Príznaky tehotenskej cukrovky

14.4.2012 , Zuzana Boučková

priznaky-tehotenske-cukrovky.jpg - kopie
priznaky-tehotenske-cukrovky.jpg - kopie
Príznaky tehotenskej cukrovky sa nemusia vôbec objaviť, a to by mohlo mať fatálne dôsledky na matku i dieťa. Kvôli absencii príznakov tehotenskej cukrovky je všetkým tehotným robený špeciálny test a podľa jeho výsledkov sa volí ďalší postup. Pri diagnostikovanom gestačnom diabete je potrebné, aby pacientka spolupracovala, a minimalizovala tak riziká pre seba i pre dieťa.

Príznaky tehotenskej cukrovky

Tehotenská cukrovka sa najčastejšie u predisponovaných žien objavuje na začiatku tretieho trimestra, kedy sa významne menia hladiny mnohých hormónov. V takejto situácii sa v krvi nachádza zvýšené množstvo cukru, glukózy, podobne ako u iných typov cukroviek. Zvýšená glykémia potom neprospieva viacerým orgánom, v prípade tehotenstva to však nie sú iba orgány matky, ale i vyvíjajúceho sa dieťaťa. Tehotenská cukrovka sa v posledných rokoch vyskytuje stále častejšie, momentálne asi u 5% všetkých tehotných.

Vznik tehotenskej cukrovky

Tehotenská cukrovka vo väčšine prípadov zodpovedá charakteristike diabetu druhého typu, ktorým v dnešnej dobe trpí čím ďalej väčšie percento ľudí vyššieho veku. Typická je pre neho často dostatočná produkcia inzulínu, teda hormónu pankreasu. Ten sa tvorí v Langerhansových ostrovčekoch pankreasu a pomocou pankreatických vývodov sa uvoľňuje do dvanástnika. Funkcia inzulínu spočíva v znižovaní množstva glukózy v krvi. Problém naopak tkvie v inzulínovej rezistencii, teda necitlivosti, tkanív k inzulínu. Z tohto dôvodu sa glukóza nedostáva z krvi do tkanív a zostáva tak v krvi.

Príznaky tehotenskej cukrovky

Veľkou nevýhodou tehotenskej cukrovky je skutočnosť, že sa nemusí prejavovať žiadnymi zreteľnými príznakmi. Pokiaľ sa však príznaky rozvinú, jedná sa predovšetkým o väčší smäd, častejšie močenie, únava a úbytok na váhe. U tehotenskej cukrovky sa nemusia tieto príznaky objaviť vôbec alebo často len v tak malej miere, že ich tehotná žena nemusí vôbec spozorovať. Avšak je potrebné sa mať neustále na pozore, pretože nerozpoznaná tehotenská cukrovka má významné následky ako pre matku, tak pre plod.

Diagnostika tehotenskej cukrovky

Vzhľadom k súvislosti vzniku tehotenskej cukrovky s výraznými zmenami v hormonálnych hladinách počas tehotenstva, sa toto ochorenie objavuje zvyčajne po 20. týždni, kedy sú tieto zmeny najväčšie. Maximum výskytu je potom medzi 24. a 30. týždňom tehotenstva. Na prítomnosť tohto ochorenia sú vyšetrované všetky ženy medzi 24. a 28. týždňom tehotenstva, rizikové pacientky, teda staršie 30 rokov, obézne, s výskytom cukrovky v rodine, potom dokonca už počas prvého trimestra. Ako vyšetrovacia metóda je v tomto prípade volený takzvaný orálny glukózový tolerančný test, pri ktorom musí pacientka vypiť počas 5 - 10 min pohár vody s rozpustenými 75 g glukózy. Zásadná pre jeho hodnotenie je potom výsledná glykémia po 2 hodinách od vypitia, ktorá by nemala presahovať 7,7 mmol/l. Ak je však glykémia po tomto vyšetrení do 11,1 mmol/l, hodnotí sa ako porušená tolerancia glukózy, a tejto tehotnej sú odporúčané diétne opatrenia s obmedzením príjmu sacharidov a pravidelný pohyb. V prípade, že je výsledná glykémia vyššia ako 11,1 mmol/l, je taký stav hodnotený ako rozvinutý diabetes a okrem diéty a telocviku sú pacientke predpisované aj inzulínové injekcie.

Liečba tehotenskej cukrovky

Ženy s diagnostikovanou tehotenskou cukrovkou sú teda zvyčajne nútené dodržiavať diétu s predpísaným množstvom prijímaných cukrov za deň a značný dôraz je kladený aj na tehotenský telocvik. Bohužiaľ však tieto opatrenia nie sú dostačujúce u všetkých pacientok, a preto je v takýchto prípadoch potrebné pristúpiť i k aplikácii inzulínových injekcií. Rozhodnutie ošetrujúceho lekára o spôsobe liečby sa potom opiera predovšetkým o hodnotu glykémie tejto ženy nalačno, ktorá by ideálne nemala presiahnuť 5,5 mmol/l.

Prognóza tehotenskej cukrovky

Spolupráca tehotnej pri liečbe tehotenskej cukrovky je veľmi dôležitá, pretože pri nedbalom prístupe k tomuto ochoreniu sa mnohonásobne zvyšuje riziko vzniku vrodených vývojových chýb u plodu, riziko pôrodných komplikácií a bohužiaľ aj ohrozenie života dieťaťa i matky. Vo väčšine prípadov po skončení tehotenstva u matky vymizne aj tehotenská cukrovka, a to i v prípade, že bola liečená inzulínom. Nanešťastie u tejto ženy však významne narastá šanca ochorieť diabetom 2. typu v priebehu nasledujúcich rokov, a preto je veľmi rozumné chodiť na pravidelné kontroly k svojmu lekárovi, aby bola prípadná choroba zachytená čo možno najskôr.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email