Srdcové zlyhanie - príznaky

7.4.2012 , MUDr. Ján Podhorec

srdecni-selhani-priznaky.jpg - kopie
srdecni-selhani-priznaky.jpg - kopie
Zlyhanie srdca je ochorenie, pri ktorom srdce nezvláda pumpovať dostatočné množstvo krvi do organizmu. Príznaky srdcového zlyhania záležia na tom, či je postihnutá pravá alebo ľavá polovica srdca, prípadne ak je zlyhaním postihnuté srdce celé. Príznaky srdcového zlyhania tiež nemusia byť rozpoznané, v tomto prípade je pacient ohrozený neskorým stanovením diagnózy a horšou prognózou.

Príznaky srdcového zlyhania

O srdcovom zlyhaní hovoríme vtedy, keď srdce z nejakého dôvodu prestáva plniť svoju základnú funkciu, ktorou je čerpanie krvi. Jednou z najčastejších príčin je tzv. ischemická choroba srdca, ďalej rôzne vrodené alebo získané srdcové vady, ale tiež napr. niektoré poruchy pľúcnych ciev. K srdcovému zlyhaniu môže dôjsť akútne alebo je výsledkom dlhodobého chorobného procesu a potom hovoríme o chronickom srdcovom zlyhaní.

Obeh krvi v srdci

Zo všetkých žíl v tele je krv cestou hornej a dolnej dutej žily vedená do pravej srdcovej predsiene, odkiaľ vedie jej trasa do pravej komory. Tá ju vypudí do pľúcnych tepien, rozvetvujúcich sa do tepničiek a vlásočníc, ktoré sa potom opäť spájajú do pľúcnych žíl ústiacich do ľavej srdcovej predsiene. V pľúcach krv odovzdáva splodiny metabolizmu a na oplátku preberá z pľúcnych mechúrikov kyslík. Z pľúc ide krv bohatá na kyslík do ľavej komory a z nej je pumpovaná opäť do celého tela.

Príznaky srdcového zlyhania

Telo človeka so srdcovým zlyhaním sa dostáva do situácie, kedy sa musí vysporiadať s nedostatočným krvným zásobením svojich orgánov. Niektoré orgány, ako napr. mozog, zníženým prekrvením trpieť nesmú. U oboch typov srdcového zlyhania sa stretávame i s poruchami rytmu, ktoré sa prejavujú búšením srdca. Príznaky srdcového zlyhania závisia na tom, ktorá časť srdca, presnejšie ktorá komora, nie je už schopná plniť svoju funkciu. Rozlišujeme pravostranné a ľavostranné srdcové zlyhanie.

Pravostranné srdcové zlyhanie

O pravostrannom srdcovom zlyhaní hovoríme vtedy, keď svoju úlohu prestane zvládať pravá komora. To má za následok hromadenie krvi v žilovom systéme a v pravej predsiení. Dôsledkom toho je zväčšenie pečene, ktoré sa často prejavuje bolestivosťou pod pravým rebrovým oblúkom. Tiež dochádza k zvýšeniu telesnej hmotnosti a opuchu nôh z dôvodu zadržiavania vody. V dôsledku hromadenie krvi v orgánoch brušnej dutiny sa môžeme stretnúť aj so zažívacími ťažkosťami.

Ľavostranné srdcové zlyhanie

Ak nastane zlyhanie ľavej srdcovej komory, hovoríme o ľavostrannom srdcovom zlyhaní. Pri ňom sa začína hromadiť krv v ľavej predsieni a následne v pľúcnych žilách, ktoré do nej ústia. Výsledkom je stav nazývaný pľúcny edém, teda opuch, kedy sa tekutina hromadí v pľúcach a spôsobuje dýchavičnosť. Podľa stupňa srdcového zlyhania sa objavuje pri väčšej alebo menšej námahe, v najťažších prípadoch aj v pokoji. Typicky sa objavuje, respektíve zhoršuje v noci, keď sa človek zobudí a úľavu prináša až posadenie, prípadne spánok v polosede. U ľavostranného srdcového zlyhania sa stretávame aj s celkovými príznakmi, ako je napríklad znížená tvorba moču z dôvodu nedostatočného zásobenia obličiek krvou. Rovnako kostrové svaly bývajú menej zásobené, a to sa prejaví celkovou únavou a slabosťou.

Záverom ...

Srdcové zlyhanie môže niekedy prebiehať bezpríznakovo. Veľmi často sa stáva, že srdcové zlyhanie ani nebudí pozornosť alebo si zmeny zdravotného stavu postihnutý nevysvetlí ako príznak choroby. To sa stáva napríklad pri zlyhaní pravej komory, kedy sa ešte pred vytvorením opuchov dolných končatín zvýši telesná hmotnosť. Kvôli tomuto faktu sa niekedy srdcové zlyhanie odhalí neskoro. Zlyhanie srdca býva dôsledkom chorôb, ktorým sa môžeme vyhnúť správnym životným štýlom.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email