Draslík

25.7.2012 , Michaela Knollová

draslik.jpg - kopie
draslik.jpg - kopie
Draslík je spolu so sodíkom jedným z najdôležitejších prvkov ľudského tela. Draslík hrá kľúčovú úlohu v prenose nervového signálu a tiež pri správnom fungovaní svalov. Znížená aj zvýšená hladina draslíka - hypokalémia a hyperkalémia - môžu mať pre človeka fatálne následky ...

Draslík

Draslík je jedným zo základných minerálov, ktoré organizmus potrebuje k svojej správnej funkcii. Rovnako ako u ostatných minerálov musí byť draslík v správnom množstve, aby nám bol prospešný. Jeho nadbytok, alebo naopak nedostatok nášmu telu škodí. Draslík sa v tele vyskytuje v iónovej podobe, a to najmä vo vnútri buniek. Najviac draslíka obsahujú svalové bunky. S vekom klesá množstvo svalovej hmoty, a preto klesajú aj zásoby draslíka. Mimo bunky sa vyskytuje len v malom množstve.

Draslík a jeho kolobeh

Denný príjem draslíka sa veľmi líši podľa typu stravy. Zelenina, zemiaky a vnútornosti obsahujú veľké množstvo draslíka. Ak sme zdraví, jeho zvýšený príjem nás nijako neohrozuje, pretože prebytok sa bez problémov vylúči obličkami do moču (asi 90%) alebo stolicou (10%). Ďalší spôsob, ako môže naše telo znížiť hladinu draslíka, je jeho ukrytie do buniek. Tak telo reaguje hlavne pri vysokých, či dlhotrvajúcich hladinách draslíka v krvi, alebo pri zmene kyslosti vnútorného prostredia. Z toho vyplýva, že aj kyslosť vnútorného prostredia ovplyvňuje hladinu draslíka. Ak sa kyslosť zvýši, zvýši sa aj hladina draslíka a opačne. Pri poklese kyslosti klesne aj množstvo draslíka. Hladinu draslíka v našom tele ale ovplyvňujú aj iné látky, najmä hormóny. Napríklad inzulín (produkovaný slinivkou), adrenalín alebo aldosterón (oba vznikajú v nadobličkách).

Draslík a jeho nedostatok

Ako hypokalémia sa označuje stav, keď je znížená hladina draslíka v krvnej plazme. Dochádza k nej napríklad pri veľmi malom príjme draslíka pri nevhodnej diéte, podvýživených ľudí (napr. anorexia, pacienti s ochorením tráviaceho systému) a u starých ľudí. Druhou možnosťou poklesu hladiny draslíka sú zvýšené straty, ktoré pozorujeme napríklad u obličkových ochorení, pri silnom potení, veľkých hnačkách a u bulímie (tu vedie k stratám najmä časté zvracanie). Hladinu draslíka môžu znižovať aj niektoré hormóny, ako inzulín, adrenalín alebo aldosterón. Prejavy nedostatku môžu byť veľmi závažné. Postihnutý je totiž najviac prenos nervových vzruchov na svaly. To sa prejaví svalovou slabosťou, únavou, zápchou až možnou zástavou peristaltiky (pohyb tráviacej trubice nutný k jej funkcii). Zástava peristaltiky vyvolá takzvanú náhlu brušnú príhodu, ktorá sa prejavuje prudkými bolesťami brucha a je nutná okamžitá lekárska pomoc. Ďalšie nebezpečenstvo hrozí najmä u srdcového svalu. Tu môže dochádzať k vzniku porúch srdcového rytmu a poklesu krvného tlaku.

Draslík a jeho nadbytok

Ako už bolo spomenuté, mimo bunky je draslíka veľmi málo - asi 2% z celkového množstva v tele. Pre naše telo je veľmi dôležité, aby toto množstvo nevzrástlo o viac ako polovicu, pretože to už sa výraznejšie prejaví na funkcii organizmu. Ak množstvo draslíka v krvnej plazme stúpne asi na dvojnásobok, potom už sa jedná o stav, ktorý môže výrazne ohrozovať život pacienta. K vysokej hladine draslíka (tzv. hyperkalémii) vedú najmä ochorenia obličiek ako akútne zlyhanie obličiek, ďalej potom Addisonova choroba, alebo predávkovanie liekmi - konkrétne diuretikami. Príznaky tohto stavu sú najmä poruchy srdcového rytmu vedúce až k zástave srdca, ďalej potom svalová slabosť, zášklby, a parestézia (pocity mravčenia).

Draslík je pre naše telo veľmi významný. Na správnu a vyváženú skladbu potravy by teda mali dbať najmä chorí so zníženou funkciou obličiek, starší ľudia a pacienti s dlhšie trvajúcimi zažívacími ťažkosťami. Rovnako obozretní by mali byť aj pri výbere rôznych potravinových doplnkov a komplexov vitamínov a stopových prvkov.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email