prim. MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D.

22.4.2012 , Tomáš Hauer

dr.-zalesak-2.jpg - kopie
dr.-zalesak-2.jpg - kopie
S Bohumilom Zálešákom, primárom oddelenia Plastickej a estetickej chirurgie Fakultnej nemocnice Olomouc a podpredsedom Spoločnosti plastickej chirurgie, Čekej lekárskej spoločnosti Jana Evangelisty Purkyně o plastickej chirurgii a plastických chirurgoch ...

Pán doktor, okrem funkcie primára Oddelenia plastickej chirurgie Fakultnej nemocnice Olomouc ste aj podpredsedom Spoločnosti plastickej chirurgie Slovenskej lekárskej spoločnosti Jana Evangelisty Purkyně. Mohli by ste prosím čitateľom vysvetliť, čo je náplňou tohto odboru?

Plastická chirurgie je obor, který se zabývá hlavně rekonstrukčními výkony, a to na celém těle. Veřejnost má však zkreslené představy o tom, co vlastně plastická chirurgie dělá. Domnívám se, že je to v důsledku obrovské medializace, která staví do popředí pouze jednu část našeho oboru, a to estetickou chirurgii. Je to dáno tím, že právě estetická chirurgie generuje ty poměrně velké zisky, i když nejsou zdaleka tak velké, jak se veřejnost domnívá. A tyto zisky mohou onu medializaci zaplatit. Plastická chirurgia je odbor, ktorý sa zaoberá hlavne rekonštrukčnými výkonmi, a to na celom tele. Verejnosť má však skreslené predstavy o tom, čo vlastne plastická chirurgia robí. Domnievam sa, že je to v dôsledku obrovskej medializácie, ktorá stavia do popredia iba jednu časť nášho odboru, a to estetickú chirurgiu. Je to dané tým, že práve estetická chirurgia generuje tie pomerne veľké zisky, aj keď nie sú zďaleka tak veľké, ako sa verejnosť domnieva. A tieto zisky môžu tú medializáciu zaplatiť.

Vráťme sa teda späť k rekonštrukčnej chirurgii. Ako vznikla a čím konkrétne sa zaoberá?

Plastická chirurgia je teda rekonštrukčný odbor, ktorý vznikol niekedy v druhej polovici 19. storočia. Najväčšieho rozvoja dosiahol v období dvoch svetových vojen, a to ako reakcia na narastajúcu potrebu zachraňovať pacientov s obrovskými devastačnými vojnovými zraneniami. Najskôr sa jednalo hlavne o tvárovú chirurgiu a chirurgiu ruky, pretože práve tieto časti tela boli často vážne poranené. Ďalší veľký skok urobila plastická chirurgia v 70. rokoch, kedy došlo k rozvoju mikrochirurgie. Typickým výkonom boli rôzne lalokové výkony, kedy došlo k odberu tkaniva s presne definovaným cievnym zásobením z jednej časti tela, a toto tkanivo bolo prenesené na inú časť tela, kde došlo k opätovnému napojeniu ciev. To umožnilo obmedziť viac etapové operačné výkony, ktoré pacientov neúmerne zaťažovali a nemali zďaleka ideálne výsledky. Tieto výkony používame aj dnes, v kombinácii s veľkou škálou mikrochirurgických techník. Venujeme sa napríklad aj replantáciám končatín po úrazoch, staráme sa o pacientov, ktorí potrebujú rekonštrukčné výkony po operáciách nádorov, atď.

To je teda rekonštrukčná chirurgia. Ak sa zameriame na estetickú chirurgiu a na výkony, ktoré sú na verejnosti bežne známe - plastiky pŕs, brucha, alebo rôzne estetické výkony v oblasti tváre, kto tieto výkony bežne vykonáva?

Vo väčšine prípadov robia tieto výkony plastickí chirurgovia, ale vidina "veľkého zisku" tam láka aj lekára z iných odborov. Vo svete je bežné, že plastiky nosa vykonávajú plastickí chirurgovia a otorinolaryngológovia, plastiky viečok zase plastickí chirurgovia a oční lekári. Plynie to z toho , že títo lekári majú dokonalú anatomickú znalosť tohto prostredia a majú dostatočné množstvo skúseností. My sme dnes bohužiaľ svedkami toho, že tieto výkony vykonávajú aj ľudia, ktorí konkrétne v tejto oblasti nemajú dostatočné množstvo skúseností, napríklad niektorí všeobecní chirurgovia, ale aj zástupcovia iných špecializácií . Vzhľadom na nedostatok skúseností je typické, že títo lekári nie sú schopní včas rozpoznať a riešiť komplikácie, ktoré môžu nastať.

A to sú trebárs ktoré komplikácie?

Tých je veľmi veľa. Pri operáciách viečok, napríklad, môže dôjsť k poškodeniu rohovky, krvácaniu za očný bulbus, atď. Kľúčové je pritom, ako som už uviedol, včasné rozpoznanie komplikácie a jej efektívne riešenie. A tu skúsenosť a erudíciu ničím nenahradíte.

