Amyloidóza

23.4.2012 , Tereza Kratochvílová

amyloidoza.jpg - kopie
amyloidoza.jpg - kopie
Amyloidóza je pomerne vzácne ochorenie, pri ktorom sa v tele alebo v jednotlivých orgánoch hromadí bielkovina amyloid. Imunitný systém je proti amyloidóze úplne bezbranný, amyloid teda môže ďalej prerastať orgánmi, spôsobiť ich zlyhanie a smrť pacienta. Medzi amyloidózy môžeme zaradiť napríklad choroby ako Crohnovu chorobu, Alzheimerovu chorobu alebo aj tuberkulózu. Pri spozorovaní akýchkoľvek príznakov je potrebné vyhľadať lekára, včasná diagnostika môže totiž pomôcť zachrániť aj pacientov život.

Amyloidóza

Amyloidóza je veľmi zvláštne a pomerne zriedkavé ochorenieVyznačuje sa tým, že sa v rôznych orgánoch začne hromadiť bielkovina zvaná amyloidAmyloid sa začne usadzovať v medzibunkových priestoroch orgánov. Bunky imunitného systémuktoré slúžia ako upratovači v týchto miestachsú voči amyloidu úplne bezradnéAmyloid sa hromadí a prerastá orgánya tým obmedzuje ich funkcie tak dlhoaž úplne zlyhajúNajnebezpečnejšie  srdcové zlyhanie, zlyhanie obličiek a komplikácie spojené spoškodením nervového systému.

Amyloidóza a jej členenie

Amyloidóza je súhrnné označenie pre mnoho druhov chorôb. Podľa pôvodu amyloidu a miesta jeho uloženia ich rozdeľujeme na AA (sekundárne) amyloidózy, AL (primárne) amyloidózy a lokalizované amyloidózy. Sekundárna amyloidóza väčšinou vzniká ako následok nejakého dlhodobého zápalového procesu v tele. Týmto procesom môže byť napríklad reumatoidná artritída, Crohnova choroba, osteomyelitída, tuberkulóza, zápal pľúc. Primárna amyloidóza nemá príčinu v žiadnom predchádzajúcom ochorení, ale jej príčinou je práve prebiehajúce nádorové ochorenie nazývané plazmocytóm. Plazmocytóm je obrovské množstvo rakovinovo zmenených bielych krviniek, ktoré produkujú nekontrolovateľné množstvo defektných bielkovín imunitného systému. Tieto bielkoviny nevie telo odbúravať, a tak sa usadzujú v tele a vytvárajú amyloid.

Lokalizovaná amyloidóza

Lokalizované amyloidózy majú rôzne príčiny a rôzne umiestnenie amyloidu. Najznámejšia je Alzheimerova choroba, pri ktorej sa amyloid ukladá v mozgu a nenávratne ničí jeho funkcie. Amyloid sa ukladá aj v tele pacientov na hemodialýze. Ďalšími druhmi sú senilný amyloid, ktorý sa lokalizuje v oblasti srdca, nádorovitý amyloid, ktorý je v okolí nádorov, dermálny amyloid, ktorý je viazaný na pokožku. Amyloid sa tiež môže nachádzať v nádoroch štítnej žľazy. Existujú aj dedičné formy amyloidózy ako sú stredomorská familiárna horúčka, pri ktorej sa amyloid ukladá v brušnej dutine a pacient môže zomrieť na zápal pobrušnice, alebo familiárna amyloidná polyneuropatie, pri ktorej bývajú postihnuté periférne nervy.

Amyloidóza a jej príznaky

Príznaky amyloidózy sú rôzne. Amyloid sa ukladá prakticky vo všetkých orgánoch, a tým ich vyradí z funkcie. Dochádza k srdcovému zlyhaniu, k zlyhávaniu obličiek, k úbytkom hmotnosti v dôsledku postihnutia tráviacej trubice, najmä hnačky, v dôsledku zlého vstrebávania potravy človeku chýbajú dôležité vitamíny a živiny. Pečeň a slezina sú zväčšené a zlyhávajú ich funkcie. Amyloid poškodzuje aj nervovú sústavu, objavuje sa slabosť a brnenie končatín, syndróm karpálneho tunela, býva ovplyvnená citlivosť prstov. Amyloid sa usadzuje aj v jazyku, ten preto býva zväčšený, tzv. makroglosia. V moči sú obvykle nájdené bielkoviny. Zvláštnym prípadom je Alzheimerova choroba, ktorej príznaky sa prejavujú najmä na intelektových schopnostiach pacienta. Začína postupným zabúdaním, potom dochádza aj k poruchám reči, pacient prestáva poznávať predmety, tváre, nedokáže si vybaviť naučené pohyby. Stav končí demenciou a úplnou závislosťou pacienta na okolí.

Amyloidóza a jej liečba

Ak máte vyššie uvedené príznaky, alebo ich kombináciu, okamžite na to upozornite svojho lekára, aby vykonal náležité vyšetrenie, ide naozaj o veľmi vážne ochorenie. Terapia primárnej amyloidózy býva bohužiaľ málo úspešná. Je zameraná hlavne na liečbu plazmocytómu, prognóza je však stále veľmi neradostná a ochorenie končieva do niekoľkých rokov smrťou v dôsledku zlyhania orgánov. Život je možné predĺžiť včasným odhalením a účinnou liečbou plazmocytómu. Sekundárna amyloidóza má už lepšiu prognózu, tu je dôležité vyliečiť najprv zápalové ochorenie napríklad pomocou kortikosteroidov, využíva sa tiež biologická liečba. Liečba Alzheimerovej choroby je tiež veľmi zložitá a neprináša vyliečenie, skôr pozastavenie a zmiernenie symptómov. Pre zvýšenie kvality života pri ochorení amyloidózou je dôležitá psychologická a sociálna pomoc. Je naozaj nevyhnutné, aby ste pri liečbe vždy plne spolupracovali s vaším lekárom.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email