Metabolizmus

25.7.2012 , Jan Zemek

metabolismus.jpg - kopie
metabolismus.jpg - kopie
Ako metabolizmus sa dajú zjednodušene označiť všetky energetické pochody organizmu. Metabolizmus delíme na anabolizmus, kedy energiu obetujeme a budujeme nové molekuly a tkanivá, a katabolizmus, kedy tkaniva a molekuly rozkladáme a energiu získavame ...

Metabolizmus

Všetky životné pochody živých organizmov sú poháňané energiou. Pretože si človek nevie žiadnu energiu vyrobiť, ako napríklad rastliny, hybnou silou sa pre nás stáva energia ukrytá v chemických väzbách v prijímanej potrave. Metabolizmus je pojem označujúci premenu látok. Teda čo sa s látkami odohráva v našom tele od prijatia potravy po ich využitie a spotrebovanie.

Anabolizmus a katabolizmus

K metabolizmu sa viažu dva pojmy - anabolizmus a katabolizmus. Pri anabolických procesoch telo využíva živiny k tomu, aby vytvorilo zložitejšie súčasti nášho tela (napríklad svaly) zo súčastí jednoduchších (napríklad aminokyselín). Katabolizmus je pravým opakom. Sú to procesy rozkladné, kedy naše stavebné súčiastky, ako je glykogén, tuky a bielkoviny, sú odbúravané a využívané na pokrytie iných potrieb organizmu. Je nutné podotknúť, že oba tieto procesy sa v nás dejú zároveň.

Metabolizmus a ATP

Prijaté cukry, bielkoviny a tuky, či zásobné látky v našom tele sa naštiepia na jednoduchšie a lepšie využiteľné molekuly. Tieto slúžia na výstavbu napríklad svalov a vlasov, k vytváraniu regulačných hormónov a hŕbe ďalších potrebných látok. Všeobecne takýmto štiepením v konečnom dôsledku vzniká daný produkt, oxid uhličitý, voda a energia. Premena živín za účelom zisku energie vedie k jednému cieľu - vytvorenie molekuly adenosintrifosfátu známejšieho pod skratkou ATP. Táto molekula, ktorá v sebe skrýva veľké množstvo energie, v tele slúži ako také univerzálne platidlo. Kdekoľvek je potrebná energia pre nejakú funkciu (sťah svalov, vedenie nervového vzruchu a pod.), využije sa ATP.

Bazálny metabolizmus

Bazálny metabolizmus je zjednodušene hodnota, ktorá nám povie, koľko telo spotrebuje energie v ľahu, pokoji a pri normálnej teplote. Udáva, ako náročné je udržanie fyziologických procesov v bdelom stave (v spánku je nižšia). Hodnota bazálneho metabolizmu priemerne vážiaceho dospelého človeka je asi 8300 kJ. Táto hodnota sa však veľmi líši človek od človeka. Záleží totiž veľmi na množstve svalovej hmoty (preto majú muži hodnotu bazálneho metabolizmu až o 7% vyššiu). Ďalej na hormonálnej rovnováhe, okolitej teplote (zvýšením telesnej teploty o jeden stupeň sa hodnota bazálneho metabolizmu zvyšuje až o 13% - na tomto princípe pracujú niektoré preparáty na chudnutie) a aktuálnom psychickom a fyzickom stave. Napríklad pri ochoreniach a tehotenstve sa hodnota zvyšuje. Od puberty sa však bazálny metabolizmus postupne znižuje, preto je dôležité tomuto faktu prispôsobiť stravovacie návyky.

Aktivácia metabolizmu

Najvýraznejšieho zvýšenia spotrebovanej energie nad rámec bazálneho metabolizmu dosiahneme svalovou prácou. Ťažko fyzicky pracujúca osoba sa môže dostať na niekoľkonásobok kľudovej hodnoty spotreby energie. Zistilo sa, že zvýšenie tejto spotreby pretrváva až pol dňa po fyzickej aktivite. K svalovej práci sa viažu dva termíny - aeróbny a anaeróbny metabolizmus. V anaeróbnom režime je telo vystavené takej záťaži, že nedokáže dodávať do svalov kyslík, ktorý je dôležitý pre lepšie využitie energetických zdrojov vo svaloch. Preto takúto záťaž nedokážeme udržať po dlhú dobu a za chvíľu nás začnú bolieť svaly vplyvom hromadenia odpadových látok. Proti tomu aeróbny metabolizmus je pri miernejšej záťaži, ktorú zvládneme vykonávať po dlhší časový úsek. Príkladom anaeróbnej činnosti môže byť šprint na 400 m, príkladom aeróbnej aktivity potom vychádzka na bicykli.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email