Akútne vzniknutá bolesť brucha

26.4.2012 , Michaela Knollová

akutne-vznikla-bolest-bricha-s-durazem-na-npb.jpg - kopie
akutne-vznikla-bolest-bricha-s-durazem-na-npb.jpg - kopie
Akútne vzniknutá bolesť brucha ja náhle vzniknutá bolesť pociťovaná v rôznych častiach brucha. Akútne vzniknutá bolesť brucha môže znamenať život ohrozujúci stav a vždy je potreba, aby bola konzultovaná s lekárom. Akútne vzniknutou bolesťou brucha sa prejavujú aj náhle príhody brušné, ktoré vznikajú najčastejšie nepriechodnosťou čriev, zápalom, či poranením.

Akútna bolesť brucha

Bolesť brucha je jedným z veľmi častých problémov, s ktorým prichádzajú pacienti na chirurgické ambulancie. Bolesti brucha môžu mať rôzne príčiny, pričom niektoré sú veľmi závažné a pri zanedbaní sa môžu rozvinúť až v život ohrozujúce stavy. Akútna bolesť brucha je náhle vzniknutá bolesť pociťovaná v rôzne veľkej oblasti brucha. Z príčin sú typické chorobné stavy rôznych častí tráviaceho traktu vrátane pečene, pankreasu a tzv. náhle príhody brušné (NPB). Ďalej potom ochorenie srdca, ciev, obličiek a orgánov malej panvy. Príčiny sú veľmi rozdielne nielen svojím pôvodom, ale aj svojou závažnosťou a rýchlosťou rozvoja. Medzi veľmi nebezpečné príčiny patrí napr. NPB, akútny zápal slinivky brušnej, alebo náhle postihnutie srdca či ciev.

Akútne vzniknutá bolesť brucha

Pri srdcovom infarkte sa bolesť môže objavovať v nadbrušku. Preto by pri podobnom type bolesti mal lekár urobiť aj vyšetrenie srdca. Veľmi nebezpečnou príčinou bolesti brucha je poškodenie steny veľkých ciev, najmä aorty. Môže sa jednať o traumatické poškodenia, alebo môže ísť aj o tzv. disekciu aorty či o prasknutie výdute. Disekcia aorty i aortálnej výdute sú stavy, pri ktorých je poškodená cievna stena a hrozí jej pretrhnutie sprevádzané mohutným vnútorným krvácaním. Ak nie je dostatočne rýchlo zahájená chirurgická liečba, vo veľkej časti prípadov sú tieto stavy smrteľné. Ďalšou závažnou príčinou bolestí brucha je akútny zápal slinivky brušnej. Prejavuje sa náhle vzniknutou veľmi krutou a stálou bolesťou v nadbrušku a okolí pupka, ktorá môže vyžarovať do oboch strán brucha a do chrbtice. Býva prítomné tiež vracanie, ktoré však chorému neprináša úľavu. Vzniká najčastejšie ako dôsledok nadmernej (aj dlhodobej) konzumácie alkoholu. Choroba môže mať ľahký priebeh, po ktorom je možné úplné uzdravenie, ale aj závažný priebeh. Pri ňom dochádza k nevratnému poškodeniu pankreasu rôzneho rozsahu, v niektorých prípadoch až k úmrtiu pacienta.

Akútne vzniknutá bolesť brucha

NPB je prudké a neočakávané ochorenie brucha postihujúce buď doteraz zdravého jedinca, alebo ide o prudké zhoršenie už existujúceho ochorenia. Prejavuje sa bolesťou bruchazástavou odchodu plynov a stolicenevoľnosťou, vracaním, vzácnejšie aj krvácaním do tráviaceho traktu. Príčiny NPB sú rôzne. Môže sa jednať o tzv. ileus - črevná nepriechodnosť spôsobená zauzlením črevných kľučiekporuchu krvného zásobenia črevnej steny (črevný infarkt), priškrtenie časti čreva napr. v prietrži. Ďalšou príčinou môže byť zápal alebo poranenie. Bolesť u NPB je dvojakého typu - orgánová a pobrušnicováOrgánová bolesť je tupáneohraničenáspôsobená poškodením steny brušných orgánov. Pobrušnicová bolesť je naopak ostrá presne ohraničená a je spôsobená dráždením pobrušnice (blana vystielajúca brušnú dutinu). NPB sa môžu prejavovať atypicky, príznaky nemusia byť vyjadrené všetky, alebo sa môžu v čase meniť. Preto je dôležité pacienta veľmi dôkladne a systematicky vyšetriť. K základnému vyšetreniu patrí optické prehliadnutiepoklep a pohmat celého brucha pacienta, dôkladné počúvanie peristaltiky a vyšetrenie konečníka. Medzi ďalšie vyšetrenia patrí vyšetrenie krvi, prostý röntgenový snímok a ultrazvukové vyšetrenie brucha. Liečba u NPB je skoro vždy chirurgická.

Akútne vzniknutá bolesť brucha

U väčšiny akútnych bolestí brucha je významný časový faktor. Čím skôr sa pacient dostaví k lekárovi a je zahájená liečba, tým lepšia je šanca pacienta na úplné uzdravenie. Preto bolesti brucha nepodceňujte, a to najmä u detí a starých ľudí. Malé deti totiž nedokážu bolesť dostatočne popísať a starí ľudia bolesť menej vnímajú a majú tendenciu svoje problémy zľahčovať.


 
 
 


Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email