BMI - body mass index

3.5.2012 , Věra Stejskalová, RNT

bmi.jpg - kopie
bmi.jpg - kopie
Obezita je civilizačné ochorenie, ktoré súvisí s viac ako polovicou všetkých úmrtí obyvateľov západného sveta. K posudzovaniu telesnej hmotnosti sa dnes najviac využíva BMI - body mass index, index telesnej mnotnosti. Ďalšími metódami sú potom výpočet percenta telesného tuku a určenie obvodu pásu.

Body mass index - index telesnej hmotnosti - BMI

V súčasnosti je najpoužívanejším meradlom pre určenie hmotnosti BMI. Hodnota BMI sa vypočíta podľa vzorca

 

hmotnosť v kg delená výškou v metroch na druhú

Príklad: výška 180 cm (1,8 m), hmotnosť 80 kg

BMI = 80/3, 26 = 24,5

Pásma BMI

Hmotnosť                                                    BMI                                      
Normálna 19 - 24,9
Nadváha 25  - 29,9
Obezita 30 - 40
Obezita ohrozujúca život nad 40

 

Nižšia hmotnosť ako 19 znamená podvýživu a tá sebou nesie zdravotné riziká. Je typická napríklad pre modelky, ďalej sa s ňou stretávame u ľudí s ťažkými chorobami (onkologické ochorenia, depresie, Alzheimerova choroba ...), po rozsiahlych operáciách kedy sa zabúda na nutnosť dostatočnej výživy a často aj u seniorov ktorí žijú osamotene a stravujú sa jednostranne a nedostatočne. U nich je podvýživa zvlášť nebezpečná. Dochádza k rýchlemu úbytku svalovej hmoty, zvyšuje sa náchylnosť k infekčným ochoreniam, ťažko sa hoja rany, zhoršuje sa kvalita života a môže viesť až k smrteľným komplikáciám
Normálna hmotnosť znamená vyvážený, optimálny stav tela pre zdravý život (v seniorskom veku sa odporúča BMI najmenej 21, optimálne 27).
Nadváha ľahko zvyšuje zdravotné riziko. Na dosiahnutie normálnej hmotnosti často stačí pravidelný pohyb, rekreačný šport.
Obezita sebou nesie zdravotné riziko. Rozumná je redukcia cca 0,50 kg týždenne. Je potrebné zmeniť jedálniček a zvýšiť fyzickú aktivitu. Vhodné je cvičenie či rekreačný šport zaradiť 3-4x týždenne.
Ťažká obezita znamená vysoké zdravotné riziko a je potrebné čo najskôr začať s redukciou hmotnosti. Je nutné zmeniť stravovacie návyky a samozrejme navýšiť pohybovú aktivitu. Redukčná diéta by mala byť nastavená tak, aby úbytok hmotnosti bol cca 1 kg týždenne.
 

Podiel telesného tuku

BMI by nemal byť jediným kritériom pre určenie nadváhy, nezachytáva podiel tuku a bez tukovej hmoty. Často aktívni športovci (napríklad v silových športoch) môžu mať BMI na rozhraní nadváhy a obezity a nemajú nadmerné množstvo tukovej hmoty. Na stanovenie množstva tuku v tele sa používa niekoľko jednoduchých prístrojov, ktoré na základe bioimpedancie (rozdiely v elektrickej vodivosti tukového tkaniva a ostatných tkanív) zmerajú podiel tukového tkaniva. U mužov sa počíta ako normálne množstvo telesného tuku 20%, po 55 roku 25%, u žien 30% tuku, po 55 roku 35% tuku. Seniori mávajú často BMI nízke, ale percento telesného tuku vyššie alebo vysoké. Je to spôsobené fyziologickými zmenami tkanív v starobe. Z hľadiska zdravotných rizík je veľmi dôležité rozloženie tuku v tele. Tuk viscerálny sa ukladá v bruchu vo vnútorných orgánoch a okolo nich. Má iné zloženie než tuk podkožný a je rýchlym a pohotovým dodávateľom energie pre tieto orgány. Jeho nadmerné množstvo ich funkciu zhoršuje a zvyšuje riziko metabolických a kardiovaskulárnych komplikácií obezity u mužov i žien. Pri našom životnom štýle a stravovacom režime - často nadmernom - tieto ,,zásobárne" tuku nevyužívame.