Dá se povedať, že to môže mať vplyv aj na estetický výstup operácie?

Estetický výsledok operácie je samozrejme tým vyšší, čím je operatér skúsenejší, to je mimo akúkoľvek pochybnosť. Keď lekár robí akýkoľvek výkon na základe toho, že ho naštuduje v knihe, tak výsledok nemusí byť optimálny.

Ideálne by teda bolo, keby každý taký výkon robil plastický chirurg. Kde sa plastickí chirurgovia berú? Je zložité stať se v Českej republike plastickým chirurgom?

Je to nesmierne zložité. Kedysi tomu predchádzala atestácia z všeobecnej chirurgie. Dnes lékári absolvují dvojročný, tzv. spoločný chirurgický kmeň a potom štvorročnú specializačnú prípravu v plastickej chirurgii( pon. Prekladateľa – na SR trojročná príprava). Tá zahŕňa tréning v oblasti vrodených vád, popálenín, chirurgii ruky, mikrochirurgii. Ďalej sa zúčastňujú multiodborových výkonov, kedy sa trebárs niektoré nádory tváre operují v spolupráci plastických chirurgov, neurochirurgov a dalších špecialistov, keď po odstránení tumoru dochádza k veľkej devastácii tkanív, ktoré je nutné rekonstruovať tak, aby bol život pre pacienta naďalej únosný po stránke nielen zdravotnej, ale aj spoločenskej.

Po takej príprave by mal byť teda lekár pripravený nielen na vykonávanie rekonstrukčných výkonov, ale tiež na výkony estetické. Napriek tomu, keď sa niekto rozhodne venovať sa iba rekonstrukčnej chirurgii, ako vyzerá ohodnotenie takýchto lekárov?

Existujú tri typy plastických chirurgov. Plastickí chirurgovia venujúci sa iba rekonštrukčným operáciám sú dnes v podstate vymierajúcim druhom. Väčšina plastických chirurgov kombinuje rekonštrukčné a estetické výkony. No a potom sú tí, ktorí robia iba estetické komerčné výkony, tí sú však v rekonštrukčnej chirurgii stratení. Tak je to všade na svete. Ich hodnotenie sa odvíja od nemocničných "tabuliek", takže si dokážete predstaviť, ako to asi vyzerá. Ako príklad poslúži potrebné replantácia ruky (opätovné pripojenie ruky k telu po jej predchádzajúcej strate, pozn. Redakcie), čo je zhruba sedemhodinová operácia v tíme piatich ľudí, za ktorý poisťovňa nemocnici so všetkým zaplatí 670 Eur! Z toho sa musí zaplatiť úplne všetko - materiál, práca zdravotníkov, elektrina na sále, atď. U obojstrannej rekonštrukcie prsníka po ablácii (chirurgické odstránenie prsníka, pozn. redakcie) za použitia laloku z brucha - čo je deväťhodinová operácie - sa dostávame na platbu okolo 790 Eur, opäť so všetkým. To je úplne pokrivené a hlavne úplne neudržateľné. V podstate poskytujeme starostlivosť za peniaze, ktoré nepokryjú náklady. Zdôrazňujem, že sa bavíme o nemocničnej starostlivosti . No, az týchto peňazí sú teda lekári platení. To znamená, že fakultná nemocnica musí tieto výkony dotovať zo svojho.

Čo sa tým dá teda robiť? Ako upraviť systém tak, aby bol nastavený viac v prospech život a zdravie zachraňujúcim výkonom?

Je potrebné úplne zmeniť systém zdravotníctva a platieb v ňom. Je ale otázka, či za situácie, kedy poskytujeme špičkovú starostlivosť za relatívne malé peniaze, to vôbec niekto chce meniť. Avšak sa o tomto probléme začína hovoriť, čo je prvý krok na ceste, po ktorej je potrebné sa vydať. Ja si myslím, že sa to zmení. Je zaujímavé, že napríklad v USA, si rekonštrukčný chirurg v štátnej nemocnici zarobí to, čo estetický chirurg v súkromnej praxi. Estetický chirurg však dosiahne toľkých peňazí za neporovnateľne menšie množstvo práce. Nepracuje zďaleka každý deň, neslúži.

Keď sa vrátime späť k estetickým výkonom a lekárom, ktorí ich robia. Ako môže klient alebo pacient spoznať, že lekár, na ktorého sa obráti, má patričnú kvalifikáciu?

Pacient v tom má veľmi sťaženú pozíciu. Pacient totiž žije v určitej domnienke, že to niekto stráži. Buď že to stráži zákon, Lekárska komora, poisťovňa, alebo niekto iný. To ale platí len v oblasti, kde je starostlivosť hradená z verejného zdravotného poistenia. Tam kompetenciu potrebnú na realizáciu výkonu stráži poisťovňa, pretože tá starostlivosť hradí. Akonáhle sa dostaneme do situácie, kedy poisťovňa neplatí, a dochádza k vzniku zmluvného vzťahu medzi pacientom a zdravotníckym zariadením alebo lekárom, tak táto dozorná funkcia poisťovne odpadá. Potom záleží len na tom, či je pacient súhlasí s tým, že daný výkon vykoná konkrétny lekár, alebo nie. Ľudia sa potom stretávajú s reklamami typu: Robíme všetky výkony plastickej chirurgie. To ale neznamená, že daný lekár je atestovaný plastický chirurg.

