak toto nie je z nejakého dôvodu možné, hovoríme o ochorení ciev, teda tepien a žíl. Väčšinou sú tieto ochorenia vzácne, výnimku tvoria dve ochorenia, a to ateroskleróza a kŕčové žily, ktoré sa vyskytujú veľmi často.

Choroby tepien

Choroby tepien predstavujú širokú skupinu, kedy jednotlivé ochorenia sú vyústením inej už prebiehajúcej choroby alebo naopak choroby tepien vedú k rozvoju závažných stavov. Medzi choroby tepien patrí rad vzácnych ochorení, ale aj niektoré častejšie ako je ateroskleróza, aneuryzma alebo disekcia aorty.

Ateroskleróza

Ateroskleróza zahŕňa zmeny v stene cievy, ktoré menia jej lúmen, a preto je považovaná za príčinu mnohých iných ochorení. Ateroskleróza vzniká u každého jedinca prakticky už od narodenia, preto je otázne, či môžeme o nej hovoriť ako o ochorení. Ak áno, potom sa určite jedná o ochorenie chronické, pri ktorom dochádza k ukladaniu tukových látok do vnútornej steny tepien. Tým dochádza k zúženiu ich lúmenu, zhoršeniu prekrvenia daného orgánu a v najzávažnejších prípadoch dochádza k ich úplnému uzavretiu. V takomto prípade vzniká ischémia, teda miestne ischemický záchvat-TIA tkaniva. Týmto spôsobom vzniká infarkt myokardu alebo mozgová mŕtvica. Ateroskleróza sa diagnostikuje pomocou Dopplerovho ultrazvuku, alebo röntgenom. Lieči sa pomocou balónkovej angioplastiky, teda chirurgického zákroku, kedy je zavedený do postihnutej cievy katéter s balónikom a jeho nafúknutím sa cieva roztiahne, prípadne vystuží kovovou sieťkou, tzv. stentom.

Aneuryzma aorty

Aneuryzma aorty, čiže výduť, predstavuje vakovité rozšírenie, ktoré vzniká najčastejšie v oblasti brušnej aorty. Dôvodom je oslabená stena tejto namáhanej tepny. Aneuryzma vzniká tiež najčastejšie na podklade aterosklerózy a vyskytuje sa oveľa častejšie u mužov. Výduť sa poväčšine nijako neprejavuje, môžeme na ňu prísť pri vyšetrení pohmatom kedy v oblasti brucha nachádzame pulzujúci objekt. V prípade, že aneuryzma praskne, prejaví sa silnou bolesťou a vedie k veľkému krvácaniu, ktoré býva pre pacienta fatálne. Aneuryzmu môžeme ozrejmiť CT alebo ultrazvukom brucha. Jedinou možnosťou účinnej liečby aneuryzmy aorty je chirurgický zákrok.

Disekcia aorty

Disekcia aorty predstavuje trhlinu najčastejšie vo vzostupnej časti aorty vychádzajúcej zo srdca. Tým sa vytvára vrecko, kde dochádza k hromadeniu krvi. Trhlina môže postupovať a šíriť sa po priebehu aorty až na jej vetvy. Krv má tendenciu sa prevaliť späť do vnútra cievy, čo je priaznivé. V prípade prevalenia navonok nastáva smrť pacienta. Nie je úplne jasné z akého dôvodu trhlina v stene cievy vzniká, ale prišlo sa na to, že väčšina pacientov s výduťou aorty trpí aj hypertenziou, teda vysokým krvným tlakom. Disekcia sa prejavuje silnou prudkou bolesťou za hrudnou kosťou a môže pripomínať infarkt myokardu. V rámci diagnostiky je preto nutné tieto dva rôzne stavy odlíšiť. Liečba spočíva v podaní lieku na zníženie vysokého tlaku a v chirurgickej rekonštrukcii cievy.

Choroby žíl

Choroby žíl postihujú čoraz častejšie mladších jedincov. Je to dané predovšetkým štýlom života, nedostatkom pohybu a nesprávnou životosprávou. Medzi najčastejšie ochorenia žíl patrí venózna trombóza, kŕčové žily a zápaly žíl.

Žilová trombóza

Žilová trombóza je ochorenie, ktoré vzniká v dôsledku porúch zrážanlivosti krvi alebo spomalenia krvného toku v žilách. Najčastejšie postihuje hlboké žily dolných končatín, v ktorých sa tvoria krvné zrazeniny upchávajúce cievu. To sa prejaví opuchom, začervenaním a bolesťou. Nebezpečenstvom hlbokej žilovej trombózy je možnosť ich zanesenia do pľúcnice alebo jej vetiev, kde sa môžu zaseknúť a spôsobiť pľúcnu embóliu. Náchylnejšie k žilovej trombóze sú tehotné ženy, ďalej ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu či ľudia dlhodobo cestujúci v sede.

Kŕčové žily

Kŕčové žily, čiže varixy, sú vinuté, predĺžené, zoslabené žily, v ktorých krv nemôže prúdiť a tak tu dochádza k hromadeniu krvi. Dôsledkom je vznik trombov, teda krvných zrazenín. Toto ochorenie postihuje najčastejšie žily dolných končatín. Varixy vznikajú na podklade oslabenia žilovej steny a zvýšenia tzv. intraluminálneho tlaku, teda tlaku vnútri žily. Ten sa zvyšuje aj v dôsledku nedomykavosti chlopní, ktoré sa v dolných končatinách nachádzajú. Poväčšine sa jedná o ochorenie vyskytujúce sa v pokročilejšom veku. Skôr sa môžu vyskytovať napríklad u tehotných žien alebo u ľudí s rodinným výskytom. Účinnou liečbou kŕčových žíl je chirurgický zákrok.

Zápal žíl

Zápal žíl, čiže flebitída, je ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým povrchové žily dolných končatín. Zápal žíl vzniká najčastejšie v oblasti kŕčových žíl, v dôsledku hromadenia krvi. Zápal žíl sa prejavuje bolestivým, začervenaným a teplým pruhom, ktorý kopíruje priebeh cievy. Žila postihnutá zápalom navyše býva i tvrdá na pohmat. Zápal žíl môže vzniknúť aj po injekcii podanej do žily. Niekedy môže pacient trpieť aj teplotami. Ak sa objaví bolesť v inom mieste ako je postihnutá žila, či dôjde k rozvoju opuchu, je nutné pomýšľať na riziko pľúcnej embólie. V takom prípade je nevyhnutné ihneď navštíviť lekára, najlepšie však cievnu ambulanciu. V rámci terapie je nevyhnutné nosiť kompresívne pančuchy a obmedziť chôdzu. Na zápalom postihnutú žilu sa aplikujú studené obklady a užívajú sa aj masti s heparínom.

Prevencia chorôb tepien a žíl

Vznik a vývoj ochorení tepien a žíl sa dá do značnej miery ovplyvniť. Dôležité je dodržiavať správnu životosprávu a obmedziť prípadné rizikové faktory, ktorými sú vysoký krvný tlak, nadmerný príjem tukov, fajčenie a ochorenie cukrovkou. Vhodná je aj dostatočná pohybová aktivita.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email