Obvod pásu

Obvod pásu                   Zvýšené riziko                       Vysoké riziko                       
Muži viac ako 90 cm viac ako 102 cm
Ženy viac ako 80 cm viac ako 88 cm

 

Na meranie obvodu pásu stačí krajčírsky meter a meranie dobre vykonať. Meranie sa vykonáva v stoji vhodným nepoškodeným, najlepšie plastovým centimetrom so stupnicou len na jednej strane pre minimalizáciu zámeny strán. Meranie je dobré vykonať dvakrát a použiť jeho priemer. Nie je samozrejme vhodné pre tehotné ženy, ale ani pre osoby s ochorením brušných orgánov, pretože objem môže byť chorobou zmenený. Túto kontrolu je dobré opakovať po týždni, vždy v rovnakom čase, najlepšie po rannej toalete. Bohužiaľ pri žiadnom redukčnom režime nedocielime toho, aby sme schudli tam, kde to najviac potrebujeme alebo chceme. Špeciálne cviky zamerané na schudnutie určitej časti tela tiež nie sú príliš účinné, aj keď pozitívne je, že sa cvičením spevnia.

Čo robiť, keď nie je nielen BMI ideálne?

Telesná hmotnosť je výsledkom rovnováhy alebo nerovnováhy medzi príjmom a výdajom energie. Čo teda robiť, zmeniť, keď BMI je vyššie ako 30, bioimpedancia namerala množstvo tuku ktoré svedčí o obezite a meraním obvodu pásu zistíme, že sme v oblasti vysokého zdravotného rizika? Je potrebné zmeniť životný štýl. Zamyslieť sa nad svojim jedálnym lístkom, pomocou kalkulačky na prepočet energie v potravinách i celých jedál (na internete ich nájdeme množstvo) zistiť množstvo prijímanej energie a vypočítať aj jej výdaj (opäť nám pomôže internet). Pravdepodobne zistíme, že by sme mali výrazne obmedziť prísun stravy, znížiť veľkosť porcií, nejesť sladkosti medzi jedlami a zvýšiť energetický výdaj. Je dobré poradiť sa s odborníkom, najlepšie s nutričnou terapeutkou, ktorá nám pomôže jedálniček ,,ušiť na mieru".

 

Pohybová aktivita významne podporuje dlhodobý efekt chudnutia, samotná diéta funguje len krátkodobo. O účinku pohybovej aktivity rozhoduje frekvencia, dĺžka trvania a intenzita.
Odporúča sa aktívne pohybovať obdeň, pre začiatok postačí dvakrát počas pracovného týždňa a raz cez víkend. Aktivita by mala trvať minimálne 30 minút, optimálne 50-60 minút.
Stanovenie vhodnej intenzity je dosť ťažké. Je celý rad odporúčaní a výpočtov optimálnej tepovej frekvencie. Pre začiatok volíme také tempo, ktoré sa dá vyjadriť ako ,,trochu ťažké". Po dvoch, troch týždňoch zistíme, že toho zvládneme viac a tempo bez ťažkostí zrýchľujeme.


 
Aký druh pohybovej aktivity zvoliť? Pre redukčné úsilie je veľmi vhodná chôdza a prevádzkovaním chôdze s palicami (nordic walking), zvýšime účinok o 20-25%. Ak chôdza nie je vhodná - napríklad keď hrozí poškodenie nosných kĺbov, je vhodnou alternatívou stacionárny rotoped, plávanie, jazda na bicykli, cvičenie s loptou a ďalšie. Pri akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach, vysokom krvnom tlaku, cukrovke, ochorení kĺbov a ďalších, je nutné poradiť sa s ošetrujúcim lekárom o vhodnom druhu pohybovej aktivity.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email