Ateroskleróza - rizikové faktory

24.3.2012 , MUDr. Libor Dujka

ateroskleroza-rizikove-faktory.jpg - kopie
ateroskleroza-rizikove-faktory.jpg - kopie
Ateroskleróza je ochorenie, ktoré závažným spôsobom poškodzuje celý systém srdca a ciev. Rizikové faktory aterosklerózy, ako vek a pohlavie, nemôžeme ovplyvniť. Existuje ale celý rad rizikových faktorov aterosklerózy, ktoré ovplyvniť môžeme a ktoré by sme rozhodne ovplyvniť mali.

Rizikové faktory aterosklerózy

Ateroskleróza, čiže kôrnatenie tepien, je ochorenie, ktoré je charakterizované ukladaním tukových látok do tepien. Jedná sa predovšetkým o ukladanie cholesterolu. Jedná sa o proces, ku ktorému dochádza prakticky od narodenia. V závislosti na rizikových faktoroch, z ktorých niektoré môžeme významne ovplyvniť, dospejeme k ateroskleróze v nižšom veku alebo až v starobe, pre ktorú je to jav do určitej miery prirodzený. Ateroskleróza je podkladom mnohých ochorení. Rizikové faktory môžeme rozdeliť na ovplyvniteľné a neovplyvniteľné.

Neovplyvniteľné rizikové faktory aterosklerózy

Do skupiny neovplyvniteľných rizikových faktorov patrí vek, pohlavie a dedičná predispozícia. Ateroskleróza je proces, ktorý postihuje každého jedinca prakticky už od narodenia. S vekom sa zvyšuje hladina cholesterolu v krvi a tým aj ukladanie cholesterolu do tepien. Preto sa výskyt ochorení, ktorých podkladom je ateroskleróza, objavuje skôr u starších jedincov. Rovnako pohlavie možno považovať za rizikový faktor aterosklerózy, pretože sú v strednom veku postihnutí častejšie muži. Je to dané predovšetkým protektívnym vplyvom estrogénov, teda ženských pohlavných hormónov. Tento rozdiel sa vyrovnáva u žien po menopauze, keď sa hladina estrogénov zníži. K rýchlejšej progresii ochorenia vedie aj dedičná predispozícia.

Ovplyvniteľné rizikové faktory aterosklerózy

Ovplyvniteľné rizikové faktory aterosklerózy sú také, ktoré môžeme ovplyvniť správnym životným štýlom. Zaraďujeme sem vysokú hladinu tukov v krvi, predovšetkým cholesterolu. Ak je táto hladina vyššia, dochádza k ukladaniu tukov do steny tepien. Rozlišujeme niekoľko typov cholesterolu, kedy dôležité sú LDL a HDL. Sú to častice, ktoré fungujú ako prenášače cholesterolu v našom tele. LDL prenáša cholesterol z pečene do tkanív, kde je ho treba, teda aj do ciev. HDL funguje ako prenášač opačným smerom. Z toho vyplýva, že rovnováha medzi HDL a LDL je dôležitá pre udržanie cholesterolu v krvi na prijateľnej úrovni. Existujú však aj vrodené ochorenia, kedy sú tuky zvýšené a nemožno ich príliš ovplyvniť režimovými opatreniami. V takom prípade je potrebné podávanie liekov. Ďalším rizikovým faktorom, ktorý možno ovplyvniť je vysoký krvný tlak. Ten urýchľuje a "vtláča" tuk do steny ciev. Cukrovka je ďalším ochorením, ktoré je sprevádzané zvýšenou hladinou krvných tukov. Veľmi rizikové z hľadiska aterosklerózy je fajčenie cigariet, keď je preukázané, že fajčiari častejšie trpia ochoreniami tepien dolných končatín, častejšie zomierajú na srdcové infarkty a tiež u nich častejšie vznikajú nádorové ochorenia.

Ochorenia vznikajúce v dôsledku aterosklerózy

Ako bolo spomenuté vyššie, ateroskleróza je podkladom radu rôznych ochorení. Jej problém tkvie v tom, že postupným ukladaním tuku sa vytvára v stene cievy aterosklerotický plát, majúci podobu vyvýšeniny, ktorá zužuje priesvit cievy a obmedzuje tak prúdenie krvi touto cievou. Pláty môžu praskať a na takomto pláte sa ľahko vytvorí krvná zrazenina. Cieva sa tak úplne upchá. Ateroskleróza teda spôsobuje angínu pectoris, infarkt myokardu, mozgovú príhodu, ischemickú chorobu dolných končatín, ochorenia obličiek či výduť aorty. To ukazuje, ako je tento stav nebezpečný a ako je dôležité rozvoju aterosklerózy predchádzať.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email