Kremík

25.7.2012 , Michaela Knollová

kremik.jpg - kopie
kremik.jpg - kopie
Kremík je prvok, ktorý má význam pre vývoj kostry a pre správne fungovanie spojivového tkaniva. V našich končinách nie sú obvyklé odchýlky od normálnych koncentrácií kremíka. Problematické je dlhodobé vdychovanie kremíka, ktoré vedie k zjazveniu pľúcneho tkaniva, tzv. silikóze.

Kremík

Okrem základných živín naše telo potrebuje k svojej správnej funkcii aj vitamíny, minerály a stopové prvky. Kremík patrí medzi stopové prvky. Pre naše telo je veľmi dôležitý, pretože sa zúčastňuje tvorby a tvarovania kostí. Vyskytuje sa hlavne v miestach, kde kosť rastie, teda v takzvaných aktívnych rastových oblastiach kostí a chrupaviek. Je prítomný aj u tvorby väziva, kde je zapojený do vyzrievania kolagénu. Kremík má tiež vplyv na metabolizmus fosforu. Zdroje kremíka v potrave sú pomerne bohaté. Nie všetok kremík je ale pre telo vhodný a dá sa využiť, preto je z potravy vstrebávaná len určitá časť kremíka. Medzi jeho hlavné zdroje patria najmä pitná voda - aj tu ale závisí obsah minerálov a stopových prvkov na miestne geologických pomeroch. Väčšie množstvo kremíka sa nachádza aj v celozrnných produktoch, napríklad múke a cereáliách. Denný príjem by mal byť medzi 20 až 50 miligramami. Pri vyváženej strave je odporúčaná denná dávka bez ťažkostí dosiahnutá.

Kremík a jeho nedostatok

Rovnako ako u ostatných stopových prvkov i kremík sa v tele vyskytuje v určitom vhodnom množstve. Pokiaľ dôjde k posunu jeho hladiny smerom k poklesu, potom sa môžu počas vývoja objaviť problémy súvisiace s vývojom kostry, spojivového a väzivového tkaniva. Hlavnou príčinou je porucha vo vyzrievaní kolagénu. V našich podmienkach ale k podobným situáciám nedochádza.

Kremík a jeho nadbytok

Opačným prípadom môže byť zvýšený príjem kremíka. U vysokého príjmu kremíka v potrave, či vode neboli u človeka preukázané nežiaduce účinky. Dokazuje to aj skutočnosť, že prípravky obsahujúce kremík sa už dlhé roky užívajú ako lieky proti páleniu záhy. V súvislosti s ním neboli popísané žiadne nežiadúce vedľajšie príznaky spojené s obsahom kremíka.

Dôsledky dlhodobej expozície kremíku

Horšie je to u situácie, kedy je kremík vo vyšších dávkach dlhodobo vdychovaný. Najčastejšie sa jedná o vdýchnutie priamo oxidu kremičitého (kremeň), ktorý je pre naše telo veľmi nebezpečný. Vdýchnuté kryštáliky kremeňa sa totiž usadzujú v tých najmenších dýchacích cestách, kde vyvolávajú zápal. Náš imunitný systém nie je schopný ich odstrániť, a tak dochádza k zväzivovateniu tkaniva v okolí kryštálikov. Ložiská väziva sa ale stále zväčšujú a ničia tak okolité pľúcne tkanivo. Tým sa rozvíja dychová nedostatočnosť, pľúca kladú väčší odpor pretekajúcej krvi a zvýšene sa zaťažuje srdcový sval. Vyššie popísaný stav je ochorenie, ktoré sa nazýva silikóza. Vyskytuje sa prakticky len u brusičov skla a robotníkov v baniach, či kameňolomoch. Prejavuje sa únavou, zvýšenou teplotou a pocitom dychovej tiesne. Ochorenie je veľmi zle liečiteľné a v praxi nedochádza k uzdraveniu. Po rokoch pacienti na komplikácie tohto ochorenia zomierajú.

Bežný človek sa tohto ochorenia nemusí báť. Ľudia pracujúci vo vyššie spomínaných profesiách by kvôli svojej vlastnej bezpečnosti mali svedomito používať ochranné pracovné pomôcky.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email