Ako sa teda uistiť, že lekár je atestovaný v odbore plastická chirurgia?

Na webových stránkach Spoločnosti plastickej chirurgie je zoznam členov našej spoločnosti, a členom tejto spoločnosti nemôže byť nikto, kto nie je atestovaným plastickým chirurgom. Existujú nepochybne aj atestovaní plastickí chirurgovia, ktorí nie sú členmi spoločnosti, napríklad preto, že majú iné občianstvo.

Keď má pacient pochybnosti o tom, kdo mu bude zákrok robiť, môže sa na Vás jako na predstaviteľa Spoločnosti plastickej chirurgie obrátiť?

Samozrejme, my tento servis poskytujeme na otázku všetkým občanom ČR(SR)  i zahraničným záujemcom. Základným predpokladom však je, aby sa o tieto veci pacienti vôbec zaujímali. V súčasnej dobe prebiehajú rokovania, ktoré by mali situáciu objasniť. Snáď bude prijatá norma, ktorá presne upraví, kto môže vykonávať aké výkony, a to vo všetkých odboroch medicíny. Situácia je totiž natoľko paradoxná, že keď sa ja rozhodnem, že urobím nejaký potrebný kardiochirurgický výkon - čo je úplne absurdné - tak neexistuje zákon, ktorý by mi v tom zabránil.

V množstve práce, ktoré máte – vediete veľké oddelenie, operujete, učíte, prednášate – máte Vy sám čas na vykonávanie estetických zákrokov?

Ako som už povedal. K tomu, aby mohol človek robiť rekonstrukčnú chirurgiu a slušne prežil, musí robiť aj estetické výkony. Snažím sa teda vhodným spôsobom kombinovať obidva typy výkonov.

Môžu sa na Vás teda naši čitatelia obrátiť so žiadosťou o konzultáciu či priamo s žiadosťou o vykonanie nejakého estetického výkonu?

Ja patrím do skupiny lekárov, ktorí nikdy žiadneho pacienta jen tak neodmietajú, a každému, o kom si myslíme, že mu môžeme pomôcť, radi pomôžeme...

Profil

  • Primár MUDr. Bohumil Zálešák Ph.D. sa narodil 18.5.1961 v Brne. Po absolvovaní Lekárskej fakulty Masarykovej Univerzity pracoval jako chirurg, následne absolvoval dlhodobý študijno pracovný pobyt na prestížnych pracoviskách plastickej a rekonstrukčnej chirurgie v Brazílii, Austrálii a USA. Po návrate ze zahraničia prevzal vedenie Oddelenia plastickej a estetickej chirurgie FN Olomouc. Na verejnosti sa zviditeľnil napríklad rekonstrukčnými operáciami tváre u devčat závažne postihnutých obrovskými pigmentovými névami technikou opakovanej tkanivovej expanzie pomocou expandérov. Okrem iného sa špecializuje na záchranu kriticky ischemických dolných končatín u pacientov s tzv. diabetickou nohou a na záchranu rúk u pacientov po závažných úrazech. Česká televízia o ňom a jeho spolupracovníkoch natočila dve epizódy programu Diagnóza (tu a tu). Je viceprezident Českej spoločnosti plastickej chirurgie, členom výboru Českej spoločnosti chirurgie ruky, Českej lekárskej spoločnosti Jana Evangelisty Purkyně. Je národným sekretárom za Českú republiku pre Medzinárodnú spoločnosť estetickej chirurgie. Je ženatý, má dvoch synov, ktorí mu podľa jeho slov robia veľkú radosť. Vo voľnom čase sa venuje tvorbe ateliérového šperku, cestuje.

Diskuze:

toto: mam zapal pazeraka a som ubral na vahe 17kg mam 68 ako pribrat neviem co mam robit uz nevladzem pracovat

25. mája 2016 12:31

marek kozar: Krvacam z konecnika nie je to caste prosim poradte mi

11. apríla 2016 10:31

: chcem sa spytat ako samoplatca kolko stoji operacia zlcnika aj s predoperacnymi vysetreniami.dakujem

16. februára 2016 14:46

olinka.pb@post.pb: dobry den,
obraciam sa na vás po prečítaní vášho článku mala som uraz v Egypte tam ma aj operovali ,ale zostali mi následky ..potom reoperacia Marti fn ale čo sa tyka klbu ten je už v poriadku ,ale neviem ako bych to vyjadrila ...sval ktory má byt na zadnej časti tela mám na boku čo mi dost brání v chodzi a musím chodi t o barliach .Dopočula som sa že by v tejto oblasti bola pomoc . Operáciou ..prípade že by ste mi odpovedali napísala by som presne podla zaznamu aspon stručne čo mi je a lebo telefonicky .pripadne osobnou konzultáciou ..DAKUJEM ZA ODPOVED

11. júla 2014 12:13

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email