Fosfor

25.7.2012 , Michaela Knollová

fosfor.jpg - kopie
fosfor.jpg - kopie
Fosfor je prvok, ktorého kolobeh v našom organizme je úzko spätý s kolobehom vápnika. Nedostatok fosforu sa prejavuje poruchami v oblasti nervosvalového prenosu - vedie k slabosti a zhoršenému dýchaniu. Nadbytok fosforu môže viesť k psychickým poruchám - napríklad depresii.

Fosfor

Hlavnými zložkami potravy sú cukry, tuky a bielkoviny. Tie naše telo využíva ako zdroj energie a tiež ako stavebné látky. Okrem nich ale naše telo denne potrebuje aj ďalšie látky, ako sú minerály a vitamíny. Tie nám stačia v oveľa menších množstvách, napriek tomu sú však pre naše zdravie nevyhnutné. Fosfor je jedným zo základných minerálov, bez ktorého sa naše telo nezaobíde. Najviac fosforu obsahuje mlieko a mliečne výrobky, ďalej potom mäso a obilniny. Menej už zelenina a strukoviny.

Fosfor a jeho kolobeh

Fosfor vstrebávame z potravy vo forme fosfátu a jeho vstrebávanie je závislé od veku. Dospelý človek vstrebáva z potravy asi 70% fosforu, deti až 90%. Fosfor sa vyskytuje v našom tele v troch základných podobách. Viac ako polovica je ho vo forme fosfátu (najčastejšie HPO42-a H2PO4-), asi jedna tretina je vo forme malých organických molekúl prevažne v krvi a najmenej fosforu (asi 10%) je viazaného na bielkoviny krvnej plazmy. Metabolizmus fosforu je veľmi úzko spojený s metabolizmom vápnika, a rovnako tak je riadený aj parathormónom (PTH). Ten je produkovaný v prištítnych telieskach a jeho hlavnou funkciou je zvyšovanie hladiny vápnika (najmä uvoľňovaním z kostí) a súčasné znižovanie hladiny fosfátov. Tie sú vylučované z tela predovšetkým obličkami. Vstrebávanie fosforu zvyšuje vitamín D. Funkcia fosforu v tele je nezastupiteľná. Slúži najmä na skladovanie a prenos energie vo forme takzvaných vysokoenergetických fosfátov, ktoré udržujú a poskytujú energiu nutnú pre správnu funkciu a život našich buniek. Ďalej je fosfor nezastupiteľnou súčasťou kostí a zubov.

Fosfor a jeho nedostatok

Podobne ako u ostatných minerálov aj hladina fosfátov je udržiavaná v určitom rozmedzí. Ak je ich množstvo väčšie, alebo menšie, než je ideálne, môže dochádzať k poškodzovaniu organizmu. Nízka hladina fosfátov sa u zdravých jedincov vyskytuje v našom prostredí veľmi zriedkavo - najmä vďaka dostatočnému prívodu potravou. Môže sa však vyskytnúť ako vedľajší prejav iného základného ochorenia, najmä u zníženého príjmu / tvorby vitamínu D, ochorenia obličiek a pečene, neúmerne zvýšenej tvorbe PTH a u ťažko podvýživených pacientov. U posledne menovaných hrozí nebezpečenstvo akútnej nízkej hladiny fosfátov najmä pri rýchlom zvýšení prísunu živín. Prejavuje sa v oblasti nervosvalového prenosu - znižuje sa srdcová práca a objavuje sa svalová slabosť, ktorá môže viesť k zhoršeniu dýchania. Ďalej sa môžu objaviť poruchy schopnosti ovládať svaly a zmeny psychiky ako depresie, alebo agresivita.

Fosfor a jeho nadbytok

Problematická je aj vysoká hladina fosfátov v krvi. A to najmä preto, lebo zároveň s ňou dochádza k poklesu hladiny plazmatického vápnika. To vedie k zvýšeniu sekrécie PTH, ktorý zvýšene uvoľňuje vápnik (a s ním aj fosfor) z kostí. Týmto spôsobom kosť mäkne a stáva sa krehkejšou. Zvyšuje sa tak riziko a frekvencia zlomenín. K nadbytku fosfátov vedie vysoká hladina vitamínu D, chronické ochorenie obličiek, zvýšené vylučovanie PTH a rastového hormónu. Deti majú prirodzene zvýšenú hladinu rastového hormónu, preto je u nich zvýšená hladina fosfátov normálna.

Až na výnimky nejde o stavy akútne. Problémy spojené s nedostatkom alebo nadbytkom fosfátov sa rozvíjajú dlhodobo a pri pravidelných návštevách obvodného lekára sa dajú včas odhaliť a dobre liečiť. Ak trpíte nejakým vyššie spomínaným ochorením, je vhodné poradiť sa so svojím lekárom o vhodnej diéte, prípadne o potravinových doplnkoch.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email