Alzheimerova choroba

16.4.2012 , Zdeňka Gregorová

alzheimerova-choroba-nemoc.jpg - kopie
alzheimerova-choroba-nemoc.jpg - kopie
Alzheimerova choroba je ochorenie mozgu, ktoré sa rozvíja najčastejšie po 65. roku veku, ale nie je výnimkou aj skorší nástup choroby. Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie u nás a vzniká vďaka vymieraniu nervových buniek v určitých oblastiach mozgu, predovšetkým v oblasti hyppokampu. Medzi najčastejšie príznaky Alzheimerovej choroby patrí zábudlivosť, strata orientácie, poruchy reči a vnímania slov, v neskorších štádiách môže nastúpiť aj depresia a agresivita pacientov.

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je ochorenie mozgu, ktoré sa rozvíja najčastejšie po 65. roku veku, ale nie je výnimkou aj skorší nástup choroby. Je najčastejšou príčinou demencie v našej populácii. Mozog je riadiace centrum nášho tela, a preto každá jeho porucha vedie k výrazným vonkajším prejavom. Mozog sa skladá z jednotlivých buniek, označovaných ako neuróny. Týchto buniek sú miliardy a vytvárajú dohromady spletitú komunikačnú sieť, ktorá zabezpečuje príjem informácií z vonkajšieho prostredia, ale aj vnútorného prostredia organizmu. Informácie sú ďalej spracovávané a rozvádzané po celom mozgu, až dosiahnu toho správneho miesta, mozgového centra, kde sú prevzaté a vyhodnotené. Potom mozgové centrum vyšle príkazy, ktoré sú dovedené do cieľových orgánov. Aby sme si túto situáciu dokázali predstaviť konkrétne: Napríklad vidím nejaký predmet, teda vonkajšiu informáciu, chcem ho uchopiť, táto informácia doputuje do mozgového centra a centrum vyšle príkaz ruke, ktorá predmet uchopí. Ak nervové bunky nefungujú tak, ako majú, nemôže mozog spracovávať informácie správne a dochádza k chybám. Alzheimerova choroba vzniká na podklade predčasného zániku mozgových buniek v presne daných oblastiach mozgu.

Alzheimerova choroba a jej vznik

Prečo vlastne Alzheimerova choroba vzniká? Ako už bolo povedané, dochádza k predčasnému zániku buniek v mozgu, a to niekoľkými spôsobmi. Prečo k nemu dochádza, nie je ešte presne známe. Nervové bunky sú postihnuté iba v daných mozgových oblastiach, jedná sa o oblasť hippokampu a nucleus basalis Meynerti. V nervových bunkách sa ukladajú rôzne látky, ktoré sa tvoria prirodzene so starnutím, ale ich ukladanie je oveľa väčšie ako pri bežnom starnutí. Ich ukladaním je nervová bunka poškodená a zaniká. Nervové bunky týchto mozgových centier vytvárajú aj špeciálne chemické látky, ktoré sa podieľajú na prenose a spracovaní informácií v mozgu, označujú sa všeobecne ako mediátory. V postihnutej oblasti mozgu chýba predovšetkým chemická látka, ktorá sa volá acetylcholín. Acetylcholín má množstvo dôležitých funkcií a s jeho nedostatkom sa objavujú prejavy Alzheimerovej choroby. Ďalší mechanizmus, ktorým sú neuróny poškodzované, je porušenie ciev v tejto oblasti mozgu. V stenách ciev sa rovnako ako v nervových bunkách ukladajú starecké látky, ktoré cievy poškodzujú. Dochádza k zhoršeniu prietoku krvi, nervové bunky nemajú dostatok kyslíka a živín, a preto ďalej odumierajú.

Alzheimerova choroba a jej prejavy

Ako sa teda Alzheimerova choroba prejavuje? Prvé príznaky nemusíme vôbec spozorovať a môžeme ich považovať za bežné starnutie. Najprv si všimneme porúch pamäti, chorý si zle vybavuje udalosti predošlého dňa, nepamätá si, kam uložil rôzne veci. Dá sa povedať, že to nie je nič zvláštneho a stáva sa to veľkému množstvu ľudí, ktorí Alzheimerovou chorobou netrpia. Ďalej sa pridáva zhoršenie orientácie, chorý blúdi, môže sa stratiť aj v známom prostredí. Zhoršuje sa mu predstavivosť, nie je schopný niečo naplánovať, ťažko udržuje pozornosť. Reč prestáva byť plynulá, chorý ťažko hľadá slová, hovorí zmätene. Má problémy porozumieť významu slov, zhoršuje sa jeho manuálna zručnosť. Bohužiaľ väčšina pacientov si nie je vedomá svojho ochorenia, a preto liečbu odmieta. Je na blízkom okolí, aby chorému zabezpečilo dostatočnú starostlivosť a pravidelné užívanie liekov. S rozvojom ochorenia môžu nastúpiť psychické poruchy, ako depresívne stavy, agresívne správanie alebo halucinácie. Môže sa objaviť tras rúk, epileptické záchvaty, problémy pri chôdzi. V konečnom štádiu ochorenia chorý prestáva komunikovať s blízkymi, nepoznáva ich, je ľahostajný k okoliu, a prestáva ovládať zvierače, takže sa objavuje únik moču a stolice.

Alzheimerova choroba, jej liečba a prevencia

Stále sa presne nevie, prečo Alzheimerova choroba vzniká, preto nie sú ani známe rizikové faktory, ktoré ju vyvolávajú. Predpokladá sa úloha genetiky, pretože sa preukázal zvýšený rodinný výskyt. Liečba Alzheimerovej choroby je zložitá. Užívajú sa špeciálne lieky, ktoré majú zlepšovať mozgové funkcie, ako napríklad selegilín, ďalej lieky zvyšujúce rôznymi mechanizmami hladinu acetylcholínu a zametače voľných kyslíkových radikálov, predovšetkým vitamínové preparáty. Kyslíkové radikály poškodzujú všetky bunky, teda aj bunky mozgové, preto ich likvidácia má ochranný vplyv. Alzheimerova choroba je nevyliečiteľná choroba a doba prežitia od zistenia ochorenia sa pohybuje medzi 5 - 19 rokmi. Chorí najčastejšie zomierajú do 10 rokov na iné ochorenie, najčastejšie infekcie, ktoré sa objavia v priebehu liečby Alzheimerovej choroby. Pretože toho ešte veľa nevieme o rizikových faktoroch tejto choroby, horšie sa predkladajú preventívne opatrenia, napriek tomu možno niektoré odporučiť. Starajte sa o svoju duševnú i telesnú kondíciu, učte sa nové veci, jazyky, prihláste sa na univerzitu tretieho veku, chodievajte pravidelne na prechádzky, skúšajte nové cvičenia, ktoré vás budú baviť. Starajte sa o svoje srdce vyberaním vhodnej stravy s malým množstvom živočíšnych tukov a veľkým podielom vlákniny, teda ovocia, zeleniny, celozrnných výrobkov. Zlepšujte svoje sociálne zázemie, venujte sa svojej rodine a priateľom, vytvárajte nové kontakty. Chodievajte pravidelne k lekárovi, nechajte si urobiť preventívnu prehliadku, zaujímajte sa o svoj tlak, cholesterol, krvný cukor. Zaujímajte sa o ochorenie v rodine a informujte o nich svojho lekára. Váš lekár vám pomôže predchádzať ochorenia alebo ich včas zachytiť a liečiť.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email