Astrocytóm, ependymóm a oligodendroglióm

16.4.2012 , Tereza Kratochvílová

astrocytom-ependymom-a-oligodendrogliom.jpg - kopie
astrocytom-ependymom-a-oligodendrogliom.jpg - kopie
Astrocytóm, ependymóm a oligodendroglióm sú nádory, ktoré vznikajú zo špeciálnych mozgových buniek. Astrocytóm, ependymóm a oligodendroglióm majú najrôznejšie príznaky spojené s ich rastom do okolitých štruktúr. Liečba astrocytómu, ependymómu a oligodendrogliómu je založená na chirurgickom odstránení týchto spravidla nezhubných nádorov.

Astrocytóm, ependymóm, oligodendroglióm

Mozog je tým najvyšším riadiacim centrom nášho tela. Prijíma signály a vnemy zo všetkých častí tela, vo svojej zložitej štruktúre tieto signály spracováva a posiela ich zase späť do častí tela, ktoré je potreba zrovna riadiť. Mozog je vysoko organizovaná štruktúra zložená z nervových vlákien, ktoré sú súčasťou nervových buniek, a rôznych buniek gliových. Nervové bunky sa starajú o prenos signálu, v nich dochádza k jeho premenám a správnemu nasmerovaniu signálu. Gliové bunky sa starajú o samotný chod celého mozgu. Zaisťujú prísun energie pre nervové bunky, chránia pred infekciami, fungujú ako elektrický izolant pre nervové vlákna. Bez nich by nervové bunky fungovali len veľmi obmedzene a pomaly. V mozgu je niekoľko druhov gliových buniek, ktoré majú rôzne tvary a rôzne funkcie. Medzi nimi nájdeme astrocyty, ktoré oddeľujú cievy od nervového tkaniva, tak bránia neblahému pôsobeniu niektorých látok v krvi priamo na mozgové bunky. Ďalším druhom gliových buniek sú oligodendrocyty, ktoré produkujú tzv. myelín, ktorý funguje ako izolant pre nervové vlákna. Medzi glie sa radia aj ependýmové bunky, ktoré vystielajú dutiny v mozgu a podieľajú sa na tvorbe mozgovomiechového moku, v ktorom mozog pláva. Aj tieto gliové bunky môžu začať nekontrolovateľne rásť a tvoriť mozgové nádory. Súhrnne sa nazývajú gliómy.

Astrocytóm, ependymóm, oligodendroglióm a ich špecifiká

Obecne sa nádory delia na malígne (zhubné) a benígne (nezhubné). U nádorov mozgu je toto rozdelenie dosť nepresné, pretože aj benígny nádor môže dorastať do veľkosti, kedy začne utláčať štruktúry v okolí, a spôsobiť tým obrovské škody. Nádory z týchto gliových buniek bývajú svojou podstatou väčšinou benígne, niektoré formy sú ale malígne. Rastú pomaly, väčšinou sa odstraňujú chirurgicky.

Astrocytóm je najčastejším gliómom. Objavuje sa u detí aj u dospelých. Rastie pomaly. Po chirurgickom vybratí sa môže objaviť znova. Astrocytómy majú benígne aj malígne formy, môžu sa dokonca zvrhnúť aj vo veľmi zhubný glioblastóm. U detí sa vyskytujú skôr benígne formy, s vyšším vekom rastie pravdepodobnosť, že sa nádor zmení na malígny.

Ependymóm vzniká z ependýmových buniek. Vyskytujú sa na stenách mozgových dutín a v miechovom kanáli. Býva aj častým nádorom miechy. Objavuje sa najmä u detí a mladých ľudí. U detí býva príčinou hydrocefalu (zavodnenie mozgu), pretože neodteká mozgovomiešny mok z dutín mozgu, ktoré sú upchaté nádorom.

Oligodendroglióm sa najčastejšie objavuje okolo 30. roku života. Rastie veľmi pomaly, niekedy aj niekoľko rokov. Najčastejšie je nájdený v čelnom laloku mozgu. Prejavuje sa epileptickými záchvatmi.

Astrocytóm, ependymóm, oligodendroglióm a ich prejavy

Príznaky týchto nádorov sú spojené s tým, ako nádory rastú. Rastúci nádor zvyšuje vnútrolebečný tlak. To sa prejavuje ako bolesti hlavy, nevoľnosti, vracanie, závraty, poruchy rovnováhy, zmeny psychiky. Ďalšie príznaky sú charakteristické podľa toho, na akú časť mozgu nádor tlačí, alebo ktorou časťou prerastá. Môžu sa objaviť poruchy reči, poruchy vnímania významu slov, ochrnutie rôznych častí tela, nekoordinovanosť pohybov, poruchy zraku, pamäti. Častým príznakom je aj celková zmena povahy človeka, objavuje sa agresivita, alebo naopak úplný nezáujem. Charakteristickým a významným príznakom sú epileptické záchvaty.

Astrocytóm, ependymóm, oligodendroglióm a ich liečba

Akonáhle sa u vás prejaví niektorý z príznakov, urýchlene navštívte lekára. Aj obyčajné bolesti hlavy môžu znamenať veľmi vážne ochorenie, ktoré nemožno podceňovať. Ak je vám niektorý z týchto nádorov diagnostikovaný, nestrácajte nádej. V dnešnej dobe je väčšina týchto nádorov operovateľných a je dostupná aj liečba, ktorá zvýši vašu šancu na vyliečenie. Celé liečenie ale vyžaduje veľmi zodpovedný prístup, ako zo strany lekára, tak najmä zo strany pacienta.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email