Bradykardia - spomalenie srdcového rytmu

7.4.2012 , Kamila Burdová

bradykardie.jpg - kopie
bradykardie.jpg - kopie
Bradykardia, čiže spomalenie srdcového rytmu je stav, pri ktorom sa frekvencia srdcovej činnosti spomalí pod 60 sťahov za minútu. Bradykardia je zaujímavá tým, že niektorým ľuďom, ktorí bradykardiou trpia, spôsobuje vážne ťažkosti, zatiaľ čo iní o nej vôbec nevedia. Do prvej skupiny patria ľudia, u ktorých je bradykardia spôsobená iným ochorením, predovšetkým poruchou funkcie prevodového systému srdcového, poruchami funkcie štítnej žľazy, či vysokým vnútrolebečným tlakok. Do druhej skupiny patria napríklad športovci, u ktorých je bradykardia spôsobená ich tréningom a je v zásade neškodná.

Bradykardia

Bradykardia znamená spomalenie srdcovej frekvencie pod 60 sťahov za minútu. Normálne hodnoty srdcovej frekvencie sa pohybuje medzi 60 až 90 tepmi za minútu. Srdcový sťah je spôsobený elektrickým vzruchom, ktorý sa tvorí v tzv. sinoatriálnom uzle uloženom v pravej predsiení. Z neho sa vzruch šíri vďaka špecializovaným bunkám, ktorými je srdcový sval prestúpený. Tieto bunky tvoria tzv. prevodový systém srdca. Sinoatriálny uzol udáva rýchlosť sťahov srdca. Od neho sa šíri vzruch na svalovinu srdcových predsiení a prostredníctvom prevodového systému srdca aj na komory. Srdcovú frekvenciu ovplyvňuje aj nervový systém a hormóny. Spoločne reagujú na zmeny, ktorými telo prechádza a podľa toho srdcovú frekvenciu spomaľujú, až vznikne bradykardia.

Príčiny bradykardie

Bradykardia je príznakom, ktorý môže byť súčasťou rôznych chorobných stavov, ale môžeme ich vyvolať aj niektorými chemickými látkami. Bradykardia vzniká z niekoľkých príčin.

  • Jednou z príčin vzniku bradykardie je porucha sínusového uzla, ktorý tvorí elektrické impulzy príliš pomaly. To je dané buď samotným poškodením srdcových buniek alebo nesprávnou funkciou regulačných mechanizmov nervového systému a hormónov, ktoré upravujú pumpovanie srdca podľa potreby tela. Bradykardiu z týchto príčin spôsobí nedostatok hormónov štítnej žľazy v krvi, ktoré majú za úlohu okrem iného zvýšiť prísun kyslíka k bunkám, a preto zvyšujú tepovú frekvenciu srdca.
  • Bradykardia môže byť ale aj zámerne vyvolaná liekmi. U pacientov s chorým srdcom sa užívajú lieky znižujúce srdcovú frekvenciu a tým aj námahu. Jedná sa o tzv. beta-blokátory, ktoré spomalia sťahovanie srdca a šetria tak srdcový sval. Ďalšie lieky, ktoré môžu spôsobiť bradykardiu, sú antiarytmiká, teda lieky proti poruchám srdcového rytmu.
  • Príčina bradykardie môže byť aj v poruche vedenia vzruchov. Ak je sínusový uzol v poriadku, ale viazne šírenie signálu na ostatné bunky srdca, objaví sa blokáda vedenia. Takýto stav nastane pri poruchách vedenia elektrického signálu, ako je napríklad tzv. AV blok alebo v súvislosti so závažnými srdcovými ochoreniami, ako je infarkt myokardu alebo zápaly na srdci.
  • Bradykardia ale nie je len chorobný príznak. U mladých ľudí, zvlášť u športovcov, je známkou zdravého a silného srdca trénovaného jedinca. Ten je prispôsobený na väčšiu telesnú záťaž a srdce je dosť silné, aby pumpovalo potrebné množstvo krvi do tela i s nižšou frekvenciou srdcových sťahov.
  • Bradykardia býva prítomná pri ochoreniach štítnej žľazy, zvýšenom vnútrolebečnom tlaku, zápaloch a infekciách.


Prejavy bradykardie

Chorobná bradykardia sa prejavuje dýchavičnosťou, väčšou únavnosťou a intoleranciou väčšej fyzickej záťaže. Je to dané tým, že v dôsledku spomalenia sťahov srdca nedochádza k dostatočnému okysličeniu svalov a orgánov. V prípade nedostatočného prekrvenia mozgu sa objaví závrat a strata vedomia. Niektorí pacienti na sebe ale žiadne príznaky nepozorujú. Závažná je bradykardia pod 40 tepov za minútu.

Diagnostika bradykardie

Diagnostika bradykardie nebýva nijako náročná. Pri samotnom vyšetrení periférneho pulzu priložením prstov na zápästie cítime pomalý tep. Pri fyzikálnom vyšetrení za použitia fonendoskopu počujeme pomalé sťahovanie srdca. Pre potvrdenie diagnózy je možné vykonať EKG, teda elektrokardiografiu. Jedná sa o bezbolestné vyšetrenie, pri ktorom sa pomocou elektród priložených na zápästie a hrudník, sníma elektrická aktivita srdca a tá býva zapisovaná na papier prostredníctvom kriviek.

Liečba bradykardie

Bradykardia môže byť príznakom vážnej choroby, ale tiež nemusí. Môže sa objaviť samostatne alebo spolu s ďalšími chorobami. Preto je dôležité zistiť jej príčinu a podľa toho ju aj liečiť. Veľmi dôležité je v rámci anamnézy zistiť aké lieky pacient berie. Ak pacient užíva beta-blokátory, je nutné ich vysadiť a prípadne nahradiť inými liekmi. V prípade, že príčina bradykardie spočíva v ochorení štítnej žľazy, je nutné túto chorobu korigovať liekmi. Pri poruche prevodového systému je jedinou dlhodobou možnosťou liečby implantácia kardiostimulátora, teda prístroja, ktorý sa implantuje pod kožu a ktorého elektródy zasahujú až do srdca. Kardiostimulátor je schopný vysielať elektrické impulzy vedúce ku sťahu srdca.